Zadania psychologa

  • przeprowadza diagnozę kandydatów na rodziców zastępczych ( spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych) z wykorzystaniem standaryzowanych testów i narzędzi psychologicznych. Diagnoza dotyczy oceny predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, sposobu prowadzenia procesu wychowawczego w rodzinie i predyspozycji wychowawczych i osobowościowych opiekunów zastępczych. Zgodnie z art. 46 u. 3 powyższa diagnoza jest aktualizowana co 2 lata w rodzinach zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka.
  • prowadzi konsultacje dla rodziców w zakresie ich funkcjonowania jako opiekunów zastępczych
  • udziela pomocy psychologicznej/wsparcia w sytuacjach wymagających udziału psychologa

Pomoc i szczegółowe informacje można uzyskać w:
Zespole ds. Pieczy Zastępczej
41 – 800 Zabrze, ul. Wyzwolenia 7
pn. – pt. od 7.30.-15.30
tel. 32 271 64 31, 32 271 30 05 wew.: 51
e-mail: zpz@mopr.zabrze.pl

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast