Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu realizuje projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Miasto Zabrze –  cz.4” w okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

W ramach projektu zapewniamy wsparcie dla dzieci ukraińskich przebywających na terenie miasta Zabrze, które przybyły wraz z opiekunami na terytorium Rzeczpospolitej Polski po 24 lutego 2022 r. poprzez:

  • wsparcie opiekuna – asystenta integracyjnego
  • uczestnictwo w zajęciach z logopedą
  • udział w zajęciach o charakterze artystycznym
  • udział w zajęciach o charakterze edukacyjnym (robotyka, zielona edukacja) 
  • udział w imprezach o charakterze okolicznościowym / np. Dzień Dziecka/
  • wyjścia integracyjne do obiektów kulturalnych i sportowych
  • udział w tygodniowym wypoczynku w ramach ferii zimowych

Całkowita wartość projektu wynosi:  448 000,00 zł


Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 380 800,00 zł

 

Міський центр підтримки сім’ї в Забже «Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – місто Забже – частина 4» у період з 01.11.2022 по 30.06.2023.

У рамках проекту ми здійснюємо підтримку дітей з України, які проживають у місті Забже, які прибули з опікунами на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року, пропонуємо:

• супровід опікуна – помічника з інтеграції
• участь у заняттях з логопедом
• участь у художній діяльності
• участь в освітніх заходах (робототехніка, зелена освіта)
• участь у спеціальних заходах /наприклад, День захисту дітей/
• інтеграційні поїздки до закладів культури та спорту
• участь у тижневому відпочинку під час зимових канікул

 

Загальна вартість проекту становить 448 000,00 злотих

Співфінансування проекту з боку ЄС становить 380 800,00 злотих