PO WER

“Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych”  dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Transport door to door w Zabrzu obowiązujący od roku 2024: „Transport door to door w Zabrzu”

 

Projekt „Transport door to door w Zabrzu” realizowany w okresie od 15.07.2021 r. do 31.12.2022 r. został zakończony.

W chwili obecnej, w ramach trwałości projektu, istnieje możliwość dalszego korzystania ze wsparcia w zakresie mobilności dla osób, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące i inne.

Szczegółowe informacje dot. organizacji usług transportowych są dostępne:

– na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w zakładce Formy Pomocy,

– w aplikacji  „Mobilne Zabrze”

– na stronie internetowej https://www.mobilnymieszkaniec.zabrze.pl/sign-up

– u Dyspozytora, który ma swoją siedzibę przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu,
  numer telefonu 503-987-573 lub 32 630-37-57.

ZAPRASZAMY !

regulamin door to door
[regulamin door to door.pdf – Pobrano 7563 razy – 9,91 MB]

Oświadczenie uczestnika 2
[Oświadczenie uczestnika 2.pdf – Pobrano 21870 razy – 701,86 KB]

Oświadczenie uczestnika
[Oświadczenie uczestnika.doc – Pobrano 7589 razy – 291,50 KB]

Ankieta satysfakcji
[Ankieta satysfakcji.pdf – Pobrano 21802 razy – 534,63 KB]

Ankieta satysfakcji
[Ankieta satysfakcji.docx – Pobrano 7541 razy – 191,05 KB]

Formularz zgłoszenia usługi door to door
[Formularz zgłoszenia usługi door to door.pdf – Pobrano 21908 razy – 303,88 KB]

Formularz zgłoszenia usługi door to door
[Formularz zgłoszenia usługi door to door.doc – Pobrano 7540 razy – 215,00 KB]

door to door - potwierdzenie
[door to door - potwierdzenie.pdf – Pobrano 21841 razy – 170,04 KB]

door to door - potwierdzenie
[door to door - potwierdzenie.doc – Pobrano 7557 razy – 189,00 KB]

door to door - potwierdzenie asystent
[door to door - potwierdzenie asystent.pdf – Pobrano 21858 razy – 172,09 KB]

door to door - potwierdzenie asystent
[door to door - potwierdzenie asystent.doc – Pobrano 7562 razy – 189,00 KB]

Karta przejazdu
[Karta przejazdu.pdf – Pobrano 21892 razy – 93,76 KB]

Karta przejazdu
[Karta przejazdu.doc – Pobrano 7563 razy – 196,00 KB]

Oświadczenie o zapoznaniu z dokumentacją
[Oświadczenie o zapoznaniu z dokumentacją.pdf – Pobrano 21844 razy – 525,50 KB]

Oświadczenie o zapoznaniu z dokumentacją
[Oświadczenie o zapoznaniu z dokumentacją.docx – Pobrano 7547 razy – 170,55 KB]

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Transport door to door  – podsumowanie projektu.

W dniu 31.12.2022 r. MOPR Zabrze zakończył realizację projektu „Transport door to door w Zabrzu”, którego celem było zwiększenie dostępności do usług publicznych (m.in. zawodowych i społecznych) oraz ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osobom mającym trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Zakładano udział 400 osób. Od początku projektu, czyli 15.07.2021, wzięło w nim udział 413 osób. Łącznie zrealizowano 1408 przejazdów. Dzięki projektowi 293 osoby mogły podnieść swoją aktywność społeczną, nabyć, przywrócić lub wzmocnić kompetencje społeczne. Dla 1115 osób celem przejazdów było wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych. Całkowita wartość projektu wynosiła 854.910,57 z czego wkład Funduszy Europejskich stanowił 720.518,62.

Pragniemy zaprosić do korzystania w dalszym ciągu z usług transportu door to door w ramach trwałości projektu w okresie 01.01.2023 – 31.01.2024.

Transport door to door w okresie 01.01.2024 r. – 31.01.2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w wymienionym okresie świadczył usługi indywidualnego transportu w ramach trwałości projektu „Transport door to door w Zabrzu”. Wykonano 94 przejazdy, z których skorzystało 67 osób.

Informujemy również, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w dalszym ciągu będzie świadczył dla Państwa usługi indywidualnego transportu door to door  – szczegółowe informacje na stronie www.mopr.zabrze.pl

Transport door to door w okresie 01.10.2023 r. – 31.12.2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w dalszym ciągu świadczy dla Państwa usługi indywidualnego transportu door to door w ramach trwałości projektu. W podanym okresie z usługi indywidualnego transportu door to door skorzystało łącznie 175 osób, w tym pierwszorazowo 21 osoby, a łącznie zrealizowano 239 przejazdów.

Jeśli spełniasz kryteria do udziału w projekcie to serdecznie zapraszamy do skorzystania – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w dalszym ciągu świadczy dla Państwa usługi indywidualnego transportu door to door w ramach trwałości projektu.

Osoby zainteresowane mogą przesłać swoje zgłoszenie poprzez stronę internetową https://www.mobilnymieszkaniec.zabrze.pl/sign-up lub zgłosić się osobiście do Dyspozytora, który ma swoją siedzibę przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Zgłaszać się mogą Państwo również pod numerem telefonu 503-987-573 lub 32 630-37-57.

Transport door to door w okresie 01.07.2023 r. – 30.09.2023 r.

 

W podanym okresie z usługi indywidualnego transportu door to door pierwszorazowo skorzystały 34 osoby, a łącznie zrealizowano 257 przejazdów.

Jeśli spełniasz kryteria do udziału w projekcie to serdecznie zapraszamy do skorzystania – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w dalszym ciągu świadczy dla Państwa usługi indywidualnego transportu door to door w ramach trwałości projektu.

Transport door to door w okresie 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu świadczy dla Państwa usługi indywidualnego transportu door to door w ramach trwałości projektu. W podanym okresie z naszych usług pierwszorazowo skorzystały 24 osoby, a łącznie zrealizowano 254 przejazdy.

Jeśli spełniasz kryteria do udziału w projekcie to serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług indywidualnego transportu.

Transport door to door w okresie 01.01.2023 r. – 31.03.2023 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w dalszym ciągu świadczy dla Państwa usługi indywidualnego transportu door to door w ramach trwałości projektu. W podanym okresie z naszych usług pierwszorazowo skorzystało 41 osób, a łącznie zrealizowano 334 przejazdy.

Jeśli spełniasz kryteria do udziału w projekcie to serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług indywidualnego transportu.

Osoby zainteresowane mogą przesłać swoje zgłoszenie poprzez stronę internetową https://www.mobilnymieszkaniec.zabrze.pl/sign-up lub zgłosić się osobiście do Dyspozytora, który ma swoją siedzibę przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Zgłaszać się mogą Państwo również pod numerem telefonu 503-987-573 lub 32 630-37-57.

Transport door to door – podsumowanie projektu

 

Do dnia 31.12.2022 r. w projekcie wzięło udział 413 osób. Łącznie zrealizowano 1408 przejazdów. Dzięki projektowi 293 osoby mogły podnieść swoją aktywność społeczną, nabyć, przywrócić lub wzmocnić kompetencje społeczne. Dla 1115 osób celem przejazdów było wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych.

Pragniemy zaprosić do korzystania w dalszym ciągu z usług transportu door to door w ramach trwałości projektu.

Transport door to door w okresie 01.10.2022 r. – 31.12.2022 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w dalszym ciągu świadczy dla Państwa usługi indywidualnego transportu door to door. W podanym okresie z naszych usług skorzystało 226 osób i zrealizowano 324 przejazdy. Jeśli spełniasz kryteria do udziału w projekcie to serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług indywidualnego transportu.

Transport door to door w okresie 01.07.2022 r. – 30.09.2022 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu serdecznie zaprasza do skorzystania z usługi indywidualnego transportu door–to-door. W ramach realizowanego projektu w podanym okresie z naszych usług skorzystały 342 osoby pierwszorazowo. Łącznie zrealizowano 1084 przejazdów. Dzięki naszemu projektowi 215 osób mogło podnieść swoją aktywność społeczną, nabyć, przywrócić lub wzmocnić kompetencje społeczne. Dla 869 osób celem przejazdów było wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych. Jeśli spełniasz kryteria do udziału w projekcie (jesteś pełnoletnim mieszkańcem Zabrza posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebujesz pomocy w zakresie transportu ze względu na trudności w samodzielnym poruszaniu się) możesz skorzystać z bezpłatnego transportu door to door.

Transport door to door w okresie 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r.

       

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu w dalszym ciągu realizujemy projekt pt. „Transport door to door w Zabrzu”. Do dnia 30.06.2022 r. z naszych usług skorzystało 266 osób pierwszorazowo. Łącznie zrealizowano 770 przejazdów. Dzięki naszemu projektowi 154 osoby mogły podnieść swoją aktywność społeczną, nabyć, przywrócić lub wzmocnić kompetencje społeczne. Dla 616 osób celem przejazdów było wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych. Pragniemy zaprosić do skorzystania z usługi także Ciebie. Jeśli spełniasz kryteria do udziału w projekcie (jesteś pełnoletnim mieszkańcem Zabrza posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebujesz pomocy w zakresie transportu ze względu na trudności w samodzielnym poruszaniu się) możesz skorzystać z bezpłatnego transportu door to door. Szczegóły dotyczące złożenia zgłoszenia na przejazd znajdują się na plakacie umieszczonym w tej samej zakładce.

Osoby zainteresowane mogą przesłać swoje zgłoszenie poprzez stronę internetową https://www.mobilnymieszkaniec.zabrze.pl/sign-up lub zgłosić się osobiście do Dyspozytora, który ma swoją siedzibę przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Zgłaszać się mogą Państwo również pod numerem telefonu 503-987-573 lub 32 630-37-57.

Transport door to door w okresie 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r.

       

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w dalszym ciągu świadczy dla Państwa usługi indywidualnego transportu door to door. Od początku realizacji projektu z naszych usług skorzystało 213 osób pierwszorazowo. Łącznie zrealizowaliśmy dla Państwa 524 przejazdy. Jeśli spełniasz kryteria do udziału w projekcie to serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług indywidualnego transportu.

Osoby zainteresowane mogą przesłać swoje zgłoszenie poprzez stronę internetową https://www.mobilnymieszkaniec.zabrze.pl/sign-up lub zgłosić się osobiście do Dyspozytora, który ma swoją siedzibę przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Zgłaszać się mogą Państwo również pod numerem telefonu 503-987-573 lub 32 630-37-57.

Transport door to door w okresie 01.10.2021 r. – 31.12.2021 r.

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w dalszym ciągu świadczy usługi w ramach projektu „Transport door to door w Zabrzu”. Od początku realizacji projektu niezmiennie pracujemy nad ciągłym ulepszaniem i dostosowaniem usług do Państwa potrzeb. Od początku realizacji projektu z indywidualnego transportu skorzystało 160 osób pierwszorazowo. Wiele z tych osób skorzystało z usług transportu więcej niż jeden raz. Łącznie zrealizowaliśmy dla Państwa 287 przejazdów.

        Aktualnie trwa rekrutacja do projektu. Gorąco zachęcamy Państwa do skorzystania z oferowanego wsparcia. Jeśli posiadasz trudności w zakresie mobilności i spełniasz kryteria do udziału w projekcie zapraszamy Cię do skorzystania z usługi! W ramach usługi można także skorzystać z pomocy asystenta osób z niepełnosprawnościami, który może Państwu pomóc w dotarciu z miejsca zamieszkania (lub innego miejsca rozpoczęcia usługi) do samochodu oraz podczas opuszczania samochodu w  miejscu docelowym.

        Osoby zainteresowane mogą przesłać swoje zgłoszenie poprzez stronę internetową https://www.mobilnymieszkaniec.zabrze.pl/sign-up lub zgłosić się osobiście do Dyspozytora, który ma swoją siedzibę przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Zgłaszać się mogą Państwo również pod numerem telefonu 503-987-573 lub 32 630-37-57.

Transport door to door w okresie 15.07.2021 r. – 30.09.2021 r.

Od dnia 15.07.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu realizuje projekt grantowy pt. „Transport door to door w Zabrzu” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Okres od rozpoczęcia projektu do końca września 2021r. był czasem intensywnej pracy by świadczone przez nas usługi transportu w ramach projektu jak najlepiej dostosować do Państwa potrzeb. W tym okresie odebrano dwa nowoczesne samochody w pełni dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami (wyposażone w wózki inwalidzkie i schodołazy) oraz utworzono Dyspozytornię, która mieści się w budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Uruchomiliśmy dla Państwa także system rezerwacji umożliwiający odbiorcom rezerwowanie indywidualnych usług transportowych poprzez stronę www, gdzie można samodzielnie przesłać zgłoszenie do skorzystania z usługi oraz aplikację mobilną „Mobilne Zabrze” dostępną po ściągnięciu z Google Play. Na dzień 30.09.2021 r. z naszych usług skorzystało 45 osób.

Aktualnie trwa rekrutacja do projektu. Jeśli posiadasz trudności w zakresie mobilności i spełniasz kryteria do udziału w projekcie zapraszamy Cię do skorzystania z usługi! Osoby zainteresowane mogą przesłać swoje zgłoszenie poprzez stronę internetową https://www.mobilnymieszkaniec.zabrze.pl/sign-up lub zgłosić się osobiście do Dyspozytora, który ma swoją siedzibę przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Zgłaszać się mogą Państwo również pod numerem telefonu 503-987-573 lub 32 630-37-57.