Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 140 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym co najmniej 112 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie Zabrza. Efektem realizowanego projektu będzie stworzenie kompleksowego Programu na Rzecz OzN oraz otoczenia prowadzącego do wyeliminowania lub złagodzenia barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU     2 444 962,97 zł

DOFINANSOWANIE                                 2 078 218,52 zł

WKŁAD WŁASNY                                       366 744,45 zł

Oferujemy:

Płatne staże zawodowe

Kursy, szkolenia zawodowe (wraz ze stypendium szkoleniowym oraz opieką nad dziećmi lub osobami zależnymi)

Wyjazdowe warsztaty komunikacyjno-integracyjne

Warsztaty z zakresu stylizacji

Udział w wydarzeniach kulturalnych

Zajęcia rehabilitacyjne, masaże, zabiegi

Usługi dentystyczne, dermatologiczne, okulistyczne

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie trenera pracy 

Projekt skierowany jest do osób:

– w wieku aktywności zawodowej

– zamieszkujących na terenie Zabrza

– z niepełnosprawnościami bądź długotrwale chorych

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu:

Siedziba grupy Magnes – Plac Krakowski 4

275 30 44

Październik 2022

W dniach 20-26.10.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowym „Krokus” w Wiśle odbył się 7-dniowy trening kompetencji i umiejętności społecznych, którego adresatami byli uczestnicy Projektu „Magnes”. Wzięło w nim udział dwudziestu siedmiu uczestników Projektu, pięciu opiekunów oraz siedmioro dzieci. W drodze do Ośrodka szkoleniowego zwiedziliśmy pałac w Pszczynie. W Wiśle, poza licznymi zajęciami indywidualnymi i grupowymi uczestnicy mieli możliwość skorzystania z przejażdżki ciuchcią po mieście, podczas której przewodnik podzielił się garścią ciekawostek na temat miasta, jego zabytków i walorów uzdrowiskowych. Ostatni dzień treningu to całodniowy pobyt w Cieszynie, z możliwością przejścia mostem nad Olzą na czeską stronę miasta. W pozostałe dni października zostało zrealizowanych 14 spotkań w ramach działań środowiskowych i doradztwa grupowego, w których wzięło udział 131 uczestników Projektu i 80 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością. Największą frekwencję odnotowaliśmy podczas wyjścia do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl „Chopcy z Roosevelta” poświęconą piłkarzom „Górnika” Zabrze z okresu ich największych triumfów święconych w latach 70-tych ubiegłego stulecia. Spektakl poprzedzony był wystawą poświęconą historii klubu piłkarskiego będącego wizytówką naszego miasta. Wystawa została przygotowana przez pracowników Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

W ramach piątkowych spotkań z psychologiem, tym razem pochyliliśmy się nad problemem regulacji emocji poprzez ich właściwe identyfikowanie. Pracowaliśmy także nad umiejętnym komunikowaniem emocji oraz ich konstruktywną ekspresją. Jak co miesiąc w każdy poniedziałek na basenie „Aquarius Kopernik” odbywały się zajęcia usprawniająco – rehabilitacyjne. W październiku dwie osoby zrealizowały recepty na odbiór okularów, których zakup poprzedzony był wizytą u optyka zaś źródłem finansowania były środki z Projektu „Magnes”.

Listopad 2022

W dniach od 3-go do 9-go listopada 2022 r. w Ośrodku Szkoleniowym Krokus w Wiśle, odbył się kolejny wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych. Wzięła w nim udział ostatnia grupa uczestników Projektu „Magnes” wraz z osobami z otoczenia, czyli dziećmi i opiekunami osób z niepełnosprawnościami. W tej edycji treningu wyjazdowego uczestniczyły dwadzieścia dwie osoby będących uczestnikami, sześciu opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz siedmioro dzieci. Podobnie jak w przypadku październikowego wyjazdu ten trening również był poprzedzony zwiedzaniem pałacu w Pszczynie, a zakończony całodniowym pobytem w Cieszynie. W dniach od 15-go do 22-go listopada został zorganizowany kurs „Podstaw komputera, Internetu i aplikacji biurowych” w którym wzięło udział ośmiu uczestników Projektu „Magnes”. Psycholog przeprowadził cykl spotkań grupy wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, będących uczestnikami Projektu. Podczas zajęć grupy wsparcia opiekunowie spotkali się przy kawie i ciastku w lokalnych kawiarniach, gdzie mieli możliwość podzielenia się codziennymi problemami. Ponadto zwiedzili muzeum „Carboneum” w wyremontowanej Wieży Ciśnień znajdującej się przy ul. Zamoyskiego w Zabrzu, oraz gliwicką Palmiarnię. W listopadzie nastąpiło także podsumowanie Projektu pn. „Zsieciowane Zabrze” który stanowi integralną częścią Projektu „Magnes”. Podsumowanie miało miejsce na uroczystej konferencji, która odbyła się z udziałem m.in.: zastępcy prezydenta Zabrza Krzysztofa Lewandowskiego, radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Urszuli Koszutskiej, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu Czesławy Wineckiej, pełnomocnika prezydenta Zabrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Jana Szulika, naczelnik Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Marioli Wnętrzak-Sadłochy, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu Danuty Dymek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu Elżbiety Koreckiej, a także przedstawicieli zabrzańskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Podczas warsztatów manualnych, w których wzięło udział czterdzieści osiem osób malowano obrazy na płótnie, przygotowywano kotyliony z okazji Dnia Niepodległości, oraz filcowe renifery będące klimatycznym ozdobnikiem świątecznym. Z kolei podczas warsztatów kulinarnych zostały przygotowaliśmy kotlety z filetów drobiowych z ziemniakami, surówką i sosem pieczarkowym.

Grudzień 2022

Grudniowe działania w Projekcie „Magnes” w znacznej mierze koncentrowały się na wykonywaniu stroików Bożonarodzeniowych, które ozdobiły mieszkania naszych uczestników w okresie świątecznym. Również organizowane warsztaty kulinarne odbywały się pod hasłem „Gotujemy świątecznie” – przygotowaliśmy pierogi, barszcz z uszkami, śledzie, smażoną rybę. Nie zabrakło tradycyjnego kołacza świątecznego. Na dwóch zajęciach (łącznie cztery grupy uczestników) przedstawiona została prezentacja multimedialna podsumowująca działania podjęte w Projekcie przez ostatnie dwa lata.

W związku z tym, iż Projekt „Magnes” kończy się w dniu 31.12.2022 r warto pokusić się o podsumowania. Na przestrzeni dwóch lat w projekcie wzięło udział 157 osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych (85 kobiet i 72 mężczyzn). Główną ideą która nam przyświecała była aktywizacja zawodowa, społeczna oraz wsparcie leczniczo – rehabilitacyjne. I tak, w Projekcie „Magnes” 61 osób (28 kobiet, 33 mężczyzn) podniosło swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w efekcie ukończenia kursów i szkoleń. Były to: kurs obsługi komputera, internetu i aplikacji biurowych, kurs portier – dozorca i kurs pracownika gospodarczego z pielęgnacją terenów zielonych. 19 uczestników Projektu zrealizowało staże zawodowe, a kolejnych 20 podjęło zatrudnienie po zakończeniu Projektu. 23 uczestników Projektu poddało się badaniom okulistycznym i zrealizowało zakup nowych okularów. Pięciu skorzystało z możliwości sfinansowania pełnego leczenia stomatologicznego, jedna osoba skorzystała z możliwości leczenia u dermatologa. 65 uczestników Projektu „Magnes” przeszło badania lekarskie kwalifikujące do masaży i rehabilitacji, a następnie ukończyli właśnie pełen cykl zabiegów rehabilitacyjnych i masaży.

Na przestrzeni dwóch ostatnich lat odbyły się trzy weekendowe warsztaty komunikacyjne ( dwa z nich w Brennej, jedne w Hucisku). Łącznie wzięło w nich udział 84 uczestników Projektu, 10 opiekunów osób zależnych i 18 dzieci. Z kolei trzy 7-dniowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych (jedne w Ustroniu, dwa w Wiśle) ukończyło łącznie 71 uczestników Projektu, 13 opiekunów osób zależnych i 21 dzieci.Integralną częścią Projektu „Magnes” był projekt „Zsieciowane Zabrze”, którego celem było wzmocnienie potencjału społecznego dzięki stworzeniu platformy do współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz udrożnieniu kanałów komunikacyjnych, a także stworzenie mapy zasobów upowszechnianych dla osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście. W ramach „Zsieciowanego Zabrza” odbyły się duże imprezy integrujące społeczność osób z niepełnosprawnościami. Był to festyn przy nowootwartym budynku CUS Zabrze w dniu 03.09.2021, Piknik „Wszystkie kolory dostępności w dniu 02.06.2022 r. Działania w ramach Projektu „Zsieciowane Zabrze” zauważalne były podczas „Industriady” w czerwcu 2021r, zaś Projekt został uroczyście podsumowany na konferencji z udziałem władz miasta w odrestaurowanej wieży ciśnień w dniu 28.11.2022 r. Warto także wspomnieć, że społeczność osób niepełnosprawnych, którą stanowią uczestnicy Projektu „Magnes” zintegrowała się ze sobą tak mocno, że uzyskali możliwość spotykania się na grupie wsparcia już poza Projektem. Spotkania odbywają się w każdy czwartek w budynku Centrum Usług Społecznych, przy ulicy Stalmacha 7.

Lipiec 2022

Słoneczna lipcowa pogoda sprzyjała wyjazdom poza miasto. W pierwszym miesiącu wakacji odwiedziliśmy Bielsko – Białą. Kolejką gondolową udaliśmy się na szczyt Szyndzielni i odbyliśmy spacer podziwiając miasto z wysokości 1030 metrów nad poziomem morza. Jeszcze wyżej, bo aż do gwiazd poszybowaliśmy zwiedzając nowe Planetarium położone na terenie Parku Śląskiego. Natomiast w rudzkim „Muzeum PRL” cofnęliśmy się do czasów minionej epoki przypominając sobie jak wyglądało nasze życie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Ogólnie w lipcu odbyło się 16 spotkań w ramach działań środowiskowych. Udział w nich wzięło aż 201 uczestników Projektu oraz 131 osób z otoczenia. W warsztatach kulinarnych, podczas których robiliśmy naleśniki na słodko i wytrawnie swoje potrawy zaprezentowało 47 osób podzielonych na dwie grupy warsztatowe. W czterech warsztatach manualnych wzięło udział 77 osób. W lipcu 2022r odbyła się również kolejna edycja kursu zawodowego przygotowująca osoby do zatrudnienia na stanowisku pracownika gospodarczego z pielęgnacją terenów zielonych. W tej edycji udało się przeszkolić 7 osób. Również w lipcu trzynastu uczestników zakończyło cykl zajęć rehabilitacyjnych. Zatrudniony w ramach Projektu „Magnes” psycholog, przeprowadzał co piątek cykliczne zajęcia z zakresu komunikacji i asertywności oraz regulacji emocji. Jak co miesiąc w każdy poniedziałek na basenie „Aquarius – Kopernik” odbywały się zajęcia usprawniająco – rehabilitacyjne. Jedna osoba skorzystała z badania okulistycznego odbierając okulary korekcyjne.

Sierpień 2022

Podobnie jak w ubiegłym roku tak i teraz w okresie wakacyjnym zintensyfikowaliśmy działania mające na celu integrację uczestników Projektu ze swoimi rodzinami. Korzystając z faktu, iż dzieci mają wakacje im również zapewniliśmy możliwość udziału we wszelkich podejmowanych działaniach. Tym sposobem w sierpniu udział w działaniach Projektu „Magnes” wzięły całe rodziny naszych aktualnych uczestników. Szczególnie atrakcyjne okazały się trzy całodniowe zorganizowane wycieczki. Pierwsza z nich do „JuraParku’ w Krasiejowie, druga do zespołu Pałacowo – Klasztornego w Rudach Raciborskich trzecią zaś okazał się rejs statkiem po Kanale Gliwickim zakończony wspólnym grillowaniem w Pławniowicach. Nie była to jedyna okazja do spotkania przy grillu. W zabrzańskim Parku „12C” również spotkaliśmy się z uczestnikami Projektu na pieczeniu kiełbasek. Jednego z sierpniowych dni nasza siedziba usytuowana przy Placu Krakowskim 4 zamieniła się w iście magiczne miejsce. Stało się tak za sprawą Magika Markusa, który swoimi iluzjami oczarował wszystkich przybyłych. Atrakcyjny harmonogram podjętych działań przełożył się na frekwencję. I tak w trzynastu spotkaniach działań środowiskowych wzięło udział 220 uczestników Projektu oraz 151 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo 65 osób uczestniczyło w 3 warsztatach manualnych, a 74 osoby w warsztatach kulinarnych. Podczas nich tym razem przygotowaliśmy klasyczny dwudaniowy obiad składający się z ziemniaków, mięsa, surówek oraz zupy pomidorowej. Pełen cykl dziesięciu zajęć rehabilitacyjnych poprzedzonych konsultacją lekarską zakończyło w tym miesiącu 6 osób. Zatrudniony w Projekcie „Magnes” psycholog co piątek cykliczne spotykał się z uczestnikami na zajęciach dotyczących samooceny oraz regulacji emocji. Jak zwykle, w każdy poniedziałek na basenie „Aquarius- Kopernik” odbywały się zajęcia usprawniająco – rehabilitacyjne. W sierpniu piątka uczestników Projektu wyszła od optyka z nowymi parami okularów. Ich zakup i badanie okulistyczne zostało sfinansowane ze środków Projektu „Magnes”.

Wrzesień 2022

We wrześniu ośmiu uczestników Projektu „Magnes” rozpoczęło staże zawodowe. Cztery osoby zostały skierowane do Zakładu Aktywizacji Zawodowej „Fundacja Nadzieja Dzieci” (dwie jako pomoc krawiecka, dwie jako pomoc introligatora). Jedna uczestniczka rozpoczęła staż w „Pierogarni” w charakterze pomocy kuchennej, jedna w Jednostce Gospodarki Nieruchomościami jako pomoc administracyjna, jedna jako referent w ZBM – TBS, a jeden uczestnik jako pracownik gospodarczy w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 39 w Zabrzu. W ramach aktywizacji zawodowej, poza rozpoczętymi stażami, siedmiu uczestników w terminie 20-27.09.2022r zrealizowało kurs „Podstaw komputera, Internetu i aplikacji biurowych”. Zatrudniony psycholog przeprowadzał regularnie piątkowe zajęcia. Tym razem spotkania dotyczyły zakresu ustalenia celów samorozwoju i motywacji. W dniach 9-11.09.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowym „Orle Gniazdo” w Hucisku zostały zrealizowane warsztaty z zakresu komunikacji. Wzięło w nich udział trzydziestu czterech uczestników Projektu, sześciu opiekunów oraz ośmioro dzieci, które w trakcie działań warsztatowych dla dorosłych przebywały pod opieką animatorek i opiekunek. We wrześniu odbyło się 18 spotkań w ramach działań środowiskowych oraz doradztwa grupowego, w których wzięło udział 199 uczestników Projektu oraz 94 osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnościami. W czterech warsztatach manualnych uczestniczyło 86 osób, zaś w warsztatach kulinarnych (podczas których przygotowaliśmy leczo) wzięły udział 32 osoby. W dalszym ciągu osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość dojechania na zajęcia i z powrotem taksówką ( przejazdy są refundowane ze środków Projektu „Magnes”). We wrześniu cztery osoby zakupiły w ramach Projektu okulary. Zakup został poprzedzony badaniami okulistycznymi. Ośmiu uczestników przeszło pełen cykl rehabilitacji i fizjoterapii. Jednocześnie była to już ostatnia grupa uczestników, która wzięła udział w tej formie wsparcia.

Kwiecień 2022

Gotowanie zdecydowanie zdominowało nasze kwietniowe działania. Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, udało nam się wznowić warsztaty kulinarne w naszej siedzibie przy Placu Krakowskim 4. Dodatkowo uczestniczyliśmy w warsztatach prowadzonych przez Panią Agnieszkę Jasińską – finalistkę programów kulinarnych: „Masterchef” oraz „Hell’s Kitchen”. Pani Agnieszka która jest trenerem w gastronomii uczy zawodowców oraz amatorów jak gotować inaczej i ciekawiej. Finalistka „Masterchef” prowadzi warsztaty kulinarne oraz pokazy gotowania na terenie całej Polski. Oprócz tego zajmuje się fotografią kulinarną i współpracuje z magazynami o tematyce kulinarno-podróżniczej. Ponieważ uczestnicy Programu „MAGNES” podzielają miłość Pani Agnieszki do jedzenia, warsztaty były dla niezmiernie ciekawe. Miejscem gdzie mogliśmy się spotkać było zabrzańskie Studio Kulinarne Przystanek 11. Poza warsztatami kulinarnymi w kwietniu zwiedziliśmy mini ZOO “Animal World” oraz budynek nieczynnego już zabrzańskiego Aresztu Śledczego. Nowa grupa uczestników miała okazję zintegrować się na warsztatach z „Team buildingu” czyli wziąć udział w budowaniu zespołu. Na warsztatach manualnych z okazji zbliżającego się święta 3 Maja wykonywaliśmy kotyliony.

Maj 2022

Słoneczna pogoda zachęca do opuszczenia domu i udania się na wycieczkę. W maju odwiedziliśmy trzy ciekawe miejsca. Pierwszym był malowniczy XIX – wieczny Zespół Pałacowo – Parkowy w Pławniowicach – małej miejscowości położonej niedaleko Gliwic. Drugie wspólne wyjście odbyło się zabrzańskiego Ogrodu Botanicznego, zaś nasza trzecia wycieczka wiodła aż do opolskiego ZOO. Być może nie każdy wie, ale Ogród Zoologiczny Opole powstał w latach 30-tych XX wieku na terenie parku położonego na Wyspie Bolko.

Maj to również miesiąc w którym obchodzony jest Dzień Matki. Z tej też okazji uczestniczyliśmy w koncercie zespołu, którego muzycy prowadzą dla naszej grupy warsztaty z muzykoterapii. Majowe warsztaty manualne przeprowadziliśmy pozostając w tematyce mam – malowaliśmy na płótnie obrazy dla nich. Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przygotowali dla nas prelekcję „Talerz Wiedzy” dotyczącą zasad zdrowego komponowania posiłków. Nabytą wiedzę wykorzystaliśmy na realizowanych warsztatach kulinarnych, podczas których przygotowaliśmy naleśniki na słodko i na wytrawnie.

Czerwiec 2022

W czerwcu w ramach realizowanego Projektu pn. „Magnes” przeprowadzono dwa spotkania z zakresu doradztwa indywidualnego. Wzięło w nich udział 16 uczestników projektu oraz 11 osób z otoczenia. Odbyło się 11 działań środowiskowych z udziałem 122 uczestników Projektu oraz 43 osób z tzw. otoczenia osób z niepełnosprawnościami. Spośród przeprowadzonych działań największą popularnością cieszyły się wyjazdy do ogrodów Kapias w Goczałkowicach, ogrodu botanicznego w Mikołowie oraz wycieczka do Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu. W czerwcu odbyły się 3 warsztaty manualne z udziałem 59 osób, a także warsztaty kulinarne z udziałem 18 osób. W dniach od 1. do 14. czerwca odbył się kurs zawodowy pracownika gospodarczego z pielęgnacją terenów zielonych. Udział w nim wzięło 11 osób ( z czego 10 osób ukończyło kurs i pomyślnie zdało egzamin końcowy). Psycholog w ramach swoich zajęć przeprowadził zajęcia integracyjne, oraz trening rezyliencji. Trzech uczestników wzięło udział w cyklu zajęć rehabilitacyjnych. Jak co miesiąc, w każdy poniedziałek na terenie zabrzańskiego basenu „ Aquarius – Kopernik” odbywały się zajęcia usprawniająco – rehabilitacyjne.

Integralną częścią Projektu „Magnes” są działania podejmowane w ramach subprojektu pod nazwą „Zsieciowane Zabrze”. Celem tego projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego dzięki stworzeniu platformy do współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz udrożnieniu kanałów komunikacyjnych, a także stworzenie mapy zasobów upowszechnianych dla osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście. Tym razem pod Domem Harcerza w Zabrzu w dniu 3 czerwca 2022 odbył się piknik „Zabrze – Wszystkie Kolory Dostępności”. Podczas pikniku nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych i dorosłych. Dzieci miały możliwość skorzystania z atrakcji takich jak „dmuchańce” oraz różnego rodzaju animacje. Z kolei dorośli korzystali z badań poziomu cukru oraz badań słuchu. Całość zamknęły warsztaty tańca hawajskiego oraz koncert zespołu „Nowe Życie”. W czerwcu 2022 siedmiu uczestników Projektu „Magnes” wzięło udział w badaniach okulistycznych i odebrało zalecone okulary korygujące wady wzroku. Jedna osoba zakończyła w czerwcu cykl spotkań pod kątem prowadzonego leczenia stomatologicznego.

Styczeń 2022

Rok 2022 rozpoczęliśmy od rekrutacji nowych uczestników. Pracownicy socjalni przeprowadzili szereg spotkań z potencjalnymi uczestnikami w siedzibach wchodzących w skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Dzielnicowych Punktach Pomocy Społecznej na terenie miasta, w budynku Powiatowego Urzędu Pracy, w Noclegowni i Przytulisku dla Bezdomnych Mężczyzn jak również w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ulicy 3 Maja 16 w Zabrzu.

Korzystając z zimowej aury odwiedziliśmy Park Miliona Świateł zabrzańskiej dzielnicy Maciejów. Byliśmy też w Bajkowym Ogrodzie Świateł w Chorzowie. Zajęcia manualne poświęciliśmy na stworzenie masek karnawałowych.

Luty 2022

W lutym w ramach prowadzonej przez psychologa filmoterapii, udaliśmy się do zabrzańskiego „Multikina” na film pod tytułem „Gierek”. Obraz w reżyserii Michała Węgrzyna stał się przyczynkiem do dyskusji na kolejnych zajęciach grupowych. O czasach poprzedniego ustroju dyskutowali zarówno ci, których lata młodości splatają się z tamtymi czasami jak i ci, którzy znają je tylko z kart książek do historii. Uczestnicy w swych wypowiedziach konfrontowali zapamiętane czasy ówczesnego I Sekretarza PZPR Edwarda Gierka z tym, co obejrzeli podczas seansu w sali kinowej.

Na warsztatach manualnych przygotowywaliśmy kartki walentynkowe. Wykonaliśmy również ozdoby w formie łapaczy snów. Wykonane prace stały się częścią naszej siedziby i zawisły w oknach. Ruszyły zajęcia z wizażu, w ramach których uczestnicy Projektu „MAGNES” mieli możliwość skorzystania z możliwości zrealizowania zakupów odzieżowych. Zakupy poprzedzone były wykładami i odbywały się pod okiem profesjonalnej stylistki, która prowadziła indywidualne doradztwo w tym zakresie.

Przeprowadzony w styczniu bieżącego roku proces rekrutacyjny okazał się sporym sukcesem. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2022 roku do Projektu „MAGNES” przystąpiło aż 30 nowych uczestników! Kolejnych 15 osób oczekuje na podpisanie dokumentów. Do limitu 70 uczestników brakuje nam jeszcze kilku osób, stąd prośba aby kontaktować się osobiście (siedziba przy Placu Krakowskim 4) bądź telefonicznie ( tel. 459 588 181) z koordynatorem Jakubem Rajskim.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Marzec 2022

Zbliżające się Święta Wielkanocne stały się doskonałą okazją by udekorować świątecznie okna naszej siedziby, czemu poświęciliśmy aż dwa z przeprowadzonych warsztatów manualnych. W ramach wsparcia grupowego wysłuchaliśmy wykładu na temat rehabilitacji domowej.

W marcu 2022 roku odwiedziliśmy znajdujące się w kompleksie „Europa Centralna” gliwickie „Funzeum” – nowy obiekt rozrywkowo – edukacyjny na mapie Śląska. Z kolei warsztaty z muzykoterapii stały się doskonałą okazją do relaksu, sięgnięcia w głąb siebie a także do poprawy funkcjonowania uczestników zajęć z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.

Październik 2021

Październik był bardzo aktywnym miesiącem dla uczestników naszej grupy. Wykorzystując wciąż jeszcze piękną, niemal letnią pogodę, wybraliśmy się do „Mini ZOO” w Zabrzu – Makoszowach. Tam panie animatorki poprowadziły dla nas warsztaty z alpakoterapii. Na własnej skórze mogliśmy się przekonać, że alpaki to sympatyczne i towarzyskie zwierzęta. Kolejnym odwiedzonym przez nas w październiku miejscem była gliwicka Palmiarnia. W jej wnętrzu obcowaliśmy z przepięknymi okazami roślin, oraz zwierzętami przebywającymi w ogromnych akwariach. Po kontakcie z fauną i florą postanowiliśmy zrobić coś dla zdrowia i trochę się poruszać. Udaliśmy się więc z wizytą do kręgielni. Październik zakończyliśmy kulturalnie. Wybraliśmy się do Domu Muzyki i Tańca na obsypany nagrodami spektakl „Królowa Śniegu”. W październiku uczestniczyliśmy także w prowadzonych przez fantastyczny duet z Czech – warsztatach z muzykoterapii. Wspólnie graliśmy na różnych instrumentach, śpiewaliśmy i obcowaliśmy z różnymi gatunkami muzyki.

Listopad 2021

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji, podczas warsztatów manualnych przygotowywaliśmy biało-czerwone kotyliony. W listopadzie odwiedziliśmy też Operetkę Gliwicką, na której scenie wystawiono spektakl „Amadeusz”. Spektakl ten stylizowany jest na głośnym filmie pod tym samym tytułem w reżyserii Miloša Formana. „Amadeusz” opowiada o życiu wybitnego austriackiego kompozytora i wirtuoza gry na instrumentach klawiszowych Wolfganga Amadeusza Mozarta. Korzystając z otrzymanych na spektaklu „Królowa Śniegu” biletów uprawniających nas do wejścia do Parku Miliona Świateł na terenie Kąpieliska Leśnego w Zabrzu, udaliśmy się na ulicę Srebrną w Zabrzu, aby podziwiać świetlne instalacje. Listopad upłynął nam także pod znakiem trzech wyjazdów. Nasi uczestnicy wzięli udział w dwóch wyjazdach weekendowych do położonej w Beskidzie Śląskim miejscowości Brenna,gdzie uczestniczyli w warsztatach komunikacyjnych. Z kolei tygodniowy wyjazd do Ustronia był spożytkowany na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników naszego projektu.

Grudzień 2021

To był drugi (i mamy ogromną nadzieję, że ostatni) rok, w którym z powodu pandemii nie mogliśmy zasiąść wspólnie do wigilijnego stołu. Drugi rok z rzędu przygotowaliśmy dla uczestników realizowanego przez nas Projektu „MAGNES” świąteczne paczki. Wiemy doskonale, że to nie zastąpią nam one wspólnego przebywanie i czerpania radości z magii świąt, ale sytuacja jest wyjątkowa.

Ponadto grudzień był miesiącem, w którym wykonywaliśmy ozdoby świąteczne na warsztatach manualnych, wspólnie kolędowaliśmy na koncercie świątecznym w