Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu realizuje projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Miasto Zabrze –  cz.1” w okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

W ramach projektu zapewniamy wsparcie dla dorosłych obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Zabrze, którzy trafili na terytorium Rzeczpospolitej Polski po 24 lutego 2022 r. w postaci:

  • wsparcia psychologicznego
  • wsparcia tłumacza
  • wsparcia asystenta integracyjnego
  • wsparcia opiekuna animacji lokalnej
  • możliwości uczestniczenia w spotkaniach grupy wsparcia dla dorosłych
  • działań integracyjnych oraz  środowiskowych dla dorosłych uczestników projektu wraz z otoczeniem

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 320 000,00 zł


Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 272 000,00 zł

 

Міський Центр Допомоги Родинам в Забже «Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – місто Забже – частина 1» у період з 1 листопада 2022 року по 30 червня 2023 року.

В рамках проекту ми здійснюємо супровід повнолітніх громадян України, які перебувають у місті Забже, знаходяться на території Республіки Польща з 24 лютого 2022 року у вигляді:


• психологічна підтримка
• підтримка перекладача
• підтримка помічника інтеграції
• підтримка місцевого керівника анімації
• можливість відвідувати зустрічі групи підтримки дорослих
• інтеграційно-екологічна діяльність для дорослих учасників проекту та їх оточення

 

Загальна вартість проекту становить 320 000,00 злотих

Співфінансування проекту з боку ЄС становить 272 000,00 злотих