Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu przystąpił do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 realizowanego w ramach środków pochodzących z budżetu państwa. Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu zdrowia seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji nagłej. W ramach Programu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców miasta Zabrze zainteresowanych udziałem w programie do kontaktu z Centrum Aktywności Senioralnej w Zabrzu przy ul. Stalmacha 7, pokój 201, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30 osobiście lub pod nr tel. 512-810-491