Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1 w Rokitnicy

ul. Jordana 2, I piętro
41-808 Zabrze

Tel. 32 272 46 94, 32 272 00 83
email: dppsandersa@mopr.zabrze.pl

Kierownik:
mgr Elżbieta Michalczenia

Godziny pracy DPPS:
poniedziałek  –  piątek: od 7.30 do 15.30

Godziny przyjmowania stron:
8.00 do 10.30 i od 14.30 do 15.00, środy 14.30 – 15.00.

Koordynatorzy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych dyżurują w godzinach przyjmowania stron (pokój nr 3, I piętro).
Punkt Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie – Koordynator dyżuruje w pokoju nr 5, I piętro), w piątki w godzinach od 14.00 do 15.00 (tel: 32 272-46-94 wew. 25).

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej w Rokitnicy obejmuje swym zasięgiem 3 dzielnice: oś. Helenka, Rokitnica i oś. Młodego Górnika. W ramach swoich obowiązków udzielamy:

  • pomocy w formie świadczeń finansowych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej,
  • pomocy w formie posiłków i żywności dla dzieci i dorosłych,
  • usług opiekuńczych,
  • zapewniamy schronienie, odzież i inne niezbędne potrzeby
  • świadczymy szeroko rozumianą pracę socjalną.

Pracownicy tutejszego Punktu posiadają rzetelną specjalistyczną wiedzę, doświadczenie życiowe, a przede wszystkim, są osobami rozumiejącymi problemy innych ludzi. Dzięki temu mogą w sposób profesjonalny i kompleksowy udzielać wsparcia i pomocy osobom tego potrzebującym.

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast