Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej NR 7 Centrum Północ

ul. Wyzwolenia 7, III piętro
41-800 Zabrze

Godziny pracy DPPS:
poniedziałek  –  piątek: od 7.30 do 15.30

Kierownik:
mgr Ewelina Krzepina

Z-ca Kierownika:
mgr inż. Łukasz Merta

Praca na Punkcie jest zorganizowana w następujący sposób:

Pracownicy socjalni:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

godziny 7.30 – 10.30 przyjmowanie klientów
godziny 10.30 – 14.30 praca w terenie
godziny 14.30 – 15.30 przyjmowanie klientów

Inspektor pokój 32:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
godziny 7.30 – 15.30  przyjmowanie klientów

DPPS Wyzwolenia zasięgiem obejmuje następujące ulice:

3 Maja nr 1- 31
Bankowa
Barbary Św.
Boboli
Bończyka
Broniewskiego
Bytomska nr 3, 3a, 3b
Cieszyńska
Cmentarna
Dąbrowskiego
Dworcowa
Dyboskiego
Floriana Św.
Goethego
Hagera nr 1 do 23
Jagiellońska
Jerzego Św.
Karłowicza
Klimasa
Kowalska
Krakusa
Lazara
Londzina

Mikulczycka
Monte Cassino
Na Piaskach
Padlewskiego
Park Hutniczy
Piastowska
Piechy
Pieruszki
Plac Dworcowy
Staszica
Śląska
Średnia
Targowa
Tomeczka Ks.
Traugutta
Urbana Św.
Wajdy
Wandy
Widery
Wolności nr 70-190
Woźnicy
Wyzwolenia
Zgody

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Wyzwolenia obejmuje swym zasięgiem centrum Zabrza, w tym dzielnicę Zandka. Pracownicy socjalni współpracują z osobami i rodzinami, w celu umożliwienia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

W DPPS Wyzwolenia realizowany jest program dofinansowany z środków unijnych: „Drogowskaz”, który wspiera osoby bezrobotne oraz niepełnosprawne w aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym możliwość odbycia kursów zawodowych.

Od miesiąca stycznia 2020 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych działa Program Aktywności Lokalnej Zandka.

DPPS Wyzwolenia posiada wykwalifikowanych pracowników środowiskowych, którzy wyłącznie zajmują się pracą socjalną.

W ramach „Niebieskiej Karty”, z rodziną dotkniętą przemocą intensywnie pracuje wyspecjalizowany pracownik socjalny. Pracownicy socjalni podejmują wiele dodatkowych działań wynikających z ich własnej inicjatywy i chęci niesienia pomocy. Każdego roku organizują „Gwiazdkę z Wyzwolenia”, podczas której rozdawane były paczki świąteczne dzieciom rodzin z rejonu DPPS, pensjonariuszom DPS NR 3 w Zabrzu lub dzięki darczyńcy doposażając świetlice środowiskowe.

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast