Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym

ul. Wolności 321 (parter)
41-800 Zabrze
tel.: (32) 275 00 73  w.24 ,25

Zespół w szczególności zajmuje się pracą socjalną z osobami bezdomnymi, prowadzeniem postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania świadczeń przewidzianych dla osób bezdomnych przebywających w placówkach noclegowych, współpracą z instytucjami i organizacjami, udzielaniem pomocy doraźnej, diagnozowaniem stanu i potrzeb osób bezdomnych na terenie miasta.

Godziny pracy ZPB:
poniedziałek – piątek   od  7:30 do 15:30