Zawiadomienie

Zabrze, dn. 21.10.2020 r. ADM.260.18.2020.KJK   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ODRZUCENIU OFERTY WYBRANEJ JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA ORAZ O PRZYSTĄPIENIU DO POWTÓRZENIA CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje,…

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Zabrze, dnia 16.10.2020 r. ADM.261.186.2020.AP                                                                                           Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Przeprowadzenie zajęć z nauki języka angielskiego dla dzieci…

Zapytanie ofertowe

Zabrze, dnia 7.10.2020 r. ADM.261.186.2020.AP     ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro   I ZAMAWIAJĄCY: Miasto Zabrze – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16,…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 14.10.2020 r. ADM.261.187.2020.JD ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro   I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277…

Tydzień Mediacji

W dniach od 12 października 2020 roku do 16 października 2020 roku  obchodzony  jest „Tydzień Mediacji” oraz „Międzynarodowy Dzień Mediacji”, przypadający na dzień 15 października 2020 roku. Mieszkańcy Zabrza bezpłatnie z mediacji mogą skorzystać w Miejskim Ośrodku…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 7.10.2020 r. ADM.261.186.2020.AP ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro  I ZAMAWIAJĄCY: Miasto Zabrze – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel.…

KROPLA TĘCZY

30 września 2020 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyło się uroczyste wręczenie Odznaczeń KROPLA TĘCZY. Po raz 24 przyznano niewielkie kropelki w kolorach tęczy dla najbardziej zasłużonych w pracy na rzecz dzieci. W tym roku…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 18.09.2020 r. ADM.261.124.2020.JD ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro  I ZAMAWIAJĄCY: Miasto Zabrze – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel.…

INFORMACJA

Zabrze, dnia 30.09.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze   Znak postępowania: ADM.260.24.2020.JD   WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.24.2020.JD…

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zabrze, dnia 23.09.2020 r.   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze   Znak postępowania: ADM.260.28.2020.KJK   WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca…

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zabrze, dnia 23.09.2020 r.   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze Znak postępowania: ADM.260.26.2020.KJK  WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca zamówienia publicznego…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast