Z początkiem 2020 roku zespół pracowników socjalnych – animatorów, rozpoczął działania w ramach projektu Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka. W jego skład wchodzą: starszy specjalista pracy socjalnej – konsultant ds działań o charakterze środowiskowym: Beata Jeziorska dotychczas pracująca w PAL- u Biskupice, specjalista pracy socjalnej – animator: Bożena Siążnik dotychczas pracująca w Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społecznej – Wyzwolenia, oraz pracownik socjalny – animator: Iwona Kozdraś dotychczas pracująca w PAL- u Mikulczyce. Tymczasowa siedziba PAL – u dla dzielnicy Zandka znajduje się w Zabrzu na Placu Krakowskim 4. Docelowo będzie się mieścić w remontowanym budynku starej Gazowni przy ul. Stalmacha.

Działania podjęte przez PAL Zandka

Wrzesień w PAL Zandka 2020

W miesiącu wrześniu 2020r. z uwagi na dalsze ograniczenia, warsztaty kulinarne wciąż odbywały się w formie online. W ramach comiesięcznych zajęć wykonaliśmy, a następnie zaprezentowali następujące wypieki oraz dania: sernik…

Sierpień w PAL Zandka 2020

W sierpniu pracownicy Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka kontynuowali prowadzenie zajęć w ramach “Lokomotywy rodzinnej”. W związku z obostrzeniami spotkania z uczestnikami odbywały się w plenerze. W Miejskim Ogrodzie…

Lipiec w PAL Zandka 2020

W lipcu w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka ruszyła Lokomotywa Rodzinna. Wszystkie zajęcia w jej ramach zostały przygotowywane tak, aby mogli uczestniczyć w nich rodzice wraz z dziećmi.…

PAL Zandka Czerwiec 2020

Z uwagi na dalsze ograniczenia dotyczące spotkań z uczestnikami, Program Aktywności Lokalnej w czerwcu 2020 korzystał z dostępnych narzędzi pracy zdalnej w formie strony internetowej oraz telefonu w celu podtrzymania…
PAL Zandka

Maj w PAL Zandka

W maju Program Aktywności Lokalnej nadal funkcjonował w warunkach dyktowanych przez epidemię koronawirusa. Jako pracownicy PAL-u podejmowaliśmy działania mające na celu podtrzymywanie kontaktu z Uczestnikami projektu i środowiskiem lokalnym. Korzystaliśmy…

Kwiecień w PAL Zandka

Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, zajęcia grupowe i spotkania indywidualne, od połowy marca do końca kwietnia zostały zawieszone. Kontakt z uczestnikami projektu i otoczeniem jest utrzymywany przez…
PAL Zandka

Szycie maseczek przez pracowników PAL Zandka

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu wyszli naprzeciw niecodziennej sytuacji, w której się znaleźli. Sytuacji, którą wymusiła pandemia koronawirusa. W siedzibie przy Placu Krakowskim 4, w której na co dzień odbywały się zajęcia grupowe grupy…

Działania podjęte przez PAL Zandka w marcu

Marzec 2020 Zespół pracowników “Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka” w marcu 2020 roku prowadził dalszą akcję upowszechniania wiedzy na temat działania projektu a także rekrutację nowych uczestników do niego. W ramach działań nawiązano współpracę…

Działania podjęte przez PAL Zandka w lutym

Luty 2020 w PAL-u dla dzielnicy Zandka był kontynuacją działań informacyjno – poznawczych. Członkowie Zespołu pracowników nawiązali współpracę z Siostrami Karmelitankami – Misjonarkami, które prowadzą między innymi świetlicę socjoterapeutyczną mieszczącą się na terenie…

Działania podjęte przez PAL Zandka w styczniu

W styczniu działania w ramach projektu miały charakter informacyjny i poznawczy. Ich zadaniem było dotarcie do osób będących potencjalnymi kandydatami do PAL-u oraz otoczenia. Pracownicy socjalni dotarli do instytucji i organizacji leżących na terenie dzielnicy w ramach nawiązania kontaktu i współpracy.…

Program Aktywności Lokalnej Zandka

Celem działania Programu Aktywności Lokalnej Zandka jest wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie jej na rozwiązywanie problemów oraz rozwój. W chwili obecnej swoją siedzibę mamy przy Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społecznej.

Kadra

 • Beata Jeziorska
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  Konsultant ds. działań o charakterze środowiskowym w Programie Aktywności Lokalnej
 • Bożena Siążnik
  Specjalista pracy socjalnej
  Animator lokalny w Programie Aktywności Lokalnej
 • Iwona Kozdraś
  Pracownik socjalny
  Animator lokalny w Programie Aktywności Lokalnej

Kontakt

Program Aktywności Lokalnej Zandka
Plac Krakowski 4
41-800 Zabrze
tel. 32 275 30 44
e-mail: pal_zandka@mopr.zabrze.pl

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast