ASYSTENT RODZINY W 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu przystąpił do rządowego programu „Asystent rodziny
w 2023 r.”
realizowanego w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy.

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1923).

W ramach Programu zostały dofinansowane:

dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny

koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń), poniesione za okres: listopad i grudzień 2023 r.