Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej NR 7 Centrum

ul. Wyzwolenia 7, III piętro
41-800 Zabrze

Godziny pracy DPPS:
poniedziałek  –  piątek: od 7.30 do 15.30

Telefon 32/271-64-31

Praca w Punkcie jest zorganizowana w następujący sposób:

Pracownicy socjalni:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

godziny   7.30 – 10.30 przyjmowanie klientów
godziny 10.30 – 14.30 praca w terenie
godziny 14.30 – 15.30 przyjmowanie klientów

Inspektor pokój 32:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
godziny 7.30 – 15.30  przyjmowanie klientów

Pracownicy socjalni podejmują współpracę z osobami i rodzinami mającą na celu umożliwienie im przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

DPPS Centrum zasięgiem obejmuje następujące ulice:

3 Maja nr 1- 24, 27, 29, 31
Bankowa
Barbary Św.
Boboli
Bohaterów Warszawskich
Bończyka
Brodzińskiego
Broniewskiego
Brysza
Buchenwaldczyków
Bytomska nr 1-3a
Chodkiewicza
Cieszyńska
Cmentarna
Dąbrowskiego
De Gaulle’a 1-69
Dworcowa
Dyboskiego
Floriana Św.
Goethego
Hagera nr 1 do 23
Jagiellońska
Jerzego Św.
Karłowicza
Klimasa
Kobylińskiego
Konfederatów Barskich
Kowalska
Koźlika
Krakusa
Krasińskiego
Kupki
Lazara
Londzina
Lutra
Malczewskiego
Mehoffera
Miarki Karola
Mikulczycka
Monte Cassino
Na Piaskach
Narutowicza

Padlewskiego
Park Hutniczy
Piastowska
Piechy
Pieruszki
Pilicha
Plac Dworcowy
Plac Krakowski
Plac Teatralny
Plac Warszawski
Plac Wolności
Pośpiecha
Powstańców Śląskich
Pułaskiego
Religi
Różana
Rymarkiewicza
Sądowa
Siedleckiego
Skalley
Skoczylasa
Słodczyka
Sobieskiego
Spichrzowa
Spokojna
Staszica
Szczęść Boże
Szymanowskiego
Śląska
Średnia
Targowa
Tomeczka Ks.
Traugutta
Urbana Św.
Wajdy
Wallek-Walewskiego
Wandy
Widery
Wolności nr 71-280
Woźnicy
Wyzwolenia
Zgody

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Centrum obejmuje swym zasięgiem centrum Zabrza, w tym dzielnicę Zandka. Pracownicy socjalni współpracują z osobami i rodzinami, w celu umożliwienia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

DPPS Wyzwolenia posiada wykwalifikowanego pracownika środowiskowego, który wyłącznie zajmuje się pracą socjalną.

Pracownicy socjalni podejmują wiele dodatkowych działań wynikających z ich własnej inicjatywy i chęci niesienia pomocy. Corocznie organizujemy w grudniu „Gwiazdkę z Wyzwolenia”, podczas której wspieramy dzieci w Świetlicach Środowiskowych działające w MOPR Zabrze.

W ramach pomocy udzielamy:

świadczeń pieniężnych

  • zasiłki okresowe
  • zasiłki stałe
  • zasiłki celowe i specjalne

świadczeń niepieniężnych m.in:

  • praca socjalna,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • pomoc w formie posiłków i żywności,
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania