Noclegownia

ul. Trocera 63
41-800 Zabrze
tel. 32 271 26 39

Noclegownia jest placówką całodobową, przeznaczoną dla mężczyzn. Celem działalności Noclegowni jest udzielenie tymczasowego schronienia bezdomnym mężczyznom, którzy wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są wstanie zapewnić sobie innego lokalu mieszkalnego, oraz doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia i ich integracji społecznej.

Noclegownia zapewnia: miejsce noclegowe, całodobowy pobyt, 2 posiłki, dostęp do urządzeń sanitarnych, dostęp do kuchni i świetlicy, pracę socjalną, wsparcie osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych.

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych

ul. Stalmacha 7
41-800 Zabrze
tel. 695 950 656 (telefon aktywny w godzinach funkcjonowania Ogrzewalni)
Czynna cały rok w godz. od 20:00 do 8:00 (z wyjątkiem lipca)

W czasie pobytu w Ogrzewalni mieszkańcy mają możliwość skorzystania z sanitariatów, środków czystości, ciepłej kąpieli pod natryskiem, gorącej herbaty oraz odzieży.