PROJEKT AKTYWIZACJI KOBIET I DZIEWCZĄT ROMSKICH W ZABRZU

REALIZOWANY W OKRESIE OD SIERPNIA DO GRUDNIA 2021 R

KOBIETY I DZIEWCZĘTA ROMSKIE CHĘTNE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z KOORDYNATOREM PROJEKTU ALEKSANDRĄ ZINGLER TEL. 695-959-659

PRZEWIDUJEMY CIEKAWE ZAJĘCIA DLA UCZESTNICZEK

– SZKOLENIE Z ZAKRESU SZTUKI MAKIJAŻU
– SZKOLENIA Z ZAKRESU MALOWANIA PAZNOKCI METODĄ HYBRYDOWĄ
– SPOTKANIA INTEGRACYJNE

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W AULI BUDYNKU MOPR W ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 16

Zadanie jest finansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach rządowego programu „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

O nas

Piotr Paczulla – konsultant MOPR Zabrze, koordynator projektu „Drużyna piłkarska FC Roma”.

Mateusz Pilarski – instruktor zajęć, przedstawiciel społeczności romskiej w Zabrzu.

CELE DZIAŁALNOŚCI DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ FC Roma

  • przeciwdziałanie marginalizacji młodzieży romskiej
  • integracja młodzieży romskiej z przedstawicielami innych społeczności
  • profilaktyka związana z uzależnieniami wśród młodzieży
  • propagowanie zachowań prozdrowotnych
  • kształtowanie pozytywnych nawyków związanych z regularnym uprawianiem sportu
  • zmiana stereotypów i wizerunku Romów wśród nie-romskiej większości,
  • umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do wydarzeń o charakterze sportowo -kulturalnym
  • poprawa umiejętności piłkarskich
  • rozwój pasji i zainteresowań
  • nauka współpracy w grupie – poszanowanie innych.

Projekt finansowany ze środków MSWiA

MSWiA

Najnowsze działania

Grudzień 2021

W grudniu 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zakończył realizację Projektu aktywizacji kobiet i dziewcząt Romskich w Zabrzu. Projekt zrealizowany został ze środków dotacji celowej budżetu Państwa w ramach rządowego programu „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”.

W ramach uroczystego zakończenia uczestniczki wywodzące się ze społeczności romskiej, wzięły udział w szkoleniu z zakresu sztuki makijażu dziennego, realizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zabrzu. Szkolenie zakończono przyznaniem uczestniczkom certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu podstawowego z zakresu umiejętności tworzenia makijażu. W trakcie realizacji projektu uczestniczki miały również okazję skorzystać ze wsparcia asystentki romskiej w zakresie planowania przestrzeni domowej, zdrowego odżywiania oraz profilaktyki zdrowotnej.

Wrzesień 2021

25 września 2021 roku zawodnicy drużyny piłkarskiej FC “Roma” udali się na wyjazdowy trening do miejscowości Reńska Wieś. Tam, w kompleksie obiektów sportowych LZS Reńska Wieś, odbyli trening połączony z testami biegowymi. Zawodnicy FC “Roma” rozegrali krótki mecz sparingowy z zawodnikami tamtejszego klubu sportowego. W okolicach miejscowości Korzonek odbyła się druga część sobotniego wyjazdu. Młodzi zawodnicy mieli możliwość kontaktu z przyrodą w kędzierzyńskich lasach, zintegrowania się z grupą, spędzenia czas na świeżym powietrzu, odbycia lekcji poświęconej ekologii. Po wspólnym posiłku z naładowanymi akumulatorami grupa wróciła do Zabrza.

Czerwiec  2021

Czerwiec obfituje w wiele świąt ale niewątpliwie jednym z najważniejszych w tym właśnie miesiącu, jest Dzień Dziecka. Właśnie z tej okazji zawodnicy drużyny FC „Roma” wraz z opiekunami udali się do zabrzańskiego Multikina na seans filmowy. Młodzi piłkarze obejrzeli animowaną bajkę pod tytułem „Krudowie 2: Nowa era”, ciesząc się z poluzowania obostrzeń i możliwością wspólnego spędzenia czasu. Powszechnie wiadomym jest, że oprócz uprawiania sportu ważne jest też dbanie o rozwój pozasportowych zainteresowań. „Krudowie” trafili w gusta młodych romskich piłkarzy gdyż mimo lekkiej formuły, w produkcji znalazło się wiele ważnych przesłań. Najważniejsze z nich dla naszej drużyny są dwa. Pierwsze z nich mówi, że pomimo różnic można działać dla wspólnej sprawy. Drugie jest również bardzo ważne. W drużynie tkwi zawsze większy potencjał niż w pojedynczej osobie. Aktualnie wracamy do treningów, gdyż prawdopodobnie już na początku września weźmiemy udział w turnieju piłkarskim roczników 2009-2011. Więcej szczegółów już niebawem. Pozdrawiamy wszystkich – FC „Roma”!!!

Podsumowanie

                „Projekt na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej Romów w Zabrzu poprzez działanie animatora zdrowotnego w latach 2014 – 2020”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w roku 2020 zakończył realizację „Projektu na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej Romów w Zabrzu poprzez działanie animatora zdrowotnego”, w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.”

                Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przekazało łączną kwotę 60 tys. zł na wynagrodzenia dla animatorów romskich.

                W latach 2014 – 2020 animatorzy romscy we współpracy z koordynatorem projektu – pracownikiem MOPR w Zabrzu sumiennie i z wielkim zaangażowaniem realizowali cele projektu polegające na zachęcaniu społeczności romskiej do korzystania z usług medycznych oraz podniesieniu świadomości higieny życia wśród społeczności romskiej. Co roku w projekcie brało udział 20 rodzin wywodzących się z zabrzańskiej społeczności romskiej liczącej około 500 osób. Na przestrzeni lat animatorzy zdrowotni rozeznawali sytuację zdrowotną w rodzinach romskich po to by wspierać i towarzyszyć chętnym w poprawie warunków zdrowotnych swoich rodzin. Animatorzy zdrowotni pomagali zainteresowanym w pokonaniu licznych barier, ograniczeń i skomplikowanych procedur w celu uzyskania dostępu do opieki medycznej. Efektem działania animatorów zdrowotnych jest wzrost poczucia pewności siebie członków społeczności romskiej w korzystaniu z oferty służby zdrowia, zwiększenie świadomości swoich uprawnień w staraniach o poprawę warunków zdrowotnych oraz zainteresowanie Romów tematyką profilaktyki zdrowotnej. Przykładowo w roku 2020 pomimo panującej pandemii animator romski współpracował ze 116 osobami prowadząc szkolenia dotyczące życia w rodzinie, planowania rodziny, przebiegu ciąży, opieki nad noworodkiem, do działań włączona została profilaktyka związana z uzależnieniami wśród młodzieży i dorosłych u 100 osób. W opinii realizujących projekt animatorów zdrowotnych zakończył się on sukcesem.

 

22 grudnia 2020

Kończący się rok sprzyja podsumowaniom i zaplanowaniu działań na następne miesiące. Z tego też powodu, a także z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, we wtorek – 22 grudnia w Szkole Podstawowej nr 43 przy ulicy Buchenwaldczyków odbyło się spotkanie z młodymi zawodnikami drużyny piłkarskiej FC „Roma”. Początki FC „Roma”, skupiającej w większości piłkarzy ze społeczności romskiej, sięgają 2007 roku. Od tego czasu przez zespół przewinęło się co najmniej kilkudziesięciu zawodników. Najstarsi z nich już dawno stali się dorośli, najmłodsi są obecnie w wieku 7 – 11 lat. Wszystkim im jednak, uprawianie jednej z najbardziej popularnych dyscyplin jaką jest piłka nożna, wyszło na dobre. W tym roku dzięki wsparciu Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańki-Szulik i przy pomocy – koordynatorki ds. mniejszości narodowych i etnicznych Pani Aleksandry Poteralskiej z zabrzańskiego Urzędu Miasta, udało się ufundować i wręczyć młodym piłkarzom sprzęt sportowy w postaci dresów, plecaków, piłek i drobnych dodatków. W przekazaniu prezentów oraz samym spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Dyrektora MOPR w Zabrzu Pan Jacek Pankiewicz a także Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 w której odbywają się na co dzień treningi FC „Roma” – Pan Marek Ziętal. Tegoroczny sezon z racji sytuacji na świecie i w kraju, nie dał nam wielkich możliwości działań. Dzięki współpracy osób zaangażowanych w projekt udało się jednak utrzymywać regularność treningów i uczestniczyć we wrześniu w turnieju piłkarskim imienia Ernsta Willimowskiego. Podsumowując rok 2020, mamy jednocześnie nadzieję że w nowy „2021” wejdziemy z dotychczasową energią i uda nam się w dalszym ciągu motywować do sportowego wysiłku najmłodszych przedstawicieli zabrzańskiej społeczności romskiej.

19 września 2020

19 września bieżącego roku w miejscowości Chrząstowice w województwie opolskim, w ramach Miro Deutsche Fusballschulle odbył się Turniej imienia Ernsta Willimowskiego. Udział w nim wzięli młodzi zawodnicy Drużyny piłkarskiej FC Roma z Zabrza. W ubiegłych latach turniej skupiał międzynarodowe towarzystwo z niemal całej Europy. Ideą piłkarskich spotkań na Opolszczyźnie jest integracja drużyn skupiających zawodników mniejszości narodowych i etnicznych. Dotychczas w Turnieju imienia Ernsta Willimowskiego brali udział zawodnicy z Rumunii, Niemiec, Izraela, Słowacji, Czech i Polski. Tegoroczna edycja turnieju była jednak znacznie bardziej okrojona, niż dotychczasowe. Z racji pandemii wzięli w nim udział jedynie zawodnicy skupieni w polskich klubach. Również formuła spotkania była inna niż do tej pory. Skrócono czas trwania meczów, zmieniono zasady egzekwowania autów, zmiany zawodników odbywały się w dowolnym momencie i miały charakter lotny. Każda drużyna występująca na boisku składała się z sześciu piłkarzy w polu oraz bramkarza. Nie odnotowywano również wyników, nie prowadzono tabel ani klasyfikacji. Taka formuła zdecydowanie sprzyjała czerpaniu radości z grania w piłkę oraz nawiązywaniu pozytywnych relacji pomiędzy zawodnikami poszczególnych drużyn. W turnieju, oprócz zabrzańskiej drużyny FC Roma, wzięli również udział młodzi piłkarze z MIRO Chrząstowice, MIRO Staniszcze Wielkie oraz Akademii Piłkarskiej Otmęt Krapkowice. Tę ostatnią drużynę gościliśmy w ubiegłym roku w Zabrzu. Zawodnicy rozegrali wówczas mecz na boisku Walki Zabrze, zwiedzili Stadion im. Ernesta Pohla na którym swoje mecze rozgrywa drużyna zabrzańskiego Górnika i przepłynęli podziemną trasą w Sztolni Kluczowej Luiza zapoznając się z dziedzictwem kulturowym Górnego Śląska.

Z ramienia Urzędu Miasta w Zabrzu w wyjeździe na zawody uczestniczyła Pani Aleksandra Poteralska – koordynator ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Tegoroczny wyjazd na Turniej im. Ernesta Willimowskiego był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

20 grudnia 2019

W dniu 20 grudnia 2019 roku w auli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie przedświąteczne z zawodnikami drużyny piłkarskiej FC Roma. Oprócz młodszych i starszych piłkarzy pochodzenia romskiego, którzy wraz z trenerem Mateuszem Pilarskim pojawili się w siedzibie MOPR, w spotkaniu uczestniczyli również: Aleksandra Poteralska jako przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej MOPR Zabrze Jacek Pankiewicz.

Przedświąteczne spotkanie poświęcone było podsumowaniu najważniejszych dla drużyny wydarzeń mijającego roku, oraz omówieniu przyszłorocznych planów sportowych, wyjazdowych i kulturalnych romskiej drużyny piłkarskiej.

Oprócz podstawowego zadania w 2019 roku jakim był regularny udział w cotygodniowych treningach, organizatorom udało się przeprowadzić dodatkowe działania. I tak, w maju zawodnicy starszej grupy drużyny piłkarskiej FC Roma wzięli udział w organizowanym przez „Partyzanta Śródmieście” Jubileuszowym Pikniku Piłkarskim. Mocno obsadzony międzynarodowy turniej odbył się na Stadionie krakowskiego AWF-u przy ulicy Śniadeckich. W ramach turnieju drużyna rozegrała trzy spotkania fazy grupowej.

Z kolei pod koniec sierpnia bieżącego roku grupa młodsza romskich piłkarzy gościła w Zabrzu zawodników Akademii Otmęt Krapkowice wraz z trenerem. Przedstawiciele młodszej grupy FC Roma rozegrali pod okiem profesjonalnego sędziego piłkarskiego mecz który zakończył się zasłużonym remisem. Dzień później romscy piłkarze i ich polscy rówieśnicy integrowali się podczas zwiedzania postindustrialnych zabytków Zabrza na trasie wodnej Sztolni Królowej Luiza.

Pokłosiem projektu pn. FC Roma- kontynuacja spotkań sportowo – integracyjnych, była również wycieczka po zabrzańskim Stadionie imienia Ernesta Pohla. Zwiedzanie obiektu obejmowało między innymi: wschodniej trybuny, szatni zawodników oraz strefy biznesu. Większość romskich piłkarzy po raz pierwszy mogła zobaczyć zabrzańską „Arenę” i poczuć powiew historii jaka przypadła w udziale 14-krotnemu Mistrzowi Polski.

Na zakończenie przedświątecznego spotkania młodzi piłkarze otrzymali z rąk gospodarzy upominkowe zestawy o tematyce piłkarskiej, które ufundował Zarząd Klubu Sportowego „Górnik” Zabrze S.S.A. a także wykonali sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie.

6 grudnia 2019

W dniu 6 grudnia 2019 roku w Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich, w ramach działań projektu Erasmus + pod nazwą: “Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEET’s”,  odbyły się warsztaty których tematem przewodnim była efektywna komunikacja i wsparcie osób młodych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy w Piekarach Śląskich i Bytomiu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Fundacji Leżę i Pracuję oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

W ramach warsztatów trener drużyny Mateusz Pilarski oraz koordynator FC Roma – Piotr Paczulla przedstawili działania związane z realizacją projektu piłkarskiego funkcjonującego na terenie Zabrza od 2007 roku.

Na stronie internetowej projektu https://areyouacouchpotato.com na bieżąco można zapoznawać się z rezultatami pracy, do czego oczywiście zachęcamy.

5 września 2019

5 września bieżącego roku dzięki uprzejmości Zarządu Klubu Sportowego „Górnik” Zabrze S.S.A., młodzi piłkarze drużyny piłkarskiej FC „Roma” mieli możliwość zwiedzenia położony przy ulicy Roosevelta stadion im. Ernesta Pohla. Wycieczka po zabrzańskiej „Arenie” obejmowała między innymi: zwiedzanie wschodniej trybuny i bocznych korytarzy, mieszczący stanowiska gastronomiczne wewnętrzny pasaż oraz strefę biznesu.

Przewodnik który na czas wycieczki zaopiekował się zawodnikami FC „Roma”, w bardzo ciekawy sposób przybliżył historię i plany na najbliższą przyszłość 14-krotnego zdobywcy Mistrzostwa Polski. W korytarzach można było zapoznać się ze zdjęciami ważnych dla klubu wydarzeń, meczy i zobaczyć największe piłkarskie gwiazdy zabrzańskiego „Górnika”. Młodzi adepci piłki nożnej mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące stadionu i klubu. Nie zabrakło również chwili na wykonanie serii pamiątkowych zdjęć.

Mamy nadzieję, że po wycieczce śladami najbardziej utytułowanego polskiego klubu, zawodnicy FC „Roma” ze zdwojoną siłą będą rozwijać swoje piłkarskie pasje. Być może w przyszłości któryś z nich trafi do podstawowego składu zabrzańskiego „Górnika”.

W tym miejscu raz jeszcze pragniemy podziękować całemu Zarządowi KS „Górnik” Zabrze S.S.A. za umożliwienie zwiedzenia stadionu, a panu przewodnikowi za pełną pasji opowieść o legendzie polskiej piłki nożnej.

2 września  2019

Ostatnie dwa dni tegorocznych wakacji okazały się niezwykle aktywne dla młodych zawodników zabrzańskiej drużyny piłkarskiej FC „Roma”. W ramach projektu pn. „FC Roma – kontynuacja spotkań sportowo – integracyjnych”, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w dniach 29 i 30 sierpnia bieżącego roku gościliśmy w Zabrzu  piłkarzy Akademii Otmęt Krapkowice wraz z trenerem Panem Łukaszem Rogacewiczem.

Dwudniowa wizyta rozpoczęła się od  rozegrania oficjalnego meczu przyjaźni  na Stadionie GKS „Walki Makoszowy”. Pod okiem sędziego piłkarskiego Pana Szymona Wierciocha obydwie drużyny, w temperaturze przekraczającej  30 stopni Celsjusza,  zmagały się z przeciwnikiem oraz własnym zmęczeniem. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 5:3 na korzyść zawodników Otmętu Krapkowice. Kolejne 30 minut  stało pod znakiem naporu piłkarzy FC „Roma”. Nie obyło się bez twardej, ale uczciwej gry. Cały mecz stał pod znakiem fair play i przebiegał w koleżeńskiej atmosferze. Nie obyło się bez rzutów karnych i mnóstwa emocji. Po 60 minutach zawodnicy, w pierwszych kroplach burzy, opuszczali płytę boiska przy stanie 7:7. Remis  okazał się najsprawiedliwszym wynikiem  dla drużyn FC Romy  i Otmętu Krapkowice, które włożyły w to spotkanie mnóstwo sił i zaangażowania.

Drugi dzień pobytu również zaczął się od mocnego akcentu. Zaraz po śniadaniu piłkarze przejechali na Stadion im. Ernesta Pohla, na którym swoje mecze rozgrywa 14-krotny Mistrz Polski „Górnik” Zabrze. Dzięki oprowadzającemu po obiekcie pracownikowi klubu, Panu Piotrowi Góźdźiowi, uczestnicy wycieczki mogli się dowiedzieć między innymi: jak wygląda bezpieczeństwo na terenie obiektu, ile kobiet chodzi przeciętnie na mecze oraz jaka jest liczba  stanowisk spożywczych w których w  trakcie  meczu obsługiwani są kibice. Pan Piotr jest skarbnicą wiedzy zarówno o stadionie jak i  historii zabrzańskiego klubu. W tym miejscu jeszcze raz pragniemy  złożyć Mu serdeczne podziękowania!

Prosto ze stadionu przy ulicy Roosevelta , młodzi piłkarze udali się na zwiedzanie Sztolni Królowej Luiza. Trasa wodna dostarczyła uczestnikom wycieczki wielu pozytywnych wrażeń. Płynąc i maszerując podziemnymi korytarzami romscy i polscy piłkarze mogli dzięki przewodnikom poznać zarówno historię górnictwa jak i Zabrza – miasta w przeszłości uznawanego za symbol wydobycia czarnego kruszca. Po zjedzeniu wspólnego obiadu i wykonaniu pożegnalnego zdjęcia, młodzi  piłkarze  rozstali się  planując kolejne, przyszłoroczne spotkanie.

25 maja 2019

25 maja 2019 roku piłkarze drużyny „FC Roma” wzięli udział w corocznym Jubileuszowym Pikniku Piłkarskim organizowanym przez „Partyzanta Śródmieście”. Turniej na który zapisało się 12 drużyn, początkowo miał odbyć się na Stadionie KORONY Kraków. Pogoda pokrzyżowała jednak organizatorom szyki i ostatecznie piłkarze oraz kibice zgromadzili się na Stadionie krakowskiego AWF-u przy ulicy Śniadeckich.

W świętowaniu dwunastych Urodzin „Partyzanta” wzięło udział międzynarodowe towarzystwo. Oprócz przedstawicieli Polski, na boiskach AWF-u stawili się między innymi gracze z Ukrainy, Gruzji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii,Turcji oraz Wielkiej Brytanii. Kontynent afrykański reprezentowali gracze z Algierii, Maroka, Tunezji oraz Angoli. Futbol z Ameryki Południowej pokazali gracze Argentyny, Brazylii, Chile oraz Ekwadoru. Pojawił się nawet piłkarz z leżącej na Oceanie Indyjskim… Republiki Mauritiusa. Piłkarki, piłkarze oraz miłośnicy pikników na murawach futbolowych boisk mieli sporo szczęścia, bo pogoda dopisała. W fantastycznej atmosferze, przy dźwiękach dobrej muzyki rozegrano spotkania fazy grupowej. Następnie odbyły się spotkania półfinałowe oraz finałowe.

Zawodnicy FC „Roma” jako jedyni reprezentowali Śląsk. Niestety rozgrywki zakończyli na fazie grupowej, co biorąc pod uwagę poziom pozostałych drużyn oraz fakt, że romscy piłkarze byli najmłodsi z całego turniejowego składu, ujmy nie przynosi.

Ostatecznie Puchar przechodni „Partyzanta” zdobyła drużyna DRAGOONS, drugie miejsce przypadło piłkarzom BAD WOLVES, a na „pudle” jako trzeci stanęli zawodnicy z berlińskiego HASENHAIDE.

Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i dobrą atmosferę i liczymy na spotkanie w przyszłym roku na krakowskich boiskach.

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35024,24834292,romska-druzyna-z-zabrza-wziela-udzial-w-miedzynarodowym-turnieju.html?disableRedirects=true

5 października 2018

Dziennikarz Paweł Czado i fotoreporterka Anna Lemańska, obydwoje z Gazety Wyborczej, zainteresowali się zabrzańską  drużyną FC Roma. W efekcie powstał ciekawy tekst i dobre zdjęcia. Zapraszamy do lektury materiału i obejrzenia fotografii.

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35055,24004477,jestem-romem-kocham-kiwac-sie-na-boisku.html

6 września 2018

Koniec tegorocznych wakacji był dla zawodników FC Roma intensywny i ciekawy. W ostatnich dniach wakacji: 30 i 31 sierpnia najstarsi zawodnicy drużyny piłkarskiej FC Roma udali się do miejscowości Decin w Republice Czeskiej. Wyjazd drużyny piłkarskiej do Czech miał charakter głównie sportowy, bowiem zabrzańscy zawodnicy FC Roma rozegrali towarzyskie spotkanie z piłkarzami TJ Junior Roma Decin. Mecz był emocjonujący i zakończył się zwycięstwem drużyny FC Roma 8:3. Na trybunach zasiadło kilkudziesięciu czeskich i romskich kibiców, którzy żywiołowo zagrzewali do boju obydwa zespoły.

Rozegranie meczu i wspólne spotkanie dały również pretekst do bliższego zapoznania, nawiązania kontaktu oraz integracji pomiędzy czeskimi a polskimi zawodnikami.

W drugim dniu pobytu zabrzańscy piłkarze zwiedzili część niezwykle ciekawego obiektu przyrodniczego jakim jest Wąwóz Edmunda nazywany też Dzikim Wąwozem. Jest on częścią Parku Narodowego Czeska Szwajcaria. Rejs łódką pomiędzy pionowymi i wysokimi na 150 metrów skalnymi ścianami dostarczył wielu emocji.

Nasi czescy przyjaciele z TJ Junior Roma Decin obiecali rewizytę w przyszłym roku w Zabrzu. Mamy nadzieję, że uda nam się w Polsce rozegrać rewanżowe spotkanie, które zakończy się ponownym zwycięstwem drużyny FC Roma. Z drugiej strony mamy świadomość, że wynik meczu nie jest kwestią pierwszorzędną. Najważniejsze są współzawodnictwo, gra fair play i pozytywne emocje, których dostarcza futbol.

TJ Junior Decin, Pavel dziękujemy Wam za możliwość spotkania!

Projekt „FC Roma – wyjazd sportowo – edukacyjny” został zrealizowany dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

FC Roma

11 grudnia 2017

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim czas na podsumowania. 6 grudnia w auli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zawodnicy drużyny piłkarskiej „FC Roma” spotkali się z zastępcą naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Markiem Gregorczykiem oraz zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Jackiem Pankiewiczem. Okazji do spotkania było kilka. Oprócz tego, że 6 grudnia obchodzony jest dzień świętego Mikołaja, bieżący rok jest również jubileuszem 10-lecia istnienia drużyny piłkarskiej „FC Roma”. Przez zespół, który funkcjonuje od 2007 roku, przewinęło się wielu zawodników. Niektórzy z nich są już dorośli, inni zaczynają swoją przygodę z piłką. Jednych i drugich łączy to, że czerpali i nadal czerpią radość z gry w futbol. W roku 2017 „FC Roma” skupia 31 osób w starszej i młodszej grupie wiekowej. Uczestnicy spotykają się regularnie na treningach, gdzie pod okiem trenera szlifują swoje umiejętności.

Starsza grupa piłkarzy wzięła w tym roku udział w dwóch turniejach, które odbyły się w maju i czerwcu w Gliwicach. Młodsi zawodnicy jeszcze nie występują oficjalnie, ale już niebawem odbędą kilka szkoleń się pod profesjonalnym okiem trenera drużyny piłkarskiej Nice I Ligi.

W przyszłym roku zawodnicy grać będą w nowych strojach, które oficjalnie otrzymali na mikołajkowym spotkaniu. Uczestnicy spotkania prezentowali koszulki z numerami oraz swoimi imionami w których używać będą w 2018 roku. Oprócz prezentacji strojów odbył się pokaz stworzonego we współpracy ze stacją HBO dokumentalnego filmu pod tytułem…”FC ROMA”. Dokument w reżyserii Tomása Bojara i Rozálie Kohoutovej otrzymał nominację do Nagrody Festiwalowej Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach w 2016 roku. W bieżącym roku był z kolei nominowany do Nagrody Czeskiego Lwa jako najlepszy dokument. ”FC ROMA” opowiada o analogicznej do zabrzańskiej, romskiej drużynie piłkarskiej z miejscowości Děčín w północno- zachodnich Czechach, która zmaga się z podobnymi problemami ale i radościami płynącymi z uprawiania sportu. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować polskiemu dystrybutorowi filmu – Krakowskiej Fundacji Filmowej. To dzięki uprzejmości pracowników tej instytucji możliwe było przeprowadzenie pokazu dla zabrzańskich widzów.

Mamy nadzieję, że piłkarze zabrzańskiej drużyny piłkarskiej „FC Roma” w przyszłości zasilą miejscowe kluby, a zdobyte przez nich umiejętności zaprocentują na ekstraklasowych boiskach.

Projekt „Drużyna piłkarska FC Roma” działa dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Realizowane projekty w 2016 roku

Projekt Drużyna piłkarska FC Roma – kontynuacja

Zadanie realizowane jest w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 i finansowane jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Galeria zdjęć

Pisali o nas