Zadania psychologa

 • przeprowadza diagnozę kandydatów na rodziców zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych) z wykorzystaniem standaryzowanych testów i narzędzi psychologicznych. Diagnoza dotyczy oceny predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, sposobu prowadzenia procesu wychowawczego w rodzinie i predyspozycji wychowawczych i osobowościowych opiekunów zastępczych. Zgodnie z art. 46 u. 3 powyższa diagnoza jest aktualizowana co 2 lata w rodzinach zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka.
 • prowadzi konsultacje dla rodziców w zakresie ich funkcjonowania jako opiekunów zastępczych
 • udziela pomocy psychologicznej/wsparcia w sytuacjach wymagających udziału psychologa
 • Pomoc i szczegółowe informacje można uzyskać w:
  Zespole ds. Pieczy Zastępczej
  41 – 800 Zabrze, ul. Stalmacha 7
  pn. – pt. od 7.30.-15.30
  tel. 32 630 37 65

  e-mail:
  zpz@mopr.zabrze.pl