ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 18.09.2020 r. ADM.261.124.2020.JD ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro  I ZAMAWIAJĄCY: Miasto Zabrze – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel.…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 15.09.2020 r. ADM.260.24.2020.JD ZAWIADOMIENIE  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie kursu…

WYNIKI

Zabrze, dnia 11.09.2020 r. ADM.260.24.2020.JD ZAWIADOMIENIE  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie kursu…

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zabrze, dnia 10.09.2020 r. ADM.260.24.2020.AP INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n: Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózka jezdniowego i bezpiecznej wymiany butli realizowanego…

Projekt Wsparcie dzieci

Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Nazwa projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Data zawarcia umowy: 31.07.2020 r. Całkowita wartość projektu: 802 995,00 zł w tym:…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 07.09.2020 r. ADM.260.28.2020.KJK  – ZAWIADOMIENIE –  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Szkolenie…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn.…

INFORMACJA

Zabrze, dnia 2.09.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze Znak postępowania: ADM.260.23.2020.AP WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.23.2020.AP pn. Wyjazdowe warsztaty…

Usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3

Nowe miejsca, nowy start – usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3   Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Nowe miejsca, nowy start – usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3” w ramach Regionalnego Programu…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 31.08.2020 r. ADM.260.27.2020.AP                                    ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast