W dniu 17 grudnia odbyła się GALA ŚLĄSKICH PROMETEUSZY 2021, organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konkurs odbył się pod Patronatem Członka Zarządu Województwa Ślaskiego – Pani Izabeli Domogały. Celem konkursu było wyróżnienie pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim oraz promocja zawodów pomocowych, podniesienie ich prestiżu i poprawa wizerunku. W tegorocznej edycji III miejsce w kategorii pracownik socjalny otrzymała Pani Anna Herman-Latos. Pani Anna Herman Latos jest wieloletnim pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrze. Obecnie w swojej pracy koncentruje się na udzielaniu wsparcia osobom w wieku senioralnym.

 

Centrum Aktywności Senioralnej prowadzi działalność na rzecz zabrzańskich seniorów oraz umożliwia realizację przedsięwzięć prowadzonych na ich rzecz oraz integracji międzypokoleniowej, podejmowanych przez Kluby Seniora, placówki oświatowe oraz inne podmioty prowadzące działalność na rzecz środowisk senioralnych Zabrza.

Z działań Centrum Aktywności Senioralnej korzystać mogą mieszkańcy Zabrza w wieku powyżej 60 roku życia.

Celem działania CAS jest:

  • organizowanie czasu wolnego dla wszystkich seniorów z Zabrza

  • diagnozowanie potrzeb osób starszych,

  • koordynowanie wsparcia udzielonego osobom starszym,

  • aktywizacja, integracja oraz włączenie społeczne osób starszych,

  • organizowanie wspólnego spędzania czasu wolnego,

  • rozwijanie kompetencji seniorów,

  • organizowanie sieci ośrodków wsparcia dla seniorów w tym klubów seniora

  • organizacja i realizacja wsparcia udzielanego seniorom w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

W strukturze Centrum Aktywności Senioralnej mieści się:

– Klub Seniora Zandka z siedzibą w Centrum Usług Społecznych przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu,

– Klub „Senior+”, który mieści się w Zabrzu przy ul. Żółkiewskiego 12a

– Klub „Senior+”, który ma swoją siedzibę w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 82

Zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych seniorów z Zabrza w CAS odbywają się według miesięcznego harmonogramu.

 

Centrum Usług Społecznych (wejście od ulicy Cmentarnej)

ul. Stalmacha 7

41-800 Zabrze

Osoby do kontaktu:

Z-ca Kierownika CUS: Katarzyna Speina

Specjalista: Agata Czerniecka

tel. (32) 630 37 58, 512 810 491

e-mail: cas@mopr.zabrze.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30

Osoba koordynująca: Łukasz Merta – Kierownik Centrum Usług Społecznych.