ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 25.11.2020 r. ADM.261.9.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy: 32 277…

DOSTAWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  ADM.260.2.2021.JD Nr w rejestrze zamówień publicznych Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu ul. 3 Maja 16 Rodzaj zamówienia: Dostawa Nazwa zamówienia: Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 23.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz projektu „Drogowskaz” z podziałem na 3 części Ofertę dla…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 612466-N-2020 z dnia 2020-11-19 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Zakup pozostałych akcesoriów komputerowych i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy I. 1) NAZWA I ADRES:…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dn. 18.11.2020 r. ADM.260.29.2020.AP ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zakup komputerów i akcesoriów na potrzeby projektu „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Ofertę złożyli następujący…

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru

Zabrze, dnia 17.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP       ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 17.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP                               ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz projektu „Drogowskaz” z podziałem na 3 części. Ofertę dla…

Unieważnienie

Zabrze, dn. 16.11.2020 r. ADM.260.18.2020.KJK ZAWIADOMIENIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka oraz Centrum Wsparcia Rodziny przy…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 13.11.2020 r. ADM.261.202.2020.JD ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro  I ZAMAWIAJĄCY: Miasto Zabrze – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel.…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 12.11.2020 r. ADM.261.8.2021.JD ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro   I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast