Koronawirus – ważne informacje!

Informacje organizacyjne na temat funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski.

Najnowsze informacje

Informacje o MOPR Zabrze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową.

O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego: http://www.um.zabrze.pl.

Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl

Informacja dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

W związku z zadaniem dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”…

więcej informacji

Realizowane programy

Koperta Życia
Program na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce
Darmowa Pomoc Prawna