Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. Wszystkie ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 15.01.2021 r. ADM.260.4.2021.JD                                         ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Cykliczne dostawy żywności na potrzeby projektów „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie miasta Zabrze”, „Program aktywności lokalnej dla…

Informacja z otwarcia ofert

Zabrze, dn. 12.01.2021 r. ADM.260.4.2021.JD   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze Nazwa postępowania: Cykliczna dostawa żywności na potrzeby projektów „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój…

Informacja z otwarcia ofert

Zabrze, dn. 11.01.2021 r. ADM.260.4.2021.JD   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze   Nazwa postępowania: Cykliczna dostawa żywności na potrzeby projektów „Centrum Wsparcia Rodziny –…

Ogłoszenie naboru na opiekunów prawnych i kuratorów

Zabrze dnia 08.01.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Zabrzu dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Zakres podstawowych zadań to sprawowanie…

Odpowiedź i modyfikacja

Zabrze, dnia 7.01.2021 r. ADM.261.239.2020.BG WSZYSCY WYKONAWCY  W dniu 4.01.2021 r. i 5.01.2021 do Zamawiającego wpłynęły od potencjalnych Wykonawców zapytania do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa 7 szt. KSEROKOPIAREK na potrzeby Centrum Usług Społecznych…

Informacja z otwarcia ofert

Zabrze, dn. 7.01.2021 r. ADM.260.32.2020.AP   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze   Nazwa postępowania: Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Na sfinansowanie…

Modyfikacja postępowania

Zabrze, dnia 7.01.2021 r. ADM.261.239.2020.BG WSZYSCY WYKONAWCY W dniu 4.01.2021 r. i 5.01.2021 do Zamawiającego wpłynęły od potencjalnych Wykonawców zapytania do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa 7 szt. KSEROKOPIAREK na potrzeby Centrum Usług Społecznych…

Odpowiedź na zapytanie do SWIZ

Zabrze, dn. 4.01.2021 r. ADM.260.32.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY   W dniu 4.01.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu Miejski Ośrodek…

Modyfikacja SIWZ

Zabrze, dn. 4.01.2021 r. ADM.260.32.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym…

ODPOWIEDŹ

Zabrze dnia 30.12.2020 r.  ADM.261.13.2021.BG                                                                                                                   – Wszyscy Wykonawcy –                  W dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2020 r. do Zamawiającego wpłynęło, od potencjalnego Wykonawcy pytanie do Zapytania ofertowego ADM.261.13.2021.BG pn: „Zakup i dostawa materiałów biurowych…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast