Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1 w Rokitnicy

ul. Tarnopolska 57 II piętro
tel. 32 271 86 51, 32 271 77 43

email: dppsandersa@mopr.zabrze.pl

Godziny pracy DPPS:
poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Godziny przyjmowania stron:
od 7.30 do 10.30 i od 14.30 – 15.00

Koordynatorzy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych dyżurują w środy w godzinach od 8.30 do 10.30.

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej w Rokitnicy obejmuje swym zasięgiem 2 dzielnice: oś. Helenka, Rokitnica.
W ramach swoich obowiązków udzielamy:

  • pomocy w formie świadczeń finansowych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej,
  • pomocy w formie posiłków i żywności dla dzieci i dorosłych,
  • usług opiekuńczych,
  • zapewniamy schronienie, odzież i inne niezbędne potrzeby
  • świadczymy szeroko rozumianą pracę socjalną.

Pracownicy tutejszego Punktu posiadają rzetelną specjalistyczną wiedzę, doświadczenie życiowe, a przede wszystkim, są osobami rozumiejącymi problemy innych ludzi. Dzięki temu mogą w sposób profesjonalny i kompleksowy udzielać wsparcia i pomocy osobom tego potrzebującym.