MOPR Zabrze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Drogowskaz”.
Celem projektu jest wzrost umiejętności życiowych, kompetencji społecznych oraz zawodowych 400 uczestników projektu.

Uczestnictwo w projekcie doprowadzi do osiągnięcia wskaźników dotyczących kwalifikacji na poziomie 25%, poszukujących pracy 17%, pracujących po opuszczeniu projektu 12%.

Projekt realizowany w okresie od  1.01.2018 r. do 31.03.2021 r. w ramach Poddziałania 9.1.6 RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu: 5 142 033,54 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 4 370 728,51 zł.

Projekt kierowany jest zarówno do klientów Ośrodka, jak i osób, które nie korzystają ze wsparcia MOPR-u, a spełniają kryteria wynikające z ustawy o pomocy społecznej, aby stać się klientami, a jednocześnie uczestnikami projektu np. (np. długotrwała choroba, niepełnosprawność w rodzinie, problemy opiekuńczo – wychowawcze).