Senior Plus

KLUB  SENIORA

odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, miasto Zabrze przystąpiło do konkursu w ramach rządowego Programu Wieloletniego “Senior+” pozyskując dofinansowanie do otwarcia pierwszego w Zabrzu Klubu Seniora. Oferta Klubu jest realizowana na podstawie projektu współfinansowanego ze środków ministerialnych Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej. Wkład własny w funkcjonowanie Klubu zapewnia miasto Zabrze.

Klub Seniora w Zabrzu jest miejscem spotkań mieszkańców Zabrza w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Celem Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów.  Proponowane zajęcia o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym, ekologicznym, historycznym, kulturalnym czy sportowym przyczyniają się do zwiększenia aktywności uczestników, pomagają utrzymać dobrą kondycję psychiczną i fizyczną, a także budować nowe relacje osobowe.

Zajęcia są organizowane w formie:

 • warsztatów tematycznych
 • spotkań ogólnych: prelekcji, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych
 • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku

Klub mieści się przy ulicy Żółkiewskiego 12 A i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 (od dnia 06.07.2020 r. do odwołania w godzinach 7.30 -15.30)

W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy.

tel.: 32 630 39 50

Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Seniora w Zabrzu może zostać każdy mieszkaniec Zabrza, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.

Uczestnictwo w Klubie Seniora w Zabrzu odbywa się na zasadach:

 • poszanowania podmiotowości każdego Seniora, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;
 • zapewnienia Seniorom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;
 • promowania potencjału i doświadczenia Seniorów;
 • motywowania Seniorów do samopomocy;
 • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora / Seniorki;
 • animowania integracji pomiędzy Seniorami, a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

Przyjęcie do Klubu Seniora w Zabrzu wymaga złożenia Deklaracji uczestnictwa w Klubie Seniora w Zabrzu wraz z wymaganymi załącznikami. Uczestnicy przyjmowani będą do Klubu pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami. Uczestnictwo w Klubie rozpoczynać się będzie od dnia rozpoczęcia udziału Seniora / Seniorki w wybranych zajęciach .

Uczestnictwo w Klubie jest odpłatne dla osób, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 100 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Opłata wynosi 10,00 zł miesięcznie i obliczana jest proporcjonalnie do ilości dni pobytu.

Zajęcia zrealizowane w Klubie Seniora w Zabrzu w grudniu 2020 r.

W grudniu w ramach Klubu Seniora nadal prowadziłyśmy zajęcia za pośrednictwem strony „Facebook” oraz wysyłając biuletyny. Planowane zajęcia realizowałyśmy w różnych blokach tematycznych jednocześnie pozostając w stałym kontakcie telefonicznym z klubowiczami. W grudniu seniorzy otrzymali kolejny biuletyn zawierający kontynuację zestawów zajęć z gimnastyki pamięci, ćwiczeń ruchowych, zajęć kulinarnych oraz zagadnień społecznych dotyczących tradycji Świąt Bożego Narodzenia. W ramach Akademii Bezpiecznego Seniora specjalnie dla naszych klubowiczów st. sierż. Krzysztof Wojdyło przygotował film dotyczący problemu oszustw skierowanych przeciwko osobom starszym. Materiał ten został umieszczony na naszej „facebookwej” stronie. Również za pośrednictwem Facebooka odbyły się zajęcia kulinarne – tym razem przygotowywaliśmy świąteczne pierniczki oraz sylwestrowe przekąski. Nie zabrakło zajęć manualnych, podczas których powstały kartki świąteczne, które zostały rozesłane do wszystkich naszych przyjaciół. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w ramach wolontariatu wymieniliśmy się drobnymi upominkami z Przedszkolem Nr 48 w Zabrzu. Przygotowaliśmy również dla klubowiczów paczki świąteczne, przekazując je z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. W tym wyjątkowym okresie otrzymaliśmy wiele życzeń i ciepłych słów, były też chwile wzruszenia. Dzięki zaangażowaniu jednej z seniorek mogliśmy stworzyć świąteczny klimat w pomieszczeniach klubowych. Promujemy również pasje seniorów – uczestników naszego klubu. Nasza klubowa poetka napisała wyjątkowy list z życzeniami do Św. Mikołaja, a uzdolniona plastycznie Pani Janinka pochwaliła się wystawą, na której m.in. zaprezentowałyśmy Jej prace.

Kadra Klubu Seniora w Zabrzu nadal wspiera akcję Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów kontaktując się z osobami, które zwróciły się z prośbą o pomoc, a także dostarczając im zakupy do domów.

Zajęcia zrealizowane w Klubie Seniora w Zabrzu w listopadzie 2020 r.

W listopadzie w Klubie Seniora, pomimo dalszego zawieszenia zajęć stacjonarnych spowodowanych pandemią koronawirusa, staraliśmy się urozmaicać czas naszym uczestnikom. Tak jak w poprzednim okresie zawieszenia zajęć, tak i tym razem działałyśmy za pośrednictwem serwisu społecznościowego „Facebook”, kontaktów telefonicznych oraz wysyłanych pakietów, realizowali planowane zajęcia w różnych blokach tematycznych. W listopadzie do naszych klubowiczów zostały wysłane dwa biuletyny zawierające zestawy zajęć z gimnastyki pamięci, ćwiczeń ruchowych, zajęć kulinarnych, zajęć zdrowotnych oraz zagadnień społecznych między innymi obchodów Święta Niepodległości czy tradycji andrzejkowych. Na facebookowym profilu seniorzy byli informowani o wprowadzonych dla Nich działaniach, między innymi o możliwości skorzystania z infolinii wsparcia dla Seniora lub Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, z oferty Zabrzańskiego Centrum Wsparcia Zdrowotnego „65+”. Ostrzegałyśmy również o nowych formach oszustw i wyłudzeń wśród osób starszych, aby nikogo z naszych uczestników nie spotkała taka sytuacja. Realizowałyśmy również zajęcia ruchowe dzięki materiałom umieszczonym na stronach: „Aktywny senior w domu” oraz „Gimnastyka dla Seniora”. W związku ze zgłoszoną potrzebą, przeprowadziłyśmy serię ćwiczeń ukierunkowaną na profilaktykę zdrowotną kolan. Podczas zajęć kulinarnych zajęłyśmy się przygotowaniem sałatki śledziowej, idealnej na Andrzejki, natomiast w ramach zajęć manualnych uczyliśmy się jak uszyć skrzata. Jaki Pracownicy Klubu zadbałyśmy o rozrywkę dla seniorów przypominając utwory muzyczne ich młodości oraz prezentując jedną z tradycji andrzejkowych jaką są wróżby z wosku. Kadra Klubu Seniora w Zabrzu wsparła akcję Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów kontaktując się z osobami które zwróciły się z prośbą o pomoc między innymi dostarczając im zakupy do domów.

Zajęcia zrealizowane w Klubie Seniora w Zabrzu w miesiącu październiku 2020 r.

Od 21 października 2020 roku decyzją Wojewody Śląskiego, zajęcia w Klubie Seniora w Zabrzu, zostały ponownie zawieszone z powodu pandemii aż do odwołania. Jednak zanim to nastąpiło nasi Klubowicze uczestniczyli w kilku wydarzeniach. W dniu 1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Z tej okazji nasi Seniorzy otrzymali życzenia od Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Marka Plury. My z kolei przygotowałyśmy słodkie upominki oraz zaproponowałyśmy udział w Drużynowym Turnieju Koła Fortuny przygotowanym specjalnie na tę okazję. Ten szczególny dzień spędziliśmy w duchu zdrowej rywalizacji w doskonałych humorach. Klubowicze uczestniczyli również w organizowanym przez „Dziennik Zachodni” – VII Forum Seniora, które odbyło się w formie online. Korzystając z ostatnich ciepłych, słonecznych dni wybraliśmy się na spacer do Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, gdzie zbieraliśmy dary jesieni. Z nich podczas zajęć manualnych powstawały piękne bukiety oraz jesienne kompozycje. Dużo radości sprawiło naszym Seniorom wyjście do kręgielni „FUN FEST” w Zabrzu. Kontynuowaliśmy również zajęcia z gimnastyki pamięci, zajęcia fizyczne z panią fizjoterapeutką oraz spotkania integracyjne.

Nasze działania podczas wcześniejszego zawieszenia spowodowanego pandemią zostały zauważone przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które zaprezentowało prowadzone przez zabrzański Klub Seniora działania na swojej stronie.

Od 21 października Klub Seniora kontynuuje swoje działania w formie zdalnej, między innymi za pośrednictwem Facebooka. Pracownicy merytoryczni Klubu Seniora w Zabrzu pozostają w stałym kontakcie telefonicznym z klubowiczami, oraz przygotowywali pakiety zajęć do zrealizowania w domach. Październikowy pakiet zajęć zawiera min., zestaw ćwiczeń ruchowych, zajęcia z gimnastyki pamięci czy propozycje na warsztaty kulinarne.

Zajęcia zrealizowane w Klubie Seniora w Zabrzu w miesiącu wrześniu 2020 r.

W miesiącu wrześniu 2020 r, uczestnicy Klubu Seniora wraz z pracownikami w Zabrzu udali się na całodniową wyprawę do Zamku Książ w Wałbrzychu. W trakcie wycieczki zwiedziliśmy komnaty i pokoje zamkowe oraz przepiękne tarasy. Potem udaliśmy się do Palmiarni Księżnej Daisy w Lubiechowie. Spacer po palmiarni był niczym podróż dookoła świata. Rośnie w niej bowiem ponad 250 gatunków roślin pochodzących ze wszystkich kontynentów. Trasa zwiedzania liczy około 500 metrów, zaś wszystkie rośliny są dokładnie opisane. W dniu wycieczki dopisała nam pogoda, bo dzień był piękny i słoneczny. To wszystko wpłynęło na nasz dobry nastrój. Korzystając z ostatnich ciepłych dni lata urządziliśmy grilla w Parku 12 C w Zabrzu. W ramach klubu filmowego, również we wrześniu, udaliśmy się do Multikina w Zabrzu na seans filmowy. Tym razem obejrzeliśmy „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”. Film wzbudził wiele emocji i wywołał wśród nas burzliwą dyskusję. Mieliśmy także gości. Odwiedziła nas Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Pani Danuta Dymek w towarzystwie Pani Wali Nowakowskiej. Pani Nowakowska jest znaną działaczką na rzecz osób starszych w Zabrzu. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, były wspólne śpiewy. Nie obyło się bez dyskusji na temat polityki senioralnej w Zabrzu. W ramach działań Klubu Seniora w miesiącu wrześniu odbyły się warsztaty manualne, podczas których seniorzy wykonywali jesienne magnesy i ozdoby. Kontynuowaliśmy także treningi pamięci rozwiązując zadania i krzyżówki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia fizyczne prowadzone przez naszą zaprzyjaźnioną Panią fizjoterapeutkę. Uczestnicy Klubu Seniora z wielkim zaangażowaniem pracują nad poprawą kondycji. W pozostałe dni seniorzy integrowali się w swoim gronie, spędzali czas na rozmowach oraz grali w gry planszowe.

 

 

Zajęcia zrealizowane w Klubie Seniora w Zabrzu w miesiącu sierpniu 2020 r.

W miesiącu sierpniu w Klubie Seniora w Zabrzu udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane zajęcia. W ramach działań Klubu odbyły się warsztaty manualne podczas których seniorzy wykonywali zakładki do książek oraz kolorowe magnesy z zastosowaniem różnych materiałów.

Kontynuowaliśmy treningi pamięci rozwiązując zadania i krzyżówki. Zapoznaliśmy się też z historią zamku w Książu, dzięki materiałom dostarczonym przez klubowiczów. Korzystając z pięknej pogody wybraliśmy się na spacer do Ogrodu Botanicznego w Zabrzu aby podziwiać piękno przyrody. Udaliśmy się do Animal World w założonego zabrzańskiej dzielnicy Makoszowy, gdzie spędziliśmy miło czas w otoczeniu zwierząt. W ramach naszego Klubu Filmowego w Multikinie obejrzeliśmy film pod tytułem „Włoskie wakacje”.

W sierpniu zorganizowaliśmy wycieczkę do Kolejkowa w Gliwicach dla tych klubowiczów, którzy nie mogli uczestniczyć w naszym wyjściu lipcowym. Na zakończenie miesiąca wzięliśmy udział w warsztatach organizowanych przez Miejski Ogród Botaniczny, gdzie zajęliśmy się robieniem pachnących mydełek.

Od miesiąca sierpnia nasza kadra powiększyła się o Panią fizjoterapeutkę, pod której czujnym okiem seniorzy wykonują ćwiczenia fizyczne. Zajęcia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

 

Zajęcia zrealizowane w Klubie Seniora w Zabrzu w miesiącu lipcu 2020 r.

6 lipca zostały wznowione działania w ramach Klubu Seniora. Wszyscy jednak musieliśmy dostosować się do nowej rzeczywistości w związku z panującymi obostrzeniami. Zajęcia i spotkania z seniorami odbywały się regularnie. Ze względu na zachowanie środków bezpieczeństwa nasi uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy. W lipcu w ramach działań Klubu kilkukrotnie odbyły się warsztaty manualne, które sprawiły wszystkim sporo radości. Uczestnicy na różne sposoby rozwijali swoje zdolności manualne. Zwieńczeniem naszych plastycznych działań stała się kompozycja, która upiększyła wejście do Klubu Seniora. W ramach cyklu zajęć Akademii Bezpiecznego Seniora klubowicze dowiedzieli się jak nie dać się oszukać. Seniorzy poznali sposoby działania oszustów, dowiedzieli się co powinno wzbudzić ich niepokój i jak reagować w jeśli znajdą się w takiej sytuacji. Oprócz tego odbyła się dyskusja w ramach Klubu Filmowego. Seniorzy tym razem skupili się na serialu zatytułowanym “Zniewolona”, który wzbudził w nich wiele emocji. W ramach prowadzonych zajęć odbyły się także treningi pamięci oraz kalambury. Szczególnie te ostatnie wywołały wiele śmiechu wśród odgrywających i zgadujących. W lipcu nie tylko działaliśmy stacjonarnie w ramach Klubu Seniora. Udało nam się również zorganizować wycieczki do nowo powstałej tężni solankowej i do Restauracji “Kolejkowo” w Gliwicach. Uczestnicy Klubu chętnie korzystali z przygotowanej zajęć, a podczas spotkań integracyjnych przy kawie i herbacie wymieniali się spostrzeżeniami dotyczącymi dbania o bezpieczeństwo z uwagi na wciąż panującą epidemię koronawirusa.

 

Zajęcia zrealizowane w Klubie Seniora w Zabrzu w miesiącu czerwcu 2020 r.

W miesiącu czerwcu 2020 roku Klub Seniora w Zabrzu nadal realizował swoje zadania w formie zajęć zdalnych z pomocą m.in., strony facebook. Pracownicy merytoryczni Klubu przygotowali kolejne pakiety zajęć dla naszych seniorów do zrealizowania w domu. Tym razem pakiety zajęć zawierały min., ćwiczenia ruchowe, porady psychologiczne, materiały historyczne dotyczące najbliższej okolicy Klubu, zadania z gimnastyki pamięci oraz zagadnienia dotyczące zdrowia. Dodatkowo za pośrednictwem strony facebook Klubu Seniora w Zabrzu pracownicy klubu przeprowadzali zajęcia kulinarne oraz manualne. W miesiącu czerwcu nasi klubowicze doskonalili sztukę składania origami, świętowali z okazji Dnia Dziecka czy Dnia Ojca, relaksowali się podczas słuchania muzyki w dniu Święta Muzyki oraz rozdawali uściski swoim bliskim w Dzień Przytulania. W wymienionym okresie seniorzy z Klubu Seniora w Zabrzu poznali również zwyczaje panujące w krajach słowiańskich celebrowanych z okazji Pierwszego dnia Astronomicznego Lata. Pracownicy merytoryczni Klubu Seniora w Zabrzu zachęcali również klubowiczów do odwiedzenia Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu tworząc wirtualny spacer po kwiecistych alejkach. W miesiącu czerwcu w ramach wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pracownicy Klubu udali się do Kubu Seniora + w Tychach. Forma prowadzenia zajęć zdalnych będzie kontynuowana do czasu ponownego otwarcia Klubu Seniora w Zabrzu.

 

Zajęcia zrealizowane w Klubie Seniora w Zabrzu w miesiącach kwiecień – maj 2020 r.

W miesiącu kwietniu i maju 2020 roku Klub Seniora realizował swoje zadania w formie zajęć zdalnych z pomocą min., strony facebook. Pracownicy merytoryczni Klubu Seniora w Zabrzu pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym z klubowiczami, oraz przygotowywali pakiety zajęć do zrealizowania w domach. Pakiety zajęć zawierały min., zadania z gimnastyki pamięci, ćwiczenia ruchowe, porady psychologiczne oraz zdrowotne, a także zbiór materiałów historycznych dotyczących najbliższej okolicy Klubu. Tematyka zajęć jest kontynuacją rozpoczętych bloków tematycznych spotkań klubowiczów przed nastaniem Pandemii. Forma prowadzenia zajęć zdalnych będzie kontynuowana do czasu ponownego otwarcia Klubu Seniora w Zabrzu.

Zajęcia zrealizowane w Klubie Seniora w Zabrzu w miesiącu marcu 2020 r.

W miesiącu marcu w ramach współpracy z Centrum Wsparcia Środowiskowego w Zabrzu odbyło się spotkanie z prawnikiem, Panem Tomaszem Jagosz, który omówił z klubowiczami procedury spadków i dziedziczenia w prawie polskim. Również dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu udało się zapoznać naszych seniorów z ofertami na rynku pracy dla osób w wieku poprodukcyjnym. Liczna grupa seniorów wzięła udział w prelekcji „CITES – czyli jak legalnie przywieźć pamiątkę przyrodniczą z zagranicy?”, która odbyła się w Arenie Zabrze, a którego organizatorem był Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu. Podczas warsztatów manualnych klubowicze wykonali miniatury Marzanny i omówili tradycję pożegnania zimy. W miesiącu marcu seniorzy podczas warsztatów kulinarnych przygotowywali sałatki śledziowe, oraz mini kanapki na imprezę zorganizowaną z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. W pozostałych dniach odbywały się spotkania integracyjne, oraz dni gier planszowych. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zajęcia w klubie seniora od 12 marca 2020 roku zostały zawieszone. Pracownicy merytoryczni Klubu Seniora, pomimo trudnej sytuacji pozostawali w kontakcie telefonicznym z uczestnikami.

 

Zajęcia zrealizowane w Klubie Seniora w Zabrzu w miesiącu lutym 2020 r.

 

W miesiącu lutym 2020 r. w ramach działań Klubu Seniora dla naszych uczestników zorganizowaliśmy zajęcia manualne, warsztaty kulinarne oraz warsztaty psychologiczne.

