Zasady pomocy

Osoby zgłaszające się do Zespołu otrzymają pomoc psychologiczną:

  • bezpłatnie
  • anonimowo (jeśli nie będą chcieli ujawnić swoich danych osobowych)
  • bez względu na wiek – pomagamy zarówno dorosłym, jak i dzieciom oraz młodzieży
  • bez względu na status materialny (nie obowiązuje kryterium dochodowe)

Porad udzielają specjaliści – pedagodzy i psycholodzy, z doświadczeniem psychoterapeutycznym.
Działamy w myśl ustawy o pomocy społecznej.

Pomagamy poprzez

  • interwencję kryzysową (także w terenie)
  • pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną, rodzinną, terapię par
  • psychoedukację
  • poradnictwo psychologiczne i prawne
  • poradnictwo telefoniczne i mailowe
  • grupy wsparcia, grupy korekcyjno – edukacyjne, warsztaty rozwojowe

Każdy człowiek a w szczególności mieszkaniec Zabrza, ma możliwość skorzystania z pomocy Zespołu Interwencji Kryzysowej, kiedy wykaże gotowość przyjęcia takiej pomocy lub zwróci się o tę pomoc.

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym, uniemożliwiającym dotarcie do siedziby Zespołu w celu uzyskania pomocy psychologicznej, pomoc ta jest udzielana w miejscu zamieszkania/pobytu osoby. Warunkiem jest zgoda osoby zainteresowanej na przyjęcie takiej pomocy w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast