INFORMACJE NA TEMAT KORONAWIRUSA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu udziela wsparcia psychologicznego w Zespole Interwencji Kryzysowej mieszącym się w budynku przy ulicy Wyzwolenia 7, w następujących formach:

 1. przez aplikację WhatsApp 603-607-564 – w ten sposób jest możliwe przeprowadzenie połączenia wideo,
 2. telefonicznie 32 –278-56-70  lub 32 – 271-64-32, wewn. 59,
 3. mailowo zik@mopr.zabrze.pl

Zdalna pomoc psychologiczna świadczona będzie w godzinach:

 1. Od poniedziałku do czwartku od godziny 7:30 – 19:30
 2. W piątek od godziny 7:30 – 15:30.

Zasady pomocy

Osoby zgłaszające się do Zespołu otrzymają pomoc psychologiczną:

 • bezpłatnie
 • anonimowo (jeśli nie będą chcieli ujawnić swoich danych osobowych)
 • bez względu na wiek – pomagamy zarówno dorosłym, jak i dzieciom oraz młodzieży
 • bez względu na status materialny (nie obowiązuje kryterium dochodowe)

Porad udzielają specjaliści – pedagodzy i psycholodzy, z doświadczeniem psychoterapeutycznym.
Działamy w myśl ustawy o pomocy społecznej.

Pomagamy poprzez

 • interwencję kryzysową (także w terenie)
 • pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną, rodzinną, terapię par
 • psychoedukację
 • poradnictwo psychologiczne i prawne
 • poradnictwo telefoniczne i mailowe
 • grupy wsparcia, grupy korekcyjno – edukacyjne, warsztaty rozwojowe

Każdy człowiek a w szczególności mieszkaniec Zabrza, ma możliwość skorzystania z pomocy Zespołu Interwencji Kryzysowej, kiedy wykaże gotowość przyjęcia takiej pomocy lub zwróci się o tę pomoc.

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym, uniemożliwiającym dotarcie do siedziby Zespołu w celu uzyskania pomocy psychologicznej, pomoc ta jest udzielana w miejscu zamieszkania/pobytu osoby. Warunkiem jest zgoda osoby zainteresowanej na przyjęcie takiej pomocy w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast