Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

ul. 3 Maja 16
41-800 Zabrze
e-mail: mopr@zabrze.pol.pl

Adresy skrzynek  ePUAP : /MOPR_ZABRZE/kancelaria

         LUB                               /MOPR_ZABRZE/SkrytkaESP

NIP: 648-19-45-905
Regon: ID-003453481

Centrala: 32 2777 800 (w dni powszednie w godz. od 7 30 do 1530)
Fax: 32 2777 802

Dyrektor: mgr Danuta Dymek
Wicedyrektor: mgr Jacek Pankiewicz
Wicedyrektor: mgr Piotr Kubica
Główny Księgowy: mgr Jolanta Martyniak

Wykazy kont MOPR Zabrze

86 1050 1298 1000 0023 5392 7078
ZASIŁKIzwroty zasiłków stałych, okresowych, celowych, świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych

42 1050 1298 1000 0023 5392 6997
REALIZACJA BUDŻETU – wpłaty za usługi opiekuńcze i karty parkingowe, odpłatność za pobyt w DPS, zapłata za faktury

Podstawowe telefony MOPR

Centrala budynku przy ul. 3 Maja 16
ul. 3 Maja 16 parter
tel.: 32 2777 800
od 7.30 do 15.30

Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Wyzwolenia 7 – I piętro
tel.: 603 607 564 lub
32 278 56 70

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek 7.30 – 19.30

piątek 7.30 – 15.30

Sekretariat
ul. 3 Maja 16 II piętro
tel.: 32 2777 801
fax: 32 2777 802
od 7.30 do 15.30

Kadry
ul. 3 Maja 16 II piętro
tel.: 32 2777 810
od 7.30 do 15.30

Kancelaria
ul. 3 Maja 16 – parter
tel.: 32 2777 857, 860
od 7.30 do 15.30

PFRON
ul. 3 Maja 16 – parter
tel.: 32 2777 820

  • Poniedziałek 7.30 – 15.30
  • Wtorek 7.30 – 15.30
  • Środa 7.30 – 12.00
  • Czwartek 7.30 – 12.00
  • Piątek 7.30 – 12.00

Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej

Pracownicy socjalni wykonują pracę w terenie od 10.30 do 14.30.
(szczegółowe informacje na temat godzin pracy poszczególnych DPPS zamieszczone są na ich podstronach w zakładce Pomoc Społeczna)

DPPS nr 5  w Mikulczycach filia
Rokitnica
tel. 32 272-00-83 ; 32 272-46-94
ul. Jordana 2 ; I piętro

DPPS Biskupice
ul. Bytomska 28
tel.: 32 274 71 00, 274 73 34

DPPS Kończyce
ul. Przemysłowa 6
tel.: 32 275 03 52, 275 05 62

DPPS Maciejów
ul. Wyzwolenia 7 – II piętro
tel.: 32 271 64 31

DPPS Mikulczyce
ul. Tarnopolska 57 – II piętro
tel.: 32 271 86 51

DPPS Centrum
ul. Wyzwolenia 7 – III piętro
tel.: 32 271 64 31-32

DPPS Zaborze
ul. Wolności 321
tel.: 32 271 00 26

Działy MOPR Zabrze

Dział Administracji
ul. 3 Maja 16 – I piętro
tel.: 32 2777 814, 868, 880
od 7.30 do 15.30

Dział Finansowo-Księgowy
ul. 3 Maja 16 – II piętro
tel.: 32 2777 806, 808, 809, 816, 822, 831, 876
od 7.30 do 15.30

Dział Organizacyjny
ul. 3 Maja 16 – II piętro
tel.: 32 2777 811, 848, 863
od 7.30 do 15.30

Dział Pomocy Środowiskowej
ul. 3 Maja 16 – parter
tel.: 32 2777 817, 820, 825, 826, 844, 865
od 7.30 do 15.30

Zespoły MOPR Zabrze

Miejski Zespół Interdyscyplinarny
ul. Wyzwolenia 7 – I piętro
tel.: 32 271 64 31-32, 278 56 70
od 7.30 do 15.30

Zespół ds. Planowania Analiz i Kontroli
ul. 3 Maja 16 – I piętro
tel.: 32 2777 807, 832
od 7.30 do 15.30

Zespół ds. Informatycznych
ul. 3 Maja 16 – parter
tel.: 32 2777 815
od 7.30 do 15.30

Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Wyzwolenia 7 – I piętro
tel.: 603 607 564 lub
32 278 56 70

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek 7.30 – 19.30

piątek 7.30 – 15.30

Zespół Pieczy Zastępczej
ul. Wyzwolenia 7 – IV piętro
tel.: 32 271 64 31-32     wew. 30, 35, 38, 51, 54, 56, 61, 63, 68
od 7.30 do 15.30

Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym
ul. Wolności 321 (parter)
tel.: (32) 275 00 73  w. 24, 25
od 7.30 do 15.30

Zespół Świetlic Środowiskowych

(pracownicy świetlic w godzinach 10:00-12:00 wykonują pracę w terenie)

Świetlica Środowiskowa
Plac Krakowski 4
tel.: 32 275 30 44,
od 12.00 do 18.00

Świetlica Środowiskowa
ul. Wyzwolenia 7 I piętro
tel.: 32 271 64 31-32
od 12.00 do 18.00

Świetlica Środowiskowa
ul. Bytomska 106
tel.: 723 335 062
od 12.00 do 18.00

Świetlica Środowiskowa
ul. Tarnopolska 57
tel.: 32 274 28 39
od 12.00 do 18.00

Świetlica Środowiskowa
ul. Andersa 34
tel.: 695 900 692
od 12.00 do 18.00

Inne jednostki i komórki organizacyjne MOPR Zabrze

Noclegownia
ul. Trocera 63
tel.: 32 271 26 39
całodobowo

Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych
ul. Stalmacha 7
tel.: 695 950 656

Od 1 października do 30 kwietnia w godzinach 18:00-8:00

Od 1 maja do 30 września w godzinach 20:00-8:00

Klub Integracji Społecznej
ul. Stalmacha 7
tel.: 32 630-37-48
od 7.30 do 15.30

Konsultanci Programu Aktywności Lokalnej PAL Zandka
ul. Stalmacha 7
tel.: 32 630-37-58
      32 630-37-49
poniedziałek – piątek
od 7.30 do 15.30

Konsultant ds. Problemów Alkoholowych
ul. Wyzwolenia 7 – I piętro
tel.: 32 271 64 31-32
od 7.30 do 15.30

Zespół Asysty Rodzinnej
ul. Dworcowa 8a/11 – II piętro
tel.: 32 777 30 09

Centrum Wsparcia Środowiskowego
ul. Stalmacha 7
tel.: 571 349 767

poniedziałek, środa, piątek
od 7.30 do 15.30

wtorek, czwartek
od 7.30 do 18.00

Klub Seniora
ul. Żółkiewskiego 12a

tel.: 32 630 39 50

poniedziałek – piątek
od 9.00 do 17.00

(od dnia 06.07.2020 r. do odwołania w godzinach 7.30 -15.30)

Centrum Aktywności Senioralnej
ul. Stalmacha 7
(wejście od strony ul. Cmentarnej)

tel.: 32 630-37-58
32 630-37-49
512-810-491

poniedziałek – piątek
od 7.30 do 15.30

Program Aktywności Senioralnej
ul. Bytomska 82

tel. 459 588 359

poniedziałek – piątek
od 7.30 do 15.30

Jednostki Współpracujące

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych

ul. 3 Maja 16
41-800 Zabrze
e-mail: kancelaria@zcsr.zabrze.pl

Sekretariat Centrum:
tel.: 32 370 68 01
fax: 32 370 68 02

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Andersa 34
tel.: 32 272 35 98,
32 272 36 98

od 7.30 do 15.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. 3 Maja 16 – parter
tel.: 32 2777 845, 852

PONIEDZIAŁEK 9:00 – 15.00
WTOREK 9.00 – 12.00
ŚRODA 9.00 – 12.00
CZWARTEK 11.00 – 18.00
PIĄTEK Nieczynne