Ogłoszenia i przetargi

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 6.12.2019 r. ADM.260.24.2019.AP ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2020 r. z podziałem na 8…

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zabrze, dnia 6.12.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze Znak postępowania: ADM.260.23.2019.AP WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.23.2019.AP pn. Przygotowanie…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 6.12.2019 r. ADM.260.24.2019.AP ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2020 r. z podziałem na 8…

Informacja dla osób dotkniętym pożarem przy ulicy Głowackiego

Informujemy, że osobom dotkniętym pożarem w dniu 23.11.2019 roku przy ulicy Głowackiego w Zabrzu, możliwe jest udzielenie bezpłatnej pomocy psychologicznej w Zespole Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Wyzwolenia 7 I p., pok. 12, tel. kontaktowy…

Informacja z otwarcia ofert

Zabrze, dnia 14.11.2019 r. ADM.260.23.2019.AP INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : Przygotowanie i dostarczenie posiłku wigilijnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dzieci uczęszczających do świetlic…

Informacja dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Katowice, 16 stycznia 2019 r. PSIa.9475.1.2019 Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w związku z zadaniem dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”, prowadzonym od roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim,…