Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, w celu ułatwienia dostępu mieszkańcom Zabrza do pomocy społecznej, przeniósł cześć swojej działalności bliżej mieszkańców i otworzył dzielnicowe punkty w których obsługiwani są petenci z okolic.
Na zakładce Rejonizacja, znajda państwo spis ulic wraz z przyporządkowaniem im do poszczególnych Dzielnicowych Punktów Pomocy.

Każdy Dzielnicowy Punkt Pomocy ma własną zakładkę na której znajdą Państwo informacji o godzinach urzędowania i dokładnym adresie, wraz z lokalizacją na mapie Zabrza

Na Zasady przyznawania pomocy znajdą państwo krótką informacji o zasadach przyznawania pomocy przez MOPR w Zabrzu dla mieszkańców Zabrza.

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast