Maj w PAL Zandka

W maju Program Aktywności Lokalnej nadal funkcjonował w warunkach dyktowanych przez epidemię koronawirusa. Jako pracownicy PAL-u podejmowaliśmy działania mające na celu podtrzymywanie kontaktu z Uczestnikami projektu i środowiskiem lokalnym. Korzystaliśmy w tym celu z wszelkich dostępny narzędzia pracy zdalnej. Kontaktowaliśmy się również z Państwem telefonicznie. Przeprowadzane zajęcia manualne, kulinarne i edukacyjne, prezentowane są na naszym facebookowym “fan page’u”.

W trakcie warsztatów demonstrowaliśmy jak wykonać efektowne mini świeczniki, jak przygotować domowe lody a także jak ustroić krepinowe bukiety na ,,Dzień Matki”.

W ramach cyklu ,,Swojskie klimaty” który współprowadzimy z Fundacją Ekonomii Społecznej prowadziliśmy rozmowy na temat umiejętności utrzymania dobrego nastroju w sytuacji pandemii oraz prawidłowej kondycji psychicznej.

Na zajęciach edukacyjnych przybliżyliśmy tematykę zakładaniem profilu zaufanego. Jako załoga PAL-u doskonaliliśmy również swoje umiejętności na warsztatach krawieckich zatytułowanych: ,,Przeszyj to sam”. Ich efektem było powstanie mini przewodnika w wersji internetowej oraz uszycie kilkunastu fartuchów ochronnych na zajęcia kulinarne.

Testowaliśmy zakupiony sprzęt czyli maszyny i drobne akcesoria krawieckie. We współpracy z parafią pod wezwaniem Ducha Świętego na Zandce stworzyliśmy kolejny pakiet maseczek ochronnych. Zostały one rozdane podczas uroczystości odpustowych w mieszkańcom dzielnicy Zandka.

W ramach obchodów 13 Metropolitarnego Święta Rodziny pracownicy projektu pn.: “PAL dla dzielnicy Zandka” podjęli współpracę z Muzeum Miejskim w Zabrzu.

31 maja historyk Piotr Hnatyszyn, który jest pracownikiem Muzeum przybliżył w prezentacji historyczne aspekty powstania i przeznaczenia budynków istotnych dla dzielnicy. Wykład oraz sama prezentacja były prowadzone w wersji “on line”.

Ponadto skorzystaliśmy z doradztwa specjalistycznego formie mobilnej. Organizowane przez ROPS szkolenie odnosiło się do zasad ekonomii społecznej. Udało nam się również pogłębić wiedzę na temat współdziałania administracji publicznej oraz sektora ekonomii społecznej.

PAL Zandka
PAL Zandka
PAL Zandka
PAL Zandka
PAL Zandka
PAL Zandka
PAL Zandka
PAL Zandka
PAL Zandka
PAL Zandka

Zobacz również

Czerwiec w PAL Zandka 2023

W czerwiec wkroczyliśmy kontynuacją naszego cyklu spotkań grupowych z psychologiem. Jednym z poruszanych tematów były zniekształcenia poznawcze. W skrócie – omawialiśmy zagadnienie tego, w jaki sposób oszukuje nas mózg i czym są złudzenia optyczne. Kontynuowaliśmy także zajęcia…

Maj w PAL Zandka 2023

Maj rozpoczęliśmy od kontynuacji cyklicznych grupowych spotkań z psychologiem. Tematem, któremu poświęciliśmy uwagę było zagadnienie starości. Z uwagi na fakt starzenia się ludzkości temat ten jest jak najbardziej na czasie. Na kolejnych warsztatach grupowych skupiliśmy się na zagadnieniu…

Kwiecień w PAL Zandka 2023

Kwiecień rozpoczęliśmy od kontynuacji zajęć w ramach naszej kawiarenki internetowej. Regularne korzystanie z sali komputerowej niektórym uczestnikom weszło już w krew. Dodatkowo z naszych zasobów zaczęły korzystać również osoby przybyłe do Zabrza z terytorium Ukrainy. Obywatele tego…

PAL Zandka – Gra miejska „Idymy na plac”

W dniu 27 maja 2023 organizujemy grę miejską “Idymy na plac”. Na grę zapraszają organizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu – Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka, Rada Dzielnicy Zandka wraz z partnerami: Aquarius…

Marzec w PAL Zandka 2023

Pierwszym ważnym dla nas wydarzeniem w marcu był udziału projekcie ekologicznym pod nazwą: „Natural(nie) w Zabrzu” , którego adresatami są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia te odbyły się w naszej „warsztatowni”. Oprócz młodzieży uczestniczyli w nich również „PAL-owicze”.…

Luty w PAL Zandka 2023

Luty w Programie Aktywności Lokalnej rozpoczęliśmy zajęciami w warsztatowni. W związku ze sporym zainteresowaniem odbywają się one regularnie raz w tygodniu. Tym razem skupiliśmy się na wykonaniu drewnianych dekoracji w formie zwierząt oraz półek na przyprawy. W ramach działań kawiarenki…

Styczeń w PAL Zandka 2023

W styczniu zajęcia w ramach warsztatowni odbyły się trzykrotnie. Podczas naszych majsterkowych spotkań powstały karmniki dla ptaków a także zakładki do książek oraz podstawki pod pistolet do kleju. Te ostatnie wykonano specjalnie dla seniorów, w ramach współpracy z Klubem Seniora…

Grudzień w PAL Zandka 2022

Grudzień w „PAL-u dla dzielnicy Zandka” obfitował w wydarzenia związane z przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia. Już na początku miesiąca zorganizowano we współpracy z Radą Dzielnicy Zandka oraz Klubem Seniora pierwszy Jarmark Adwentowy. Można było na nim podziwiać i zakupić…

Listopad w PAL Zandka 2022

Działaniem rozpoczynającym listopad w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka, były zajęcia manualne z Panią Krystyną, na których królował decoupage. Zajęcia te odbyły się dwukrotnie. Trzy razy z kolei spotkaliśmy się na warsztaty manualne poświęconych tworzeniu…

Październik w PAL Zandka 2022

Pracownicy Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka swoje październikowe działania rozpoczęli od udziału w Skarbnikowych Godach, które nałożyły się na 100-lecie Urodzin Miasta. Przy zajmowanym stanowisku mieszkańcy Miasta zapoznawali się z naszą ofertą. Osoby…