Punkt udziela pomocy osobom z problemem uzależnienia od alkoholu, bezdomności i bezrobocia, niezaradności itp. Po rozmowach pierwszego kontaktu i wstępnej diagnozie klienci mogą zostać skierowani do właściwych instytucji: Zespołu ds.Pomocy Bezdomnym, Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Powiatowego Urzędu Pracy, a także na zamknięte leczenie odwykowe oraz na spotkania grup samopomocowych Anonimowych Alkoholików.

Osoby wymagające natychmiastowej pomocy są kierowani do szpitali i ośrodków specjalistycznych takich jak:

  • Wojewódzki Ośrodek Leczenia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorzycach
  • Szpital Psychiatryczny w Toszku
  • Szpital Psychiatryczny w Gorzycach
  • Ośrodek Terapii od Alkoholu w Parzymiechach
  • Szpital Psychiatryczny w Lublińcu

Niejednokrotnie w trakcie prowadzonych rozmów z klientami MOPRu udzielane jest im wsparcie organizacyjne i fachowe w kwestiach otrzymanych do remontu mieszkań a także pozyskania mebli i sprzętu AGD z opróżnianych lokali przez Spółdzielnię Socjalną Usług Różnych “SKUTECZNI” w Zabrzu.

Istnieje również możliwość skorzystania z Punktów Wydawania Posiłków Śniadaniowych: „KROMKA CHLEBA” przy ul. Pawliczka 16, „KROMKA CHLEBA II” przy ul. Kossaka 23 ora z Łaźni i Pralni prowadzonych przez Stowarzyszenie “Żyj i daj żyć” OPP w Zabrzu.

Klienci MOPRu są także mobilizowani do brania udziału w wyjazdach intergacyjno-szkoleniowych, wycieczkach, biesiadach i spotkaniach promujących trzeźwy styl życia.

Adres:
ul. Wyzwolenia 7, 41-800 Zabrze
tel. 32 271 64 31 wew. 58

Przyjmowanie stron:

  • poniedziałki od godz. 8:00- 13:00
  • środy od godz. 8:00- 13:00

W pozostałe dni w sprawach pilnych od godz. 8:00