Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5 w Mikulczycach

ul. Tarnopolska 57, II piętro
41-807 Zabrze,

Tel. 32 271 86 51, 32 271 77 43
email: dppsmikulczyce@mopr.zabrze.pl

Godziny pracy DPPS:
poniedziałek  –  piątek: od 7.30 do 15.30

Pracownicy socjalni:
od poniedziałku do piątku
7.30 – 10.30 i 14.30 – 15.30 w DPPS Mikulczyce
10.30 – 14.30 praca w terenie

Każda środa 11.00 – 13.00 zebranie zespołu

Zakres świadczonej pomocy przez zespół Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej nr 5 w Mikulkczycach:

  • przyznawanie świadczeń pieniężnych w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych;
  • przyznawanie pomocy niepieniężnej w formie dożywiania dzieci w placówkach edukacyjnych, ciepłego posiłku dla osób dorosłych, przyznawanie schronienia dla osób bezdomnych, umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych na schizofrenię, wydawanie skierowań dotyczących nieodpłatnego odbioru żywności, wydawanie skierowań po nieodpłatny odbiór drewna, wydawanie zaświadczeń, wspieranie i kierowanie osób z problemami uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych do specjalistów z zakresu terapii uzależnień;
  • świadczenie pracy socjalnej dla mieszkańców dzielnicy.

Praca socjalna świadczona jest wszystkim mieszkańcom bez względu na kryterium dochodowe.

Charakterystyka terenu DPPS Mikulczyce.
Zespół Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej w Mikulczycach pracuje na rzecz mieszkańców dzielnicy Mikulczyce, Grzybowice oraz Osiedla Kopernik.

W ramach działań realizowana jest praca socjalna dla rodzin przez pracowników środowiskowych oraz zapobieganie przemocy w rodzinie – wyznaczony jest pracownik socjalny koordynujący te działania na terenie działania DPPS nr 5 w Mikulczycach.