Informacje na temat tegorocznego przyznania orderu „Kropla Tęczy”

Świetlice Środowiskowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tegorocznym przyznawaniu orderu „KROPLA TĘCZY” – osobom, instytucjom, organizacjom, które wyróżniły się w pracy na rzecz zabrzańskich dzieci w roku 2019. Zgłoszenia…

Unieważnienie

Zabrze, dnia 16.01.2020 r. ADM.261.47.2020.AP Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Świadczenie usług transportowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rodzinie w Zabrzu i uczestników…

Zapytanie ofertowe

Zabrze, dnia 15.01.2020 r. ADM.261.47.2020.AP   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro   I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze…

Informacja

Zabrze, dnia 14.01.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze Znak postępowania: ADM.260.1.2020.AP   WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca zamówienia…

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zabrze, dnia 10.01.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze Znak postępowania: ADM.260.2.2020.AP   WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca zamówienia…

Zapytanie ofertowe

Zabrze, dnia 10.01.2020 r. ADM.261.46.2020.AP ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy:…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 7.01.2020 r. ADM.261.10.2020.KJK ZAWIADOMIENIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu trybie regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro p/n „ Dzierżawa łączy światłowodowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie…

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy

Ogłoszenie nr 510276254-N-2019 z dnia 18-12-2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2020 r. z podziałem na 8…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 17.12.2019 r. ADM.261.34.2020.AP Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 17.12.2019 r. ADM.261.10.2020.KJK ZAPYTANIE OFERTOWE do 30.000 euro I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277 78 68 Godziny…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 16.12.2019 r. ADM.260.2.2020.AP  ZAWIADOMIENIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Przygotowywanie i dostarczanie gotowych…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 10.12.2019 r. ADM.261.230.2019.AP Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą Zakup leków realizowanych na podstawie indywidualnych recept klientów MOPR…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast