OFERTA PRACY

OFERTA PRACY Asystent osoby niepełnosprawnej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu poszukuje do pracy osoby na stanowisko Asystent osoby niepełnosprawnej od 09.2021 r. w ramach umowy o pracę na czas określony w związku z realizacją projektu Europejskiego Funduszu Społecznego…

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o konsultacji uchwały

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025. plik do pobrania: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o konsultacji uchwały [ogłoszenie Prezydenta Miasta…

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

„ZARZĄDZENIE NR 614/ZPS/2021 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w 2021 roku”  …

WAŻNE INFORMACJE

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA MOPR. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, oraz mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne spowodowane COVID-19, uprzejmie informujemy, że z dniem 14.06.2021 r. tutejszy Ośrodek prowadzi bezpośrednią…

Ważna informacja

UWAGA Zmiany w programie „Dobry start” od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się przyznawaniem i wypłatą świadczeń z programu „Dobry start” – zamiast instytucji gminnych i powiatowych. Składanie wniosku o świadczenie „Dobry start”…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 10.06.2021 r. ADM.261.112.2021.BG  ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że postępowanie prowadzone w trybie w zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. – zamówienie , którego wartość nie przekracza…

Zawiadomienie

  Zabrze, dnia 7.06.2021 r. ADM.261.103.2021.JD                                                                                                – WSZYSCY WYKONAWCY –   Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 130.000 złotych pod nazwą „Świadczenie usług transportowych dla…

Zawiadomienie wynik

Zabrze, dnia 01.06.2021 r. ADM.261.112.2021.BG WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w zapytaniu ofertowym z dnia 26.05.2021 r. pn. „Świadczenie usługi transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 26.05.2021 r. ADM.261.112.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. pn…

ZAWIADOMIENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku. Cały plik do pobrania: Zarządzenie 40 2021…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 24.05.2021 r.  ADM.261.98.2021.BG WSZYSCY WYKONAWCY ZAWIADOMIENIE                 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż zapytaniu ofertowym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Zabrze będących w posiadaniu, użytkowaniu,…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 24.05.2021 r. ADM.261.103.2021.JD  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277 78…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast