W roku 2018 roku w ramach Projektu „Drogowskaz” została skierowana grupa 30 osób niepełnosprawnych. Spośród nich po rozeznaniu osobistych zasobów, możliwości, predyspozycji, zagrożeń oraz problemów wykrystalizowała się grupa 20 osób, która czynnie uczestniczyła w zaplanowanych działaniach. Spośród wielu form wsparcia oferowanych i organizowanych przez doradcę ds. osób niepełnosprawnych w ramach działań środowiskowych i doradczych dla wszystkich uczestników Projektu i otoczenia stwarzano możliwość wzięcia udziału w rozlicznych spotkaniach edukacyjno – doradczych oraz działaniach integracyjnych w środowisku. Do tych drugich można między innymi zaliczyć: udział w seansach filmowych w zabrzańskich kinach, spektaklach teatralnych i koncertach w zabrzańskiej Filharmonii, wycieczki do zabrzańskiego Ogrodu Botanicznego, gliwickiej Palmiarni, czy Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Aktywizacja i integracja

Grupa osób niepełnosprawnych biorących udział w Projekcie „Drogowskaz” odwiedziła Park Miniatur w Inwałdzie, wrocławski Ogród Zoologiczny wraz z Afrykarium oraz miała możliwość podziwiania Panoramy Racławickiej. Dużą popularnością cieszył się udział w organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu spotkaniach w ramach Kryminalnych Zagadek Śląska. Uczestnicy Projektu bardzo pozytywnie ocenili możliwość uczestniczenia w Jarmarku Bożonarodzeniowym w znanej dzielnicy Katowic – Nikiszowcu.

Oprócz wyżej wymienionych działań dużą popularnością wśród uczestników programu stały się warsztaty kulinarne zakończone uroczystą Wieczerzą Wigilijną w całości przygotowaną przez niepełnosprawnych.

Aktywizacja i integracja
Aktywizacja i integracja

Równie integrującą rolę spełniły regularnie odbywające się spotkania przy grach planszowych, gdzie wspólna rywalizacja potrafi nie tylko wzmocnić wzajemną integrację członków grupy, ale i nauczyć uczestników trudnej sztuki godzenia się z porażkami.

Grupa osób niepełnosprawnych ma możliwość uczestniczenia w zajęciach basenowych. Dodatkowo aktywność fizyczna uczestników Projektu mogła być zwiększana dzięki zajęciom rehabilitacyjnym realizowanym przez Spółdzielnię Socjalną Akademię Rehabilitacji i Relaksu „Odnowa”. Celem tych zajęć była nie tylko poprawa ogólnej sprawności fizycznej uczestników Projektu, ale również wzrost motywacji osób niepełnosprawnych biorących udział w Projekcie do podejmowania dalszego leczenia i procesu rehabilitacji. O podstawę teoretyczną zajęć prozdrowotnych uczestników Projektu zadbał z kolei personel Poradni Zdrowotnej „Sanus” prowadząc niezwykle interesujące zajęcia, których tematyką była np. ogólna wiedza internistyczna, prawa pacjenta, profilaktyka nowotworowa, neurologiczna, ortopedyczna.

W wielu działaniach na rzecz uczestników Projektu brały również udział osoby z ich otoczenia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia manualne, realizowane podczas doradztwa grupowego.

Aktywizacja i integracja

Niepełnosprawni uczestnicy projektu „Drogowskaz” mieli możliwość zwiększenia swoich umiejętności zawodowych, kompetencji i kwalifikacji dzięki uczestnictwu w kursach zawodowych: komputerowym ECDL, kursie obsługi wózków jezdniowych, czy kursie obsługi maszyn sprzątających. Część członków grupy uzyskała książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych, których posiadanie pozwoli im nie tylko na uzyskanie zatrudnienia, ale również może pomóc w zdobyciu prac dorywczych np. na promocjach, czy festynach przy przygotowywaniu i podawaniu posiłków.

Regularnie raz w tygodniu odbywają się zajęcia z doradztwa indywidualnego, podczas których uczestnicy Projektu mają możliwość uzyskania doraźnej pomocy w kwestiach poradnictwa zdrowotnego, czy socjalnego, będącego odpowiedzią na pojawiające się codzienne problemy.

Grupa osób niepełnosprawnych biorących udział w Projekcie „Drogowskaz” przyciąga do siebie uczestników niczym magnes, dając sobie wzajemnie ciepło, zrozumienie i codzienne wsparcie. Niczym magnes przyciąga też osoby i instytucje gotowe włączyć się we wspólne niesienie pomocy. Nic więc dziwnego, że u progu 2019 roku wspomniany magnes stał się nie tylko symbolem, logiem, ale i nazwą działającej grupy.

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast