Centrum Aktywności Senioralnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu zaprasza wszystkich chętnych seniorów na zajęcia otwarte. Zajęcia odbywają się według miesięcznego harmonogramu.

Centrum Usług Społecznych (wejście od ulicy Cmentarnej)

ul. Stalmacha 7

41-800 Zabrze

Osoby do kontaktu:

Z-ca Kierownika CUS: Katarzyna Speina

Specjalista: Agata Czerniecka

tel. (32) 630 37 58, 512 810 491

e-mail: cas@mopr.zabrze.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30

Osoba koordynująca: Łukasz Merta – Kierownik Centrum Usług Społecznych.