INFORMACJE NA TEMAT KORONAWIRUSA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu udziela wsparcia psychologicznego w Zespole Interwencji Kryzysowej mieszącym się w budynku przy ulicy Wyzwolenia 7

Wszystkie wizyty odbywają się w uprzednio ustalonych telefonicznie terminach.

W wyznaczonej godzinie na terenie ZIK może przebywać wyłącznie jeden klient, para lub rodzina wspólnie zamieszkująca, która korzysta w tym czasie z konsultacji.

 1. Osobiście w wyznaczonych godzinach, z odstępami po minimum 15 minut wg następującego porządku:

– w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, od godz. 8.00, w odstępach, co pół godziny. Ostatnia konsultacja rozpoczyna się o 18.30.

– w piątki, od godz. 8.00, w odstępach, co pół godziny. Ostatnia konsultacja rozpoczyna się o 14.30.

W szczególnych przypadkach, w sytuacji, gdy jest dostępność oddzielnego pomieszczenia, istnieje możliwość przyjęcia klienta, mimo iż wcześniej nie był ustalony termin spotkania.

2. Przez aplikację WhatsApp 603-607-564 – w ten sposób jest możliwe przeprowadzenie połączenia wideo.

3. Telefonicznie 32 278-56-70  lub 32 271-64-32, wewn. 59.

4. Mailowo zik@mopr.zabrze.pl

Zdalna pomoc psychologiczna świadczona będzie w godzinach:

1. Od poniedziałku do czwartku od godziny 7:30 – 19:30

2. W piątek od godziny 7:30 – 15:30.

Zasady pomocy

Osoby zgłaszające się do Zespołu otrzymają pomoc psychologiczną:

  • bezpłatnie
  • anonimowo (jeśli nie będą chcieli ujawnić swoich danych osobowych – wówczas nie ma możliwości konsultacji osobistej a wyłącznie w formie zdalnej lub telefonicznej)
  • bez względu na wiek – pomagamy zarówno dorosłym, jak i dzieciom oraz młodzieży
  • bez względu na status materialny (nie obowiązuje kryterium dochodowe)

Porad udzielają specjaliści – pedagodzy i psycholodzy, z doświadczeniem psychoterapeutycznym.
Działamy w myśl ustawy o pomocy społecznej.

Pomagamy poprzez

  • interwencję kryzysową (także w terenie)
  • pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną, rodzinną, terapię par
  • psychoedukację
  • poradnictwo psychologiczne i prawne
  • poradnictwo telefoniczne i mailowe
  • grupy wsparcia, grupy korekcyjno – edukacyjne, warsztaty rozwojowe

Każdy człowiek a w szczególności mieszkaniec Zabrza, ma możliwość skorzystania z pomocy Zespołu Interwencji Kryzysowej, kiedy wykaże gotowość przyjęcia takiej pomocy lub zwróci się o tę pomoc.

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym, uniemożliwiającym dotarcie do siedziby Zespołu w celu uzyskania pomocy psychologicznej, pomoc ta jest udzielana w miejscu zamieszkania/pobytu osoby. Warunkiem jest zgoda osoby zainteresowanej na przyjęcie takiej pomocy w miejscu zamieszkania lub pobytu.