Centrum Wsparcia Środowiskowego powstało z inicjatywy Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w ramach projektu “Z inkluzją na Ty”. CWŚ jest jednostką organizacyjną powołaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu – będącego czołowym partnerem powyższego projektu.

Głównym zadaniem CWŚ jest tworzenie systemu wsparcia dla Osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin mieszkających lub korzystających z placówek pomocowych na terenie Zabrza

Pobierz: Centrum Wsparcia Środowiskowego – ulotka

Kontakt

godziny otwarcia:
pon, śr, pt: 7.30-15.30
wt, czw: 7.30-18.00

adres :
ul. Bytomska 24, 41-800 Zabrze
tel.: 571 349 767
e-mail: cws@mopr.zabrze.pl

Profil na Facebook:
https://www.facebook.com/CWSZabrze

Oferujemy bezpłatne porady:

 •  pedagoga specjalnego;
 • prawnika;
 • doradcy zawodowego;
 • psychologa;
 • pracownika socjalnego;
 • innych specjalistów.

Kwalifikujemy do bezpłatnych form wsparcia, takich jak:

 • usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością;
 • wsparcie wytchnieniowe;
 • usługi rehabilitacyjne;
 •  trening mieszkaniowy w domu rodzinnym;
 • mieszkanie treningowe;
 • mieszkanie wspomagane;
 • zatrudnienie wspomagane;
 • wsparcie interwencyjne.

Organizujemy:

 • zajęcia grupowe przygotowujące osoby z niepełnosprawnością do samodzielnego życia;
 • prelekcje tematyczne związane z tematem niepełnosprawności.

Głównym założeniem projektu „Z inkluzją na Ty” jest samodzielność i lepsze życie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Centrum Wsparcia Środowiskowego
Centrum Wsparcia Środowiskowego
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast