Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego https://miastozabrze.pl/.

Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://magistrat.pl/engine//bip/52/39

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego.

Zobacz również: Ochrona Danych Osobowych

MOPR Zabrze