Centrum Wsparcia Rodziny – KONSULTANT DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

Ze wsparcia konsultanta ds. osób z niepełnosprawnościami skorzystać mogą osoby:

– pełnoletnie (także opiekunowie osób niepełnoletnich),

– posiadające orzeczenie ( o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, lekarza orzecznika ZUS)

– z różnymi rodzajami dysfunkcji,

– zamieszkujące obszary LPROM (Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich).

Osoby zgłaszające się do konsultanta mogą otrzymać następujące wsparcie:

–  poradnictwo dotyczące różnych form wsparcia w ramach prawodawstwa krajowego oraz na terenie miasta Zabrza,

– opracowanie  Indywidualnego Planu Pomocy dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,

– wsparcie w rozwiązaniu bieżących problemów,

– przydzielenie 30-tu pełnoletnim osobom z niepełnosprawnościami OSOBISTEGO ASYSTENTA wspierającego

  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,

– spotkania grupy wsparcia

– udział we wsparciu jest bezpłatny

Konsultant ds. osób niepełnosprawnych mgr Anna Zaręba

Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać ze wsparcia mogą kontaktować się:

telefonicznie pod numerem telefonu 459 588 818,

mailowo na adres konsultant.on@mopr.zabrze.pl

lub osobiście w budynku Centrum Usług Społecznych przy ulicy Stalmacha 7 w pokoju nr 103,

w godzinach 7.30 – 15.30.

Wsparcie Osób z niepełnosprawnościami w ramach Centrum Wsparcia Rodzin w sierpniu 2021

W sierpniu konsultant do spraw osób niepełnosprawnych wraz z asystentami osób niepełnosprawnych oraz razem z uczestnikami projektu, bardzo aktywnie spędzali czas na łonie natury. Wspólne przebywanie przynosi wiele korzyści. Pozwala spotkać się z drugą osobą, podzielić się przeżyciami, nawiązać przyjaźnie a także uświadomić sobie, że nie jest się osamotnionym. Ponieważ sierpniowa pogoda dopisała, spotkania grupy wsparcia ,,Bliżej …’’ można było organizować w plenerze. Zgodnie z zasadą: ,,W zdrowym ciele – zdrowy duch”, rozpoczęliśmy akcję pod nazwą ,,9 TYSIĘCY KROKÓW DLA ZDROWIA”. Akcja ta ma na celu promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. Spacer odbywał się ulicami zabrzańskiej Strefy Ekonomicznej. Podczas przechadzki konsultant ds. osób niepełnosprawnych mógł porozmawiać z uczestnikami projektu na bieżące tematy, wysłuchać ich i udzielić wsparcia. W sierpniu udało się także zorganizować grilla w Parku im. Tadeusza Kościuszki.

Jednocześnie w każdy czwartek w Polskim Związku Niepełnosprawnych – Koło Zabrze prowadzona była grupa wsparcia. Na bieżąco przeprowadzane były konsultacje telefoniczne i osobiste, zaś Asystenci: Pani Mariola, Pani Jagoda oraz Pan Waldek wspierali uczestników projektu, pomagając im w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym i towarzyszyli w aktywnym wypoczynku.

Wsparcie Osób z niepełnosprawnościami w ramach Centrum Wsparcia Rodzin w lipcu 2021

W lipcu konsultant do spraw osób niepełnosprawnych wraz z asystentami osób niepełnosprawnych spotykali się regularnie z uczestnikami projektu w ramach grup wsparcia. Dodatkowo, w każdy czwartek miesiąca działała grupa przy zabrzańskim Kole Polskiego Związku Niepełnosprawnych. W trakcie tych spotkań niewidomi i słabowidzący uczestnicy projektu mogli wspólnie spędzić czas, podzielić się doświadczeniami a także wymienić się użytecznymi dla siebie informacjami. W wakacyjnym okresie udało nami się wspólnie odwiedzić zabrzański Ogród Botaniczny. Oprócz kojącego zmysły kontaktu z przyrodą, jeden z uczestników naszego projektu zaprezentował nam na akordeonie kilka znanych polskich utworów w swojej aranżacji. W naszej siedzibie, mieszczącej się w budynku Centrum Usług Społecznych przy ulicy Stalmacha 7, gościliśmy funkcjonariusza policji starszego sierżanta Krzysztofa Wojdyło z Komendy Miejskiej w Zabrzu. Dzięki przeprowadzonej przez Niego prezentacji, uczestnicy projektu uzyskali informacje na temat tego jak ustrzec się przed groźnym zjawiskiem jakim jest handel ludźmi.
Jak co miesiąc, konsultant ds. osób niepełnosprawnych przeprowadzał też konsultacje telefoniczne i osobiste, informując osoby z niepełnosprawnościami o możliwości uzyskania różnych form wsparcia. Dotyczyło to zarówno poziomu w ramach prawodawstwa krajowego jak również na terenie Zabrza. Asystenci w osobach pań: Marioli, Jagody oraz pana Waldka objęli wsparciem trzydziestu uczestników projektu, pomagając im w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym a także towarzyszyli w aktywnym wypoczynku np. wycieczki. Wsparcie asystentów jest możliwe dzięki współpracy Organizacji Pozarządowej Forum „Razem” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Wsparcie Osób z niepełnosprawnościami w ramach Centrum Wsparcia Rodzin w czerwcu 2021

Czerwcowa pogoda dopisywała więc asystenci wspierali osoby z niepełnosprawnościami i umożliwiali im spędzanie czasu poza czterema nagrzanymi ścianami mieszkań. Pani Jagoda, jedna z asystentek wspierających, zabrała uczestniczki naszego projektu na spacer do Parku Rodzinnego przy ulicy Matejki. Soczysta zieleń i miły chłód zachęcały do dłuższego pobytu w tym zacienionym i spokojnym miejscu. Z kolei Pani Jagoda, kolejna z asystentek, przeprowadziła spacer terapeutyczny do miejsca zwanego „Anaszacht”. „Anaszacht” to dwa urocze stawy znajdujące się nieopodal ulicy Tarnopolskiej, w zabrzańskiej dzielnicy – Mikulczyce. Nazwa tego miejsca pochodzi od szybu „Anna” (niem.” AnnaSchacht”) który znajdował się w pobliżu. Nie trzeba wyjeżdżać na Mazury, żeby pospacerować wokół zbiorników wodnych. Korzystając z faktu, że mamy w Zabrzu wiele miejsc związanych z dziedzictwem postindustrialnej kultury przemysłowej, niepełnosprawni uczestnicy projektu zwiedzili również takie miejsce, jak nadziemna części zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”. Nazwa kopalni pochodzi od imienia hrabiego Guido Henckel von Donnersmarck, magnata, założyciela i właściciela tego miejsca. Dzięki pracy asystentów słabowidzący i niewidomi uczestnicy projektu mogli w każdy wtorek i czwartek brać udział w spotkaniach organizowanych w siedzibie Zabrzańskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. W czerwcu odbyło się drugie spotkanie dotyczące profilaktyki zagrożeń na jakie mogą być narażone osoby z niepełnosprawnościami. Prowadził je asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, młodszy aspirant Adam Strzodka. W czerwcu asystenci wspierając osoby z niepełnosprawnościami systematycznie spotykali się z Nimi pomagając w codziennym funkcjonowaniu. Niepełnosprawni uczestnicy projektu mieli możliwość wyjścia na spacer, wspólnych rozmów i aktywnego spędzenia czasu na łonie natury oraz zwiedzania zabrzańskich zabytków. Do ich dyspozycji zostały oddane pomieszczenia w siedzibie budynku Centrum Usług Społecznych. Po raz pierwszy do użytku został on oddany w drugiej połowie XIX wieku. Budynek ten przez wiele lat pełnił funkcję gazowni. Następnie został opuszczony i był wyłączony z użytkowania. Dopiero w roku 2021, po wielu latach od zamknięcia został wyremontowany, zrewitalizowany i przywrócony na należne miejsce na mapie Zabrza. W odnowionym obiekcie funkcjonuje aktualnie, jak już wyżej wspomnieliśmy, Centrum Usług Społecznych – miejsce realizujące inicjatywy społeczne dedykowane między innymi: seniorom, dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej, rodzinom zastępczym oraz osobom z niepełnosprawnościami jak również mieszkańcom dzielnicy Zandka.

Wsparcie Osób z niepełnosprawnościami w ramach Centrum Wsparcia Rodzin w maju 2021

W maju asystenci osób z niepełnosprawnościami zatrudnieni w projekcie pn. ,,Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza” realizowanym przez MOPR, czyli Pani Mariola, Pani Jagoda oraz Pan Waldek systematycznie spotykali się z osobami z niepełnosprawnościami wspierając je w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki pracy asystentów, osoby słabowidzące i niewidome mogły uczestniczyć w każdy wtorek i czwartek w spotkaniach organizowanych w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych – Koło Zabrze, mieszczącym się przy Placu Krakowskim 5. Gdy majowa pogoda nie dopisywała uczestnicy projektu wraz z konsultantem ds. osób niepełnosprawnych i asystentami spotykali się w siedzibie Centrum Usług Społecznych, aby dzielić się wspólnymi doświadczeniami popijając herbatę i kawę. Kiedy w końcu aura stała się bardziej łaskawa można było opuścić mury i udać na zwiedzanie miasta. Spacer ulicami Zabrza był doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu, rozmów i dzielenia się z innymi tym, co nas w ostatnim czasie spotkało. Nie obyło się bez snucia planów na przyszłość. Dzięki wsparciu asystenta osoby niepełnosprawnej uczestnicy projektu mogli wyjść z domu i spotkać się. I tak utworzyła się nasza grupa wsparcia. W maju udało się nam jeszcze wziąć udział w zajęciach profilaktycznych on – line. Spotkanie zostało przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej zabrzańskiej Komendy Miejskiej. W ramach zajęć funkcjonariusze omówili najczęstsze w obecnej chwili zagrożenia oraz przedstawili sposoby radzenia sobie z przestępstwami na które narażeni mogą być niepełnosprawni uczestnicy projektu. W trakcie spotkania uczestnicy zadawali pytania, dyskutowali o wymieniali się swoimi doświadczeniami w zakresie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Wsparcie Osób z niepełnosprawnościami w ramach Centrum Wsparcia Rodzin w kwietniu 2021

Od kwietnia 2021 roku Pani Mariola, Pani Jagoda oraz Pan Waldek – asystenci osób z niepełnosprawnościami objęli wsparciem uczestników projektu pod nazwą ,,Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”. Projekt ten realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy z Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin Pod Nazwą “Razem”. Zadaniem asystentów osób z niepełnosprawnościami jest udzielanie wsparcia i bezpośrednia pomoc w wyjściach, powrocie do domu, dojazdach na rehabilitację, współuczestniczenie w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału w nich samego uczestnika, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz bankowych. Asystentka Pani Jagoda wraz z uczestniczkami projektu wybrała się na zakupy do sklepu ogrodniczego oraz na spacer ulicami miasta Zabrza. Również w kwietniu asystenci wraz z konsultantem zapoczątkowali działalność grupy wsparcia, której adresatami są osoby z niepełnosprawnościami. Planujemy, że spotkania będą odbywać się regularnie w każdy wtorek. Z uwagi na trwające obecnie obostrzenia epidemiczne związane z COVID–19 pierwsze spotkania grupy wsparcia odbyły się w otwartej przestrzeni w formie spaceru terapeutycznego.

Konsultant ds. osób z niepełnosprawnościami – marzec 2021

W marcu 2021 roku konsultantowi ds. osób z niepełnosprawnością udało się nawiązać współpracę z przedstawicielami zabrzańskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych reprezentowanego przez Prezes, Panią Beatę Habigier – Tabaczuk. Siedziba PZN mieści się w Zabrzu przy Placu Krakowskim 5. W każdy czwartek w godzinach 13 30 – 15 30 konsultant ds. osób niepełnosprawnych pełni dyżur w siedzibie Związku Niewidomych. Osoby niewidome, ociemniałe bądź słabowidzące mogą skorzystać ze wsparcia o charakterze informacyjnym. Kilkoro osób uczęszczających do PZN o/ Zabrze stało się uczestnikami projektu pn. ,,Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”. Nowi uczestnicy skorzystali z poradnictwa udzielonego przez konsultanta, a także otrzymali pomoc w postaci wsparcia ze strony asystentów osób z niepełnosprawnością.

Konsultant ds. osób z niepełnosprawnościami – styczeń – luty 2021

W miesiącu styczniu i lutym KONSULTANT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Zabrze przeprowadził indywidualne oraz grupowe konsultacje z uczestnikami projektu  ,,Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”. Analizując aktualną sytuację zdrowotną, społeczną oraz zawodową, mając na celu poprawę jakości życia uczestników, konsultant opracował  Indywidualne Plany Pomocy dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.