Praca dla mgr. psychologii

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu poszukuje pracownika na stanowisku psychologa w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) do Klubu Integracji Społecznej. Umowa na czas określony w związku z realizacją projektu „Magnes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego…

Zapytanie ofertowe

Zabrze, dnia 25.02.2021 r. ADM.261.54.2020.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia , którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy:…

Odpowiedzi na pytania II

Zabrze, dnia 24.02.2021 r. ADM.261.52.2021.BG WSZYSCY WYKONAWCY  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000  złotych, zgodnie z art. 2 ust.…

Odpowiedzi na pytania

Zabrze, dnia 24.02.2021 r. ADM.261.52.2021.BG WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000  złotych, zgodnie z art. 2 ust.…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 15.02.2021 r. ADM.261.39.2021.BG – WSZYSCY  WYKONAWCY – Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych  pod nazwą: „Dostawa…

OFERTA PRACY DLA ASYSTENTA RODZINY

OFERTA PRACY DLA ASYSTENTA RODZINY   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy, na stanowisku asystenta rodziny. Umowa będzie zawarta na czas określony. Zatrudnienie od 1.03.2021 do 31.12.2021 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 17.02.2021 r. ADM.261.52.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 130 000 ZŁOTYCH  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel.…

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej jako uczestników projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 15.02.2021r. ADM.261.53.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy 32 277 78 68 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730…

Ogłoszenie o modyfikacji zapytania ofertowego

Zabrze, dnia 8.02.2021r.   ADM.261.39.2021.BG WSZYSCY WYKONAWCY  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, działając na podstawie pkt IX ppkt. 1 zapytania ofertowego z dnia pn. Dostawa środków czystości i artykułów chemicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast