Centrum Wsparcia Środowiskowego powstało z inicjatywy Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w ramach projektu “Z inkluzją na Ty”. Centrum Wsparcia Środowiskowego jest jednostką organizacyjną powołaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu – będącego czołowym partnerem powyższego projektu.

Pierwotnym zadaniem Centrum Wsparcia Środowiskowego było tworzenie systemu wsparcia dla Osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin mieszkających lub korzystających z placówek pomocowych na terenie Zabrza.

W od miesiąca kwietnia 2023 roku zakres działalności Centrum Wsparcia Środowiskowego został rozszerzony na wszystkie rodzaje niepełnosprawności, a zatem z usług Centrum może skorzystać każda osoba, która legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Ponadto pomoc i wsparcie mogą otrzymać członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami.

Celem Centrum Wsparcia Środowiskowego jest praca indywidualna z osobami z niepełnosprawnościami, która polega na diagnozowaniu potrzeb i tworzeniu indywidualnego planu wsparcia, prowadzenie grup samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, inne działania o charakterze integracyjnym, wpierającym i informacyjnym.

Centrum Wsparcia Środowiskowego realizuję rządowy program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024.

Zajęcia w Centrum Wsparcia Środowiskowego odbywają się według miesięcznego harmonogramu.

Miejsce realizacji:
Centrum Usług Społecznych
ul. Stalmacha 7 (wejście od ulicy Cmentarnej)
41-800 Zabrze

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Osoby do kontaktu:

Konsultanci ds. Osób Niepełnosprawnych:

Dominika Czapska

Viktoriia Mishyna

tel: (32) 630 37 50, 571 349 767

e-mail: cws@mopr.zabrze.pl

Osoba koordynująca: Kierownik Centrum Usług Społecznych – Łukasz Merta