PO WER

“Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych”  dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej II.

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Miasto Zabrze podpisało umowę na kwotę 854 910,57 zł (w tym dofinansowanie z UE 720 518,63 zł), w sprawie przyznania grantu, w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt „Transport door to door w Zabrzu” realizowany jest w okresie od 15.07.2021 r. do 31.12.2022 r. Projekt jest skierowany do min. 400 mieszkańców i mieszkanek Zabrza z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące i inne).

Zapewnienie bezpiecznego transportu, a tam gdzie istnieje taka potrzeba również wsparcia asystenckiego, uczestnikom i uczestniczkom projektu umożliwi im skorzystanie z działań o charakterze społecznym,, zawodowym i zdrowotnym dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu czynniki, które dotąd były barierą (sposób dotarcia do wybranego miejsca) i mocno utrudniały dostęp do usług publicznych zostaną zniwelowane.

Dostęp do integracji społeczno-zawodowej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie o wiele łatwiejszy.

 

Informujemy, iż z uwagi na okres urlopowy transporty osób w ramach projektu Door to Door
w dniach od 31.10.22 r. do 10.11.22 r. realizowane będą w godzinach 7.00 – 15.00.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie godziny pracy dyspozytora.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w dni robocze pod 
nr.:

503 987 573 w godzinach 7.30 do 15.30.

Zarządzenie 8 2023
[Zarządzenie 8 2023.pdf – Pobrano 2073 razy – 10,68 MB]

Oświadczenie uczestnika 2
[Oświadczenie uczestnika 2.pdf – Pobrano 8862 razy – 701,86 KB]

Ankieta satysfakcji
[Ankieta satysfakcji.pdf – Pobrano 8834 razy – 534,63 KB]

Formularz zgłoszenia usługi door to door
[Formularz zgłoszenia usługi door to door.pdf – Pobrano 8880 razy – 303,88 KB]

door to door - potwierdzenie
[door to door - potwierdzenie.pdf – Pobrano 8835 razy – 170,04 KB]

door to door - potwierdzenie asystent
[door to door - potwierdzenie asystent.pdf – Pobrano 8851 razy – 172,09 KB]

Karta przejazdu
[Karta przejazdu.pdf – Pobrano 8886 razy – 93,76 KB]

Oświadczenie o zapoznaniu z dokumentacją
[Oświadczenie o zapoznaniu z dokumentacją.pdf – Pobrano 8830 razy – 525,50 KB]

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Transport door to door w okresie 01.07.2022 r. – 30.09.2022 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu serdecznie zaprasza do skorzystania z usługi indywidualnego transportu door–to-door. W ramach realizowanego projektu w podanym okresie z naszych usług skorzystały 342 osoby pierwszorazowo. Łącznie zrealizowano 1084 przejazdów. Dzięki naszemu projektowi 215 osób mogło podnieść swoją aktywność społeczną, nabyć, przywrócić lub wzmocnić kompetencje społeczne. Dla 869 osób celem przejazdów było wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych. Jeśli spełniasz kryteria do udziału w projekcie (jesteś pełnoletnim mieszkańcem Zabrza posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebujesz pomocy w zakresie transportu ze względu na trudności w samodzielnym poruszaniu się) możesz skorzystać z bezpłatnego transportu door to door.

Transport door to door w okresie 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r.

       

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu w dalszym ciągu realizujemy projekt pt. „Transport door to door w Zabrzu”. Do dnia 30.06.2022 r. z naszych usług skorzystało 266 osób pierwszorazowo. Łącznie zrealizowano 770 przejazdów. Dzięki naszemu projektowi 154 osoby mogły podnieść swoją aktywność społeczną, nabyć, przywrócić lub wzmocnić kompetencje społeczne. Dla 616 osób celem przejazdów było wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych. Pragniemy zaprosić do skorzystania z usługi także Ciebie. Jeśli spełniasz kryteria do udziału w projekcie (jesteś pełnoletnim mieszkańcem Zabrza posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebujesz pomocy w zakresie transportu ze względu na trudności w samodzielnym poruszaniu się) możesz skorzystać z bezpłatnego transportu door to door. Szczegóły dotyczące złożenia zgłoszenia na przejazd znajdują się na plakacie umieszczonym w tej samej zakładce.

Osoby zainteresowane mogą przesłać swoje zgłoszenie poprzez stronę internetową https://www.mobilnymieszkaniec.zabrze.pl/sign-up lub zgłosić się osobiście do Dyspozytora, który ma swoją siedzibę przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Zgłaszać się mogą Państwo również pod numerem telefonu 503-987-573 lub 32 630-37-57.

Transport door to door w okresie 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r.

       

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w dalszym ciągu świadczy dla Państwa usługi indywidualnego transportu door to door. Od początku realizacji projektu z naszych usług skorzystało 213 osób pierwszorazowo. Łącznie zrealizowaliśmy dla Państwa 524 przejazdy. Jeśli spełniasz kryteria do udziału w projekcie to serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług indywidualnego transportu.

Osoby zainteresowane mogą przesłać swoje zgłoszenie poprzez stronę internetową https://www.mobilnymieszkaniec.zabrze.pl/sign-up lub zgłosić się osobiście do Dyspozytora, który ma swoją siedzibę przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Zgłaszać się mogą Państwo również pod numerem telefonu 503-987-573 lub 32 630-37-57.

Transport door to door w okresie 01.10.2021 r. – 31.12.2021 r.

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w dalszym ciągu świadczy usługi w ramach projektu „Transport door to door w Zabrzu”. Od początku realizacji projektu niezmiennie pracujemy nad ciągłym ulepszaniem i dostosowaniem usług do Państwa potrzeb. Od początku realizacji projektu z indywidualnego transportu skorzystało 160 osób pierwszorazowo. Wiele z tych osób skorzystało z usług transportu więcej niż jeden raz. Łącznie zrealizowaliśmy dla Państwa 287 przejazdów.

        Aktualnie trwa rekrutacja do projektu. Gorąco zachęcamy Państwa do skorzystania z oferowanego wsparcia. Jeśli posiadasz trudności w zakresie mobilności i spełniasz kryteria do udziału w projekcie zapraszamy Cię do skorzystania z usługi! W ramach usługi można także skorzystać z pomocy asystenta osób z niepełnosprawnościami, który może Państwu pomóc w dotarciu z miejsca zamieszkania (lub innego miejsca rozpoczęcia usługi) do samochodu oraz podczas opuszczania samochodu w  miejscu docelowym.

        Osoby zainteresowane mogą przesłać swoje zgłoszenie poprzez stronę internetową https://www.mobilnymieszkaniec.zabrze.pl/sign-up lub zgłosić się osobiście do Dyspozytora, który ma swoją siedzibę przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Zgłaszać się mogą Państwo również pod numerem telefonu 503-987-573 lub 32 630-37-57.

Transport door to door w okresie 15.07.2021 r. – 30.09.2021 r.

Od dnia 15.07.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu realizuje projekt grantowy pt. „Transport door to door w Zabrzu” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Okres od rozpoczęcia projektu do końca września 2021r. był czasem intensywnej pracy by świadczone przez nas usługi transportu w ramach projektu jak najlepiej dostosować do Państwa potrzeb. W tym okresie odebrano dwa nowoczesne samochody w pełni dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami (wyposażone w wózki inwalidzkie i schodołazy) oraz utworzono Dyspozytornię, która mieści się w budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Uruchomiliśmy dla Państwa także system rezerwacji umożliwiający odbiorcom rezerwowanie indywidualnych usług transportowych poprzez stronę www, gdzie można samodzielnie przesłać zgłoszenie do skorzystania z usługi oraz aplikację mobilną „Mobilne Zabrze” dostępną po ściągnięciu z Google Play. Na dzień 30.09.2021 r. z naszych usług skorzystało 45 osób.

Aktualnie trwa rekrutacja do projektu. Jeśli posiadasz trudności w zakresie mobilności i spełniasz kryteria do udziału w projekcie zapraszamy Cię do skorzystania z usługi! Osoby zainteresowane mogą przesłać swoje zgłoszenie poprzez stronę internetową https://www.mobilnymieszkaniec.zabrze.pl/sign-up lub zgłosić się osobiście do Dyspozytora, który ma swoją siedzibę przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Zgłaszać się mogą Państwo również pod numerem telefonu 503-987-573 lub 32 630-37-57.