Maj w PAL Zandka

W maju Program Aktywności Lokalnej nadal funkcjonował w warunkach dyktowanych przez epidemię koronawirusa. Jako pracownicy PAL-u podejmowaliśmy działania mające na celu podtrzymywanie kontaktu z Uczestnikami projektu i środowiskiem lokalnym. Korzystaliśmy w tym celu z wszelkich dostępny narzędzia pracy zdalnej. Kontaktowaliśmy się również z Państwem telefonicznie. Przeprowadzane zajęcia manualne, kulinarne i edukacyjne, prezentowane są na naszym facebookowym “fan page’u”.

W trakcie warsztatów demonstrowaliśmy jak wykonać efektowne mini świeczniki, jak przygotować domowe lody a także jak ustroić krepinowe bukiety na ,,Dzień Matki”.

W ramach cyklu ,,Swojskie klimaty” który współprowadzimy z Fundacją Ekonomii Społecznej prowadziliśmy rozmowy na temat umiejętności utrzymania dobrego nastroju w sytuacji pandemii oraz prawidłowej kondycji psychicznej.

Na zajęciach edukacyjnych przybliżyliśmy tematykę zakładaniem profilu zaufanego. Jako załoga PAL-u doskonaliliśmy również swoje umiejętności na warsztatach krawieckich zatytułowanych: ,,Przeszyj to sam”. Ich efektem było powstanie mini przewodnika w wersji internetowej oraz uszycie kilkunastu fartuchów ochronnych na zajęcia kulinarne.

Testowaliśmy zakupiony sprzęt czyli maszyny i drobne akcesoria krawieckie. We współpracy z parafią pod wezwaniem Ducha Świętego na Zandce stworzyliśmy kolejny pakiet maseczek ochronnych. Zostały one rozdane podczas uroczystości odpustowych w mieszkańcom dzielnicy Zandka.

W ramach obchodów 13 Metropolitarnego Święta Rodziny pracownicy projektu pn.: “PAL dla dzielnicy Zandka” podjęli współpracę z Muzeum Miejskim w Zabrzu.

31 maja historyk Piotr Hnatyszyn, który jest pracownikiem Muzeum przybliżył w prezentacji historyczne aspekty powstania i przeznaczenia budynków istotnych dla dzielnicy. Wykład oraz sama prezentacja były prowadzone w wersji “on line”.

Ponadto skorzystaliśmy z doradztwa specjalistycznego formie mobilnej. Organizowane przez ROPS szkolenie odnosiło się do zasad ekonomii społecznej. Udało nam się również pogłębić wiedzę na temat współdziałania administracji publicznej oraz sektora ekonomii społecznej.

PAL Zandka
PAL Zandka
PAL Zandka
PAL Zandka
PAL Zandka
PAL Zandka
PAL Zandka
PAL Zandka
PAL Zandka
PAL Zandka

Zobacz również

Luty w PAL Zandka 2023

Luty w Programie Aktywności Lokalnej rozpoczęliśmy zajęciami w warsztatowni. W związku ze sporym zainteresowaniem odbywają się one regularnie raz w tygodniu. Tym razem skupiliśmy się na wykonaniu drewnianych dekoracji w formie zwierząt oraz półek na przyprawy. W ramach działań kawiarenki…

Styczeń w PAL Zandka 2023

W styczniu zajęcia w ramach warsztatowni odbyły się trzykrotnie. Podczas naszych majsterkowych spotkań powstały karmniki dla ptaków a także zakładki do książek oraz podstawki pod pistolet do kleju. Te ostatnie wykonano specjalnie dla seniorów, w ramach współpracy z Klubem Seniora…

Grudzień w PAL Zandka 2022

Grudzień w „PAL-u dla dzielnicy Zandka” obfitował w wydarzenia związane z przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia. Już na początku miesiąca zorganizowano we współpracy z Radą Dzielnicy Zandka oraz Klubem Seniora pierwszy Jarmark Adwentowy. Można było na nim podziwiać i zakupić…

Listopad w PAL Zandka 2022

Działaniem rozpoczynającym listopad w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka, były zajęcia manualne z Panią Krystyną, na których królował decoupage. Zajęcia te odbyły się dwukrotnie. Trzy razy z kolei spotkaliśmy się na warsztaty manualne poświęconych tworzeniu…

Październik w PAL Zandka 2022

Pracownicy Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka swoje październikowe działania rozpoczęli od udziału w Skarbnikowych Godach, które nałożyły się na 100-lecie Urodzin Miasta. Przy zajmowanym stanowisku mieszkańcy Miasta zapoznawali się z naszą ofertą. Osoby…

Wrzesień w PAL Zandka 2022

Wrzesień w Programie Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka rozpoczęliśmy „Piknikiem w rytmie firmy”, który odbył się na terenach zabrzańskiej Strefy Ekonomicznej. Na pikniku wystawialiśmy się na własnym stanowisku, przy którym można było zapoznać się z proponowaną ofertą a także…

Sierpień w PAL Zandka 2022

W sierpniu w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka zajęcia w ramach warsztatowni odbyły się dwukrotnie. Dwukrotnie też uczestnicy projektu spotykali się na zajęciach kawiarenki internetowej, dającej szansę rozwoju cyfrowego i nabywania kompetencji w tym…

Lipiec w PAL Zandka 2022

W miesiącu lipcu w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka odbyły się trzy zajęcia w ramach spotkań z elementami majsterkowania, które nazwaliśmy „warsztatownią”. Na dwóch zajęciach pojawili się z kolei bywalcy kawiarenki internetowej, która daje uczestnikom…

Czerwiec w PAL Zandka 2022

W czerwcu w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka odbyło się pięć zajęć w ramach „warsztatowni”, których celem była kreatywna zabawa i podnoszenie zdolności techniczno-konstrukcyjnych. Z kolei nasza kawiarenka internetowa daje uczestnikom możliwość rozwoju cyfrowego.…

Maj w PAL Zandka 2022

Majowe zajęcia w ramach „Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka” rozpoczęliśmy od spotkania w ramach kawiarenki internetowej prowadzonej przez Pana Jana. Łącznie odbyło się pięć spotkań „kawiarenkowych”. Pani Krystyna przeprowadziła dla nas w maju dwukrotnie…