Informacja dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Katowice, 16 stycznia 2019 r.
PSIa.9475.1.2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z zadaniem dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”, prowadzonym od roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, proszę o udostępnienie osobom zainteresowanym poniższych numerów telefonów do Oddziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach w celu bardziej zorganizowanego i skutecznego sposobu kontaktu w sprawach dotyczących koordynacji ww. świadczeń.

Obsługa klientów:

Kontakt osobisty w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach:
Poniedziałek, Czwartek, Piątek  w godzinach od 8:30 do 14:30;

Obsługa telefoniczna odbywa się w dniach:
Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:00 do 10:00

pod numerami telefonów:
32 606 3351, 32 606 3352,
32 606 3354, 32 606 3355,
32 606 3357, 32 606 3358,
32 606 3359, 32 606 3361,
32 606 3362, 32 606 3363.

Adres do korespondencji:Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

Adresy e-mail do kontaktu:

Proszę o upowszechnienie ww. informacji osobom zainteresowanym w jednostkach realizujących te zadania oraz na stronach internetowych urzędów, jak również zaprzestanie upowszechniania numerów niezwiązanych z powyższym zadaniem tj. 2077828 i 2077844.

 Z poważaniem
Ewa Niewiara
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej