Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Szanowni Państwo, W dniach od 21 do 27 lutego 2022 r. członkowie Izba Adwokackiej w Katowicach uczestniczą w organizacji Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Projekt koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości corocznie, w związku z obchodzonym dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.…

Nabór na stanowisko młodszego wychowawcy w świetlicy

Nabór na stanowisko młodszego wychowawcy w świetlicy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu Wymagania: a) wykształcenie wyższe: – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program…

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zabrze, dnia 02.11.2021 r. ADM.261.223.2021.BG INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w toku prowadzonego postępowania w trybie Zapytania ofertowego (art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 26.10.2021 r. ADM.261.223.2021.BG  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130.000 złotych   I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy: 32 277…

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o konsultacji uchwały

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025. plik do pobrania: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o konsultacji uchwały [ogłoszenie Prezydenta Miasta…

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

„ZARZĄDZENIE NR 614/ZPS/2021 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w 2021 roku”  …

Ważna informacja

UWAGA Zmiany w programie „Dobry start” od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się przyznawaniem i wypłatą świadczeń z programu „Dobry start” – zamiast instytucji gminnych i powiatowych. Składanie wniosku o świadczenie „Dobry start” będzie…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 10.06.2021 r. ADM.261.112.2021.BG  ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że postępowanie prowadzone w trybie w zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. – zamówienie , którego wartość nie przekracza kwoty…

Zawiadomienie

  Zabrze, dnia 7.06.2021 r. ADM.261.103.2021.JD                                                                                                – WSZYSCY WYKONAWCY –   Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 130.000 złotych pod nazwą „Świadczenie usług transportowych dla Zespołu Asysty…

Zawiadomienie wynik

Zabrze, dnia 01.06.2021 r. ADM.261.112.2021.BG WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w zapytaniu ofertowym z dnia 26.05.2021 r. pn. „Świadczenie usługi transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie…