Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zaprasza do udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, realizowanym w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, planuje przystąpić do realizacji:

Modułuww. Programu, mającego na celu zapewnienie wsparcia seniorom. W ramach modułuplanowane jest: wsparcie społeczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Modułu II ww. Programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu zdrowia seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji nagłej. W ramach Modułu II Programu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców miasta Zabrze zainteresowanych udziałem w programie do kontaktu z Centrum Aktywności SenioralnejZabrzu przy ul. Stalmacha 7, pokój 201, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 osobiście lub pod nr tel. 512-810-491 lub 459-588-359