W ramach zajęć manualnych wspólnie z Seniorami z naszego klubu tworzyliśmy walentynkowe zakładki do książek a także piękne makramy. Podczas warsztatów kulinarnych z okazji Walentynek oraz Tłustego Czwartku seniorzy wraz z pracownikami Klubu przygotowywali smakołyki na organizowane imprezy.

W ramach współpracy z Klubem Integracji Społecznej rozpoczęliśmy cykl warsztatów psychologicznych podczas których omawialiśmy emocje oraz różne zagadnienia z zakresu psychologii. Klubowicze licznie wzięli udział w spotkaniu z Panią Anną Herman z Programu Aktywności Lokalnej w Biskupicach, która przedstawiła ofertę dla seniorów na terenie miasta Zabrze. W miesiącu lutym udało nam się zorganizować wycieczkę do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach oraz zobaczyć film pt. „Sybilla” w zabrzańskim kinie „Roma” w ramach klubu filmowego dla seniora. W pozostałych dniach klubowicze brali udział w zajęciach dotyczących gimnastyki pamięci, tworzeniu emocjonalnej mapy okolicy oraz spotykali się podczas dni gier planszowych i integrowali przy kawie i herbacie.

Zajęcia zrealizowane w Klubie Seniora w miesiącu styczniu 2020 r.

 

W styczniu 2020 r. odbyła się inauguracja zajęć w Klubie Seniora. W związku z tym pracownicy Klubu z pomocą pracowników Programu Aktywności Lokalnej z Biskupic, Zandki i Mikulczyc oraz pracownika grupy wsparcia Magnes, przygotowali placówkę do uroczystego otwarcia. W dniu 08.01.2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie obiektu, którego w imieniu prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik dokonał wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. Na uroczystości byli również obecni naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, radni Rady Miasta Zabrze, proboszcz Parafii św. Józefa w Zabrzu ksiądz Józef Dorosz oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu Danuta Dymek.

Ponadto pierwsza połowa miesiąca upłynęła na oprowadzaniu osób zainteresowanych oferta Klubu oraz rekrutacji przyszłych klubowiczów. Zostało zorganizowane pierwsze z cyklu wyjść w ramach klubu filmowego do Kina Roma w Zabrzu, na film pt., „Brazylijczycy”. Pierwsi seniorzy uczestniczyli również w wydarzeniu kulturalnym jakim była wystawa prac zabrzańskiej młodzieży pt., „Zabrze w detalu”, na którą zostaliśmy zaproszeni dzięki uprzejmości pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.

W związku z rozpoczęciem działań Klubu Seniora w Zabrzu, odbyło się spotkanie ze specjalistą do spraw BHP, Panem Henrykiem Brodackim, który przygotował klubowiczów do bezpiecznego korzystania z zasobów klubu. Podsumowaniem działań rekrutacyjnych było spotkanie integracyjno zapoznawcze z seniorami i kadrą klubu.

SENIOR-fon

W dniu 30 marca 2020 r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej. Dlatego ruszamy z przedmiotowym projektem.

FUNKCJA nr 2 – INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

Dlatego zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiotowej informacji na stronach internetowych Państwa instytucji i na stronach internetowych podmiotów współpracujących, co pomoże nam dotrzeć do jeszcze większej liczby Seniorów.

Stoimy na stanowisku że dla Seniora w obecnym czasie nawet rozmowa na dowolny temat pełni funkcję terapeutyczną.

Dziękuję za współpracę,

W imieniu zespołu

Grzegorz Baranowski

Dyrektor ROPS Województwa

 

Pliki do pobrania:

SENIORfon_-_informacje_OPS-MOPS
[SENIORfon_-_informacje_OPS-MOPS.docx.pdf – Pobrano 53 razy – 108 KB]

2020.03.30-seniorfon
[2020.03.30-seniorfon.jpg – Pobrano 37 razy – 585 KB]

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast