Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu udziela wsparcia psychologicznego w Zespole Interwencji Kryzysowej, mieszącym się w budynku przy ulicy Wyzwolenia 7

Zespół działa w godzinach:

1. Od poniedziałku do czwartku od godziny 7:30 – 19:30

2. W piątek od godziny 7:30 – 15:30.

Zasady wsparcia

Osoby zgłaszające się do Zespołu otrzymają pomoc psychologiczną:

  • bezpłatnie
  • anonimowo (jeśli nie będą chcieli ujawnić swoich danych osobowych – wówczas nie ma możliwości konsultacji osobistej a wyłącznie w formie zdalnej lub telefonicznej)
  • bez względu na wiek – pomagamy zarówno dorosłym, jak i dzieciom oraz młodzieży
  • bez względu na status materialny (nie obowiązuje kryterium dochodowe)

Porad udzielają specjaliści – pedagodzy i psycholodzy.
Działamy w myśl ustawy o pomocy społecznej.

Pomagamy poprzez

  • interwencję kryzysową (także w terenie)
  • pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną, rodzinną, terapię par
  • psychoedukację
  • poradnictwo psychologiczne i prawne
  • poradnictwo telefoniczne i mailowe
  • grupy wsparcia, grupy korekcyjno – edukacyjne, warsztaty rozwojowe

Każdy człowiek a w szczególności mieszkaniec Zabrza, ma możliwość skorzystania z pomocy Zespołu Interwencji Kryzysowej, kiedy wykaże gotowość przyjęcia takiej pomocy lub zwróci się o tę pomoc.

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym, uniemożliwiającym dotarcie do siedziby Zespołu w celu uzyskania pomocy psychologicznej, pomoc ta jest udzielana w miejscu zamieszkania/pobytu osoby. Warunkiem jest zgoda osoby zainteresowanej na przyjęcie takiej pomocy w miejscu zamieszkania lub pobytu.