Informacja z otwarcia ofert

Zabrze, dnia 14.11.2019 r.

ADM.260.23.2019.AP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : Przygotowanie i dostarczenie posiłku wigilijnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1: P.U.H. „IWO” Iwona Garczarek – Ciekot, ul. Jagiellońska 38, 41-800 Zabrze. Cena: 3739,91 zł. Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia. Deklaracja zatrudnienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę.

Oferta nr 2: Catering Service Czochara Machnicki Sp. J., ul. Powstańców 1/1, 41-500 Chorzów.

Cena: 4836 zł. Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia. Brak zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 5509,36 zł brutto, 5101,26 zł netto (1183,12 euro).

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

Informacja z otwarcia ofert
[1012 informacja z otwarcia ofert.pdf – Pobrano 174 razy – 306,92 KB]