PO WER

“Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych”  dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej II.  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Miasto Zabrze podpisało umowę na kwotę 854 910,57 zł (w tym dofinansowanie z UE 720 518,63 zł),   w sprawie przyznania grantu,  w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt „Transport door to door w Zabrzu” jest skierowany do min. 400 mieszkańców i mieszkanek Zabrza z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące i inne).

Zapewnienie bezpiecznego transportu, a tam gdzie istnieje taka potrzeba również wsparcia asystenckiego, uczestnikom i uczestniczkom projektu umożliwi im skorzystanie z działań o charakterze społecznym,, zawodowym i zdrowotnym dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu czynniki, które dotąd były barierą (sposób dotarcia do wybranego miejsca) i mocno utrudniały dostęp do usług publicznych zostaną zniwelowane.

Dostęp do integracji społeczno-zawodowej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie o wiele łatwiejszy.

do pobrania
[Zarządzenie door to door 60 2021.pdf – Pobrano 76 razy – 6 MB]

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast