Działania realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Szansa dla Biskupic” w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018

W ramach projektu „Drogowskaz” w 2018 roku podpisano kontrakty socjalne oraz umowy dotyczące działań środowiskowych dla otoczenia uczestników projektu. Przeprowadzono z uczestnikami projektu wywiady środowiskowe wraz z pełną dokumentacją niezbędną w realizacji projektu. Uczestnicy projektu zostali również objęci intensywną pracą socjalną. W trakcie roku 2018 odbyły się następującego działania:

 1. Cyklicznie spotkania mieszkańców o charakterze edukacyjno – informacyjnym. Spotkania dotyczyły bieżących spraw związanych z działaniami w projekcie ale również szeroko rozumianej aktywności
  w środowisku lokalnym takich, jak: promocja zdrowia, bezpieczeństwa, warsztaty kulinarne czy manualne. Podczas całego roku prowadzone były również konsultacje indywidualne dla uczestników projektu i ich otoczenia. Polegały one na indywidualnych rozmowach, poradnictwie socjalnym oraz indywidualnym wsparciu mieszkańców i uczestników projektu w zależności od zgłaszanych potrzeb.
 2. Dzień Kobiet organizowany wspólnie z Chrześcijańską Służba Charytatywna filia Zabrze. Spotkanie miało na celu promowanie idei samopomocy i wolontariatu.
 3. Świąteczne spotkania w PAL: Spotkanie integracyjne dla mieszkańców dzielnicy i realizowane dzięki mieszkańcom wraz z przedstawicielami instytucji z terenu miasta i dzielnicy.
 4. Warsztaty w szpitalu prowadzone wraz z uczestnikami PAL. Warsztaty były prowadzone
  na rzecz podopiecznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach (Oddział neonatologii, okulistyki dziecięcej oraz ginekologii i położnictwa, na który to oddział w czasie prowadzonych warsztatów manualnych oraz dodatkowych spotkań przygotowywane były prezenty dla pacjentów).
 5. Dzień Sąsiada: Spotkanie integracyjne dla mieszkańców dzielnicy, realizowane wspólnie
  z mieszkańcami, przedstawicielami instytucji oraz organizacji z terenu miasta i dzielnicy. Poprzedzone zazwyczaj wspólnymi przygotowaniami.
 6. Wyjścia integracyjne wraz z mieszkańcami:
  1. Spotkanie pt. Kaznodzieja z Karabinem. Spotkanie w Łaźni Łańcuszkowej z Sam Childers z Fundacji Anioły Wschodniej Afryki;
  2. Warsztaty manualne z mieszkańcami DPS. Wyjście własne z uczestnikami projektu do DPS wspólne warsztaty rozmowa, wymiana doświadczeń. Ustalenie dalszej współpracy pomiędzy instytucjami;
  3. Targi turystyki poprzemysłowej wraz z konferencją oraz zwiedzaniem sztolni Luiza;
  4. Koncert w DMiT w Zabrzu;
  5. Wyjście do Kopalni Guido – projekcja filmu,
  6. Konferencja organizowana przez Bibliotekę Miejską w Zabrzu oraz IPN o obozach zabrzańskich.
 7. Międzypokoleniowe spotkania mieszkańców.
 8. Klub Dobrych Praktyk – uczestnicy projektu i ich otoczenie mieli możliwość wzięcia udziału
  w dwóch wizytach studyjnych poza Zabrze.
 9. Integracyjne warsztaty plastyczne z mieszkańcami DPS, których tematem był relaks i kolorowanki (dla dorosłych).
 10. Festyn wojskowy współorganizowany z DPS Nr 3 na terenie Parku Techniki Wojskowej.
 11. Spotkanie integracyjne/ wyjście wraz z uczestnikami PAL Mikulczyce. Wspólna wymiana doświadczeń, piknik integracyjny w terenie.
 12. Lokomotywa rodzinna Blok warsztatów skierowanych do uczestników projektu
  i mieszkańców Dzielnicy. Projekt skierowany dla mieszkańców dzielnicy m. in rodzin
  z dziećmi. Projekt mający na celu wzmocnienie relacji w rodzinie. Zostały przeprowadzone zajęcia integracyjne co umożliwiło poznanie wzajemne uczestników. Zostały przeprowadzone spotkania edukacyjne z osobą prowadzącą, spotkanie z lekarzem. Wspólnie przygotowany był poczęstunek w ramach Kącika Kulinarnego. Wyjście integracyjne do PARKu 12C. Był też wspólny wyjazd integracyjny wraz z uczestnikami działania do Krasiejowa.
 13. Jesienne spotkanie w PAL – Dzień Sąsiada. Spotkanie sąsiedzkie poświęcone historii i tradycji Polski związanej z rocznicą odzyskania Niepodległości. Odbył się warsztaty z robienia kotylionów oraz nauka szydełkowania. W spotkaniu brali udział mieszkańcy dzielnicy, uczestnicy projektu oraz Radni miasta i dzielnicy.
 14. Mikołaj dla Seniora. Spotkanie skierowane dla seniorów, przygotowane przy współpracy pracowników PAL. instytucji z dzielnicy oraz uczestników projektu i mieszkańców. Wspólna rozmowa oraz spotkanie przy kawie pozwoliło zbliżyć się mieszkańcom dzielnicy.
 15. Jarmark na Biskupicach. Przygotowania do Jarmarku trwał od kliku miesięcy. Uczestnicy wraz z mieszkańcami prezentowali rękodzieło wykonane na zajęciach w PAL. Jarmark adwentowy był organizowany we współpracy z Radą Dzielnicy
 16. „Urodziny miasta” – aktywny udział w realizacji święta poprzedzony przygotowaniami. Uczestnicy prowadzili warsztaty manualne dla mieszkańców, informowali o działaniach PAL.
 17. Aktywny udział w III Pikniku „Rodzina razem w Zabrzu” w Parku 12c gdzie uczestnicy PAL współtworzyli atrakcje skierowane do uczestników.
 18. Aktywny udział w II Zabrzański Dzień Seniora pod hasłem „Uroda, zdrowie i Bezpieczeństwo” – prowadzenie warsztatów dla uczestników pikniku.
 19. Udział w VIII Dniu Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu w Zabrzu.
 20. Warsztaty prowadzone przez psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego Anetę Paryż – Zwolenik. Tematyka spotkań dotyczyła m. in. poszukiwań własnych zasobów, utrwaleniu umiejętności odpoczynku, poznanie efektywnych sposobów odpoczywania, umiejętności cieszenia się bieżącą chwilą.
 21. Spotkania kosmetyczne z przedstawicielem Biura Regionalnego Oriflame – spotkania zawierające elementy edukacyjne dotyczące podwyższenia poczucia własnej wartości
  i sprawczości poprzez dbanie o własny wizerunek.
 22. Spotkania edukacyjne z lekarzem – promowanie wiedzy na temat zdrowia, profilaktyki zdrowotnej. Działania zmierzające do poszerzenia wiedzy na tematy związane z chorobami, procedurami medycznymi i profilaktyką w tym spotkania dotyczące projektów medycznych.
 23. UM Zabrze szkolenia IT – grupa mieszkańców Biskupice wzięła udział w szkoleniu dotyczącym umiejętności cyfrowych prowadzonym przez pracowników UM Zabrze.
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast