Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Uchodźców z Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu niemal natychmiastowo od wybuchu wojny podjął działania mające na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy. Od dnia 01.03.2022 r. prowadzi Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Uchodźców z Ukrainy, w którym jest zatrudniony tłumacz. Do dnia 16.08.2022 r. siedziba Punktu mieściła się przy ul. Wyzwolenia 9, od dnia 17.08.2022 r. mieści się w budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Stalmacha 7.

Zadaniem Punktu jest informowanie obywateli Ukrainy o możliwości uzyskania wszelkich form pomocy na terenie miasta Zabrza, w tym o możliwości zakwaterowania, uzyskania wsparcia finansowego oraz rzeczowego.

W Punkcie można zgłaszać chęć udzielenia wszelakiej pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Uchodźców z Ukrainy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu stale współpracuje z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Dzielnicowymi Punktami Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Polskim Czerwonym Krzyżem, oddział Zabrze.

Dane teleadresowe:

Centrum Usług Społecznych (wejście do ul. Cmentarnej)

ul. Stalmacha 7, 41-800 Zabrze – pok. 103

Osoba do kontaktu:

Ruslana Kuleshova

tel. (32) 630 3748, 503 987 791 (możliwość rozmowy w języku ukraińskim)

 e-mail: pomocukrainie@mopr.zabrze.pl

Osoba koordynująca: Kierownik Centrum Usług Społecznych – Łukasz Merta

Informacje dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy:

 

https://www.youtube.com/watch?v=IhwGsNantJM

https://www.youtube.com/watch?v=NlWfIHf-d9A

https://www.youtube.com/watch?v=xQ_-EergoGk

https://www.youtube.com/watch?v=eySE8wWwxGY

https://www.youtube.com/watch?v=HtuYcJ_VMqY