Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym

ul. Wyzwolenia 7 pok. 4 (parter)
41-800 Zabrze
tel.: (32) 271 64 31, 271 64 32 wew. 47, 49

Zespół w szczególności zajmuje się pracą socjalną z osobami bezdomnymi, prowadzeniem postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania świadczeń przewidzianych dla osób bezdomnych przebywających w placówkach noclegowych, współpracą z instytucjami i organizacjami, udzielaniem pomocy doraźnej, diagnozowaniem stanu i potrzeb osób bezdomnych na terenie miasta.

Godziny pracy ZPB:
poniedziałek – piątek   od  7:30 do 15:30