Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, w celu ułatwienia dostępu mieszkańcom Zabrza do pomocy społecznej, przeniósł część swojej działalności bliżej mieszkańców i otworzył dzielnicowe punkty, w których obsługiwani są petenci z okolic.
Na zakładce Rejonizacja, znajdą państwo spis ulic wraz z przyporządkowaniem ich do poszczególnych Dzielnicowych Punktów Pomocy.

Każdy Dzielnicowy Punkt Pomocy ma własną zakładkę, na której znajdą Państwo informację o godzinach urzędowania i dokładnym adresie, wraz z lokalizacją na mapie Zabrza.

Na Zasady przyznawania pomocy znajdą państwo krótką informację o zasadach przyznawania pomocy przez MOPR w Zabrzu dla mieszkańców Zabrza.