Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 529079-N-2020 z dnia 2020-04-03 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Zakup macierzy z dyskami wraz z usługą instalacji, konfiguracji oraz migracji danych ze starej macierzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 3.04.2020 r.   ADM.260.8.2020.AP   –   ZAWIADOMIENIE   –   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień…

Modyfikacja zapytania

Zabrze, dnia 1.04.2020 r. ADM.261.49.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro pt. „Zakup licencji oprogramowania antywirusowego…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 30.03.2020 r. ADM.261.49.2020.AP     ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro   Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Licencja…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 30.03.2020 r.     ADM.261.85.2020.AP   ZAWIADOMIENIE   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu pn „Świadczenie usług ubezpieczeniowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rodzinie w Zabrzu” oraz dla uczestników projektów…

ZAWIADOMIENIE II

Zabrze, dnia 26.03.2020 r.   ADM.261.90.2020.AP       ZAWIADOMIENIE     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie p/n „Przeprowadzenie zajęć z nauki języka angielskiego dla dzieci  będących uczestnikami…

ZAWIADOMIENIE III

Zabrze, dnia 26.03.2020 r.   ADM.261.88.2020.AP       ZAWIADOMIENIE     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie p/n „Przeprowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci  będących uczestnikami…

ZAWIADOMIENIE I

Zabrze, dnia 26.03.2020 r.   ADM.261.89.2020.AP       ZAWIADOMIENIE     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie p/n „Przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci  będących uczestnikami projektu „Centrum…

Kasa – oświadczenie

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, informujemy, że wprowadzamy wskazane niżej ograniczenia dotyczące korzystania z kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Od dnia 19.03.2020 r. odebranie świadczeń w kasie MOPR będzie możliwe…

WAŻNE INFORMACJE

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA MOPR   W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa naszych klientów, jak również pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem COVID-19, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu…

ZAPYTANIE OFERTOWE II

Zabrze, dnia 17.03.2020 r. ADM.261.90.2020.AP ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie zajęć z nauki języka angielskiego dla dzieci będących uczestnikami projektu „Centrum Wsparcia Rodziny –…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 17.03.2020 r. ADM.261.85.2020.AP ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rodzinie w Zabrzu oraz dla uczestników projektów współfinansowanych przez Unię Europejską…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast