Aktualności programu Aktywny Samorząd 2019 rok:

Uwaga Studencie!
Jesienny nabór wniosków dotyczących pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II dot. semestru 2019/2020 odbędzie się w okresie:
23 września 2019 r. – 10 października 2019 r.

Nabór elektroniczny wniosków odbędzie się w okresie:
9 września 2019 r. – 10 października 2019 r.

Elektroniczny nabór wniosków prowadzony będzie poprzez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia).
https://sow.pfron.org.pl

Niezbędne informacje o systemie i jego użytkowaniu można znaleźć na stronie:
https://edukacja.pfron.org.pl – Kurs dla Wnioskodawców.

Program “Aktywny samorząd” w 2019 roku obejmuje możliwość zwiększenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w Module II na pokrycie innych kosztów kształcenia – o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP – i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w przygotowanym przez PFRON systemie.

Do każdego wniosku niezbędne jest dołączenie KLAUZULI INFORMACYJNEJ zawierającej informacje i warunki dot. art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Druki wniosków oraz klauzuli informacyjnej do pobrania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, w pokoju nr 19

Szczegółowe informacje dotyczące programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, warunków dofinansowania/refundacji znajdują się na stronie internetowej: www.pfron.org.pl oraz dodatkowe informacje o programie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, p. 19 tel. 32 277 78 20 lub 21.

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast