Centrum Wsparcia Środowiskowego powstało z inicjatywy Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w ramach projektu “Z inkluzją na Ty”. CWŚ jest jednostką organizacyjną powołaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu – będącego czołowym partnerem powyższego projektu.

Głównym zadaniem CWŚ jest tworzenie systemu wsparcia dla Osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin mieszkających lub korzystających z placówek pomocowych na terenie Zabrza

Pobierz: Centrum Wsparcia Środowiskowego – ulotka

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2020”.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w ramach rządowego programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2020” ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym.

Program „opieki wytchnieniowej” skierowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.

Wsparciem planujemy objąć 40 opiekunów dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz 20 opiekunów dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu do programu decydować będzie dostarczenie karty FIM wypełnionej przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeutę lub pielęgniarkę. Wnioski opiekunów osób z niepełnosprawnościami nieobjętych wsparciem placówek dziennych będą traktowane priorytetowo. Każda zakwalifikowana do programu osoba otrzyma wsparcie wytchnieniowe w wymiarze średnio 140 godzin w 2020 r., maksymalne do 240 godzin .

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia wytchnieniowego jest złożenie osobiście karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu znacznym niepełnosprawności (oryginał do wglądu osobistego osoby przyjmującej zgłoszenie).

Karty zgłoszeniowe należy składać w oddziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu ul.  Bytomska 24 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Tel. kontaktowy 571 349 767.

pliki do pobrania:

informacja dla uczestnika
[informacja dla uczestnika.docx – Pobrano 74 razy – 59 KB]

Karta FIM
[Karta FIM.docx – Pobrano 51 razy – 60 KB]

karta zgłoszeniowa
[karta zgłoszeniowa.docx – Pobrano 54 razy – 60 KB]

klauzula informacyjna
[klauzula informacyjna.docx – Pobrano 57 razy – 61 KB]

Kontakt

godziny otwarcia:
pon, śr, pt: 7.30-15.30
wt, czw: 7.30-18.00

adres :
ul. Bytomska 24, 41-800 Zabrze
tel.: 571 349 767
e-mail: cws@mopr.zabrze.pl

Profil na Facebook:
https://www.facebook.com/CWSZabrze

Oferujemy bezpłatne porady:

 •  pedagoga specjalnego;
 • prawnika;
 • doradcy zawodowego;
 • psychologa;
 • pracownika socjalnego;
 • innych specjalistów.

Kwalifikujemy do bezpłatnych form wsparcia, takich jak:

 • usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością;
 • wsparcie wytchnieniowe;
 • usługi rehabilitacyjne;
 •  trening mieszkaniowy w domu rodzinnym;
 • mieszkanie treningowe;
 • mieszkanie wspomagane;
 • zatrudnienie wspomagane;
 • wsparcie interwencyjne.

Organizujemy:

 • zajęcia grupowe przygotowujące osoby z niepełnosprawnością do samodzielnego życia;
 • prelekcje tematyczne związane z tematem niepełnosprawności.

Głównym założeniem projektu „Z inkluzją na Ty” jest samodzielność i lepsze życie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Centrum Wsparcia Środowiskowego
Centrum Wsparcia Środowiskowego
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast