Czerwiec 2020 w PAL Mikulczyce

6 lipca był dniem, kiedy wznowiono zajęcia dla Uczestników Programu Aktywności Lokalnej „Szansa dla Biskupic”. Tym samym lipiec można zaliczyć do bardzo pracowitego okresu. W ciągu całego miesiąca odbyło się wiele działań o charakterze środowiskowym. Miały one miejsce zarówno w plenerze jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Wreszcie udało się spotkać na otwartej przestrzeni. Pierwsze kroki skierowaliśmy na mikulczyckie stawy położone niedaleko ulicy Tarnopolskiej. Spacer dostarczył nam wielu pozytywnych wrażeń. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, który o tej porze roku prezentuje się przepięknie. Aby dostarczyć atrakcji również najmłodszym Uczestnicy projektu „Drogowskaz” wraz z pociechami mieli okazję zwiedzić zabrzańskie „Mini ZOO Animal World” w Zabrzańskiej dzielnicy Makoszowy. W ramach kontaktów ze światem flory odwiedziliśmy również stadninę koni „Ranczo” przy ulicy Leśnej w Zabrzu – Mikulczycach. Nasze wizyty nie zawężały się jednak tylko do samego Zabrza. Część Uczestniczek projektu udała się do nowo wybudowanej Tężni Solankowej w Gliwicach przy ulicy Chorzowskiej, aby zaczerpnąć świeżego, zdrowego powietrza.

Kwiecień 2020 w PAL Mikulczyce

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii i izolacji społecznej w kwietniu spotkania cykliczne z uczestnikami nie mogły się obywać w siedzibie Programu Aktywności Lokalnej przy ulicy Tarnopolskiej 57. Uczestnicy projektu pozostawali jednak w stałym telefonicznym kontakcie z pracownikami PAL-u.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na maseczki ochronne wielokrotnego użytku pracownicy mikulczyckiego Programu Aktywności Lokalnej również aktywnie włączyli się w akcję ich szycia. Efekty pracy można zobaczyć na zdjęciach. Szycie maseczek nie było jedynym naszym zajęciem. W ramach pracy prowadzone były różnorodne zajęcia manualne. Ich opis był na bieżąco zamieszczany na facebookowym fanpage’u PAL Mikulczyce. Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia dotyczące techniki decoupagu. W ramach pracy wykonany został szklany pojemnik na kawę lub herbatę. Przeprowadzono również zajęcia kulinarne dotyczące pieczenia maślanych ciasteczek jako propozycję przed wydłużonym majowym weekendem.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii!!

Na przełomie lutego i marca wraz z Radą Dzielnicy Mikulczyce uczestnicy i pracownicy Programu Aktywności Lokalnej rozpoczęli przygotowania do mającego się odbyć na początku kwietnia mikulczyckego kiermaszu wiosenno-wielkanocnego. Jednym z dzieł które można będzie na nim zakupić będą wiosenne stroiki. Nic tak nie kojarzy się ze Świętami Wielkanocnymi jak kurczaki, zajączki i jajka podane w wiosennej, kolorowej oprawie. Praca nad stroikami była złożona i przebiegała wieloetapowo. Na kilku spotkaniach przygotowywano części składowe stroików, które dopiero złożone w całość ukazały efekty wspólnej pracy.

Uczestnikom „PAL-u” same stroiki wydawały się zbyt małym wyzwaniem i dlatego postanowili zająć się dodatkowym rękodziełem. A były nim upominki wykonane z masy solnej z ozdobieniami w technice decoupage. Decoupage polega na naklejaniu wzoru z papieru i pokryciu go wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopił się całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu.

Wszystkie nasze dzieła można zobaczyć na załączonych zdjęciach. Serdecznie zapraszamy zatem do naszej galerii.

Luty w „Programie Aktywności Lokalnej – Szansa dla Mikulczyc” był miesiącem przygotowań do Ostatków, czyli dnia zawieszenia między karnawałem a Wielkim Postem. Pierwszy dzień ostatków to oczywiście tłusty czwartek. I właśnie tego dnia uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wspólnie z pracownikami przygotowywali pączki oraz inne słodkości. Nie ograniczono się jednak tylko do stworzenia najpopularniejszych pączków z nadzieniem. Dodatkowo na stołach pojawiły się faworki oraz… pączki hiszpańskie. Pączki hiszpańskie, wiedeńskie albo gniazdka to kilka nazw na te same pączki. Są delikatne, lekkie i puszyste. Przygotowuje się je z ciasta parzonego. Co ciekawe ciasto nie jest słodkie. Słodyczy pączkom nadaje lukier, którym są posmarowane. Ostatnią wykonaną w tłusty czwartek pracą była degustacja wyprodukowanych smakołyków :).

Również w lutym, a dokładnie w Walentynki odbyły się też warsztaty dla dzieci i dorosłych zatytułowane „Od serca dla serca”. Tego dnia w Młodzieżowym Domu Kultury mieszkańcy dzielnicy wyrabiali serduszka z włóczki z różnokolorowych wzorów. Kolorowe wyroby rękodzielnicze trafiły do innych mieszkańców Mikulczyc, żeby sprawić im trochę radości.

W styczniu bieżącego roku pracownicy mikulczyckiego Programu Aktywności Lokalnej we współpracy z przedstawicielami Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ulicy Tarnopolskiej 50 w Zabrzu przygotowali oraz przeprowadzili wyjątkową uroczystość, skierowaną do wyjątkowych osób. 21 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci, a dzień później Dzień Dziadka. W związku z tym, 29 stycznia odbyło się spotkanie „Dla Babci i Dziadka”. Wzięło w nim udział prawie 80 osób. W obchody święta oprócz pracowników „PAL-u” włączyły się również Rada Dzielnicy Mikulczyce oraz dzieci i wychowawcy ze świetlicy środowiskowej działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Dla zaproszonych Gości przewidziano występ artystyczny. Nie obyło się bez słodkiego poczęstunku dla wszystkich. Impreza zakończyła się zabawą, która połączyła przedstawicieli różnych pokoleń.

Również w styczniu przeprowadzane były cyklicznie zajęcia manualne. Tym razem uczestnicy spotkań poznali nową technikę pracy. Było nią kropkowanie akrylem. Ta dosyć pracochłonna metoda, polega na nanoszeniu na rysunek ,za pomocą wykałaczek bądź małych patyczków, różnych kolorów farby akrylowej. Metoda ta wymaga skupienia i koncentracji, jednak nasi „PAL-owicze” świetnie dali sobie radę z tym zadaniem. Efekt pracy jak zwykle był bardzo zadowalający.

W 2018 roku Program Aktywności Lokalnej realizował zadania oparte na realizacji Projektu ,, Drogowskaz” w dzielnicy Mikulczyce, głównie dla osób zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również dla społeczności lokalnej dzielnicy. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i poprawa kompetencji społecznych i umiejętności życiowych. Pal Mikulczyce ponadto kontynuował współpracę z jednostkami i instytucjami mieszczącymi się na terenie Mikulczyc oraz całego Zabrza.

Program Aktywności Lokalnej Mikulczyce w roku 2018 r. kontynuował zadania i cele jakie realizował wcześniej w ramach projektu „Drogowskaz” w latach 2015-2017 r.

Działania w PAL Mikulczyce integrowały społeczność lokalną dzielnicy Mikulczyce, podnosiły poziom aktywności społecznej i zawodowej jej mieszkańców zmniejszając zjawisko marginalizacji i bezrobocia. Działo się to za sprawą cyklicznych spotkań organizowanych regularnie w każdym tygodniu, działań środowiskowych i konsultacji indywidualnych. Działania te miały na celu udzielenie wsparcia społeczności lokalnej aby zwiększyć jej udział w życiu społecznym na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

W roku 2018 r. w ramach projektu Drogowskaz zrekrutowano 17 Uczestników projektu (w tym 7 mężczyzn i 10 kobiet), z którymi praca była oparta na współdziałaniu w ramach zawartego kontraktu socjalnego. Odrębnym dokumentem zawieranym z daną osoba na uczestnictwo w działaniach w PAL była deklaracja. Z grupy zrekrutowanych uczestników projektu z 2 osobami przerwano udział w projekcie natomiast 7 osób zakończyło udział w projekcie podejmując zatrudnienie. Z 8 uczestnikami pracownicy PAL będą kontynuować współpracę w roku 2019. Uczestnikami projektu są osoby z grupy ryzyka (zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne, korzystające z MOPR).

Realizacja działań w PAL odbywała się dzięki udziałowi w cyklicznych spotkaniach mieszkańców dzielnicy z dwoma animatorami w PAL Mikulczyce. Spotkania miały charakter warsztatów manualnych, bądź warsztatów florystycznych lub spotkań w charakterze pogadanek czy też odbywały się zajęcia kulinarne.

PAL Mikulczyce
PAL Mikulczyce
PAL Mikulczyce
PAL Mikulczyce

W 2018 r odbywały się spotkania tematyczne związane z obchodami świąt i tradycjami. I tak w styczniu zorganizowano spotkanie kolędowe we współpracy ze świetlicą środowiskową w Mikulczycach, w lutym odbył się bal karnawałowy oraz spotkanie z okazji Tłustego Czwartku.

W marcu odbył się kiermasz wiosenno-wielaknocny w Parafii św Teresy w Zabrzu Mikulczycach. Zorganizowano też uroczyste spotkanie świąteczne. Na bieżąco w PAL odbywały się spotkania śniadaniowe, zajęcia kulinarne, zajęcia manualne i florystyczne. Od maja do sierpnia PAL Mikulczyce współpracował z wolontariuszką panią Izabelą Grybską-Szczesnewicz, która prowadziła warsztaty florystyczne. W miesiącach wakacyjnych odbyły się 3 spotkania plenerowe służące spotkaniu z przyrodą łączące przyjemne z pożytecznym, a przede wszystkim mające charakter edukacyjny polegający na wskazywaniu prawidłowych wzorców spędzania czasu wolnego. Spotkaniu zawsze towarzyszyło wspólne grillowanie kiełbasek. Ponadto w lipcu wspólnie wybraliśmy się do skansenu etnograficznego w Chorzowie.

W czerwcu zorganizowano spotkanie we współpracy ze świetlicą środowiskową i filią nr 5 Biblioteki miejskiej służące powitaniu wakacji. Nieco wcześniej odbyło się międzypokoleniowe spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Pal Mikulczyce w roku 2018 aktywnie włączył się w miejskie imprezy. W lipcu współorganizowaliśmy Festyn w Parku Techniki wojskowej z Domem Pomocy Społecznej nr 3. Pal Mikulczyce również we wrześniu włączył się w działania na rzecz Miasta biorąc udział w rodzinnym festynie w parku 12C oraz w Skarbnikowych Godach. W październiku PALowicze mieli możliwość wziąć udział w Dniu Otwartym w Electolux by przybliżyć ich do rynku pracy i zaktywizować zawodowo. W listopadzie odbyło się spotkanie andrzejkowe natomiast w grudniu zorganizowano uroczyste spotkanie świąteczne. W okresie ferii zimowych i w czasie letnich wakacji regularnie odbywały się spotkania rodziców z dziećmi. Pokazywano osobom dorosłym w jaki sposób można poświęcać czas wolny dzieciom wykorzystując do tego różnego typu gry, zabawy, warsztaty artystyczne czy zajęcia kulinarne.

PAL Mikulczyce
PAL Mikulczyce
PAL Mikulczyce
PAL Mikulczyce
PAL Mikulczyce
PAL Mikulczyce

W roku 2018 prężnie również działało Koło Seniora, które przyjęło nazwę (KAMRATKI). Zawiązało się grono 19 pań które co piątek spotykały się na spotkaniu od godz 09.00 najczęściej wykonując rożnego typu prace manualne.

PAL Mikulczyce w roku 2018 zorganizował 2 wizyty studyjne w innych PAL- ach z uczestnikami PAL – Mikulczyce. W kwietniu nastąpił wyjazd do PALu Wełnowiec -Józefowiec do Katowic natomiast w październiku odwiedziliśmy CUS w Zawierciu. Ponadto zorganizowaliśmy 2 spotkania z PALem Biskupice aby wspólnie się integrować, poznawać, wspierać i dzielić pomysłami.

W roku 2018 animatorzy zorganizowali także 2 wyjazdy kulturalno -integracyjno – edukacyjne. Jeden do Krakowa dla 30 osób w maju (uczestnicy projektu wraz z otoczeniem) oraz drugi do Krasiejowa przeznaczony dla 25 osób, który odbył się w sierpniu.

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast