Program Aktywności Lokalnej w Biskupicach

Celem działania Programu Aktywności Lokalnej w Biskupicach jest wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie jej na rozwiązywanie problemów oraz rozwój.

Kadra

  • Anna Herman-Latos
    Starszy specjalista pracy socjalnej
    Animator lokalny w Programie Aktywności Lokalnej
  • Karolina Krysiak
    Pracownik socjalny

Kontakt

Program Aktywności Lokalnej „Szansa dla Biskupic”

ul. Bytomska 82
41-803 Zabrze

e-mail: pal@mopr.zabrze.pl
tel.: 32 274 94 01
tel. kom. 727 778 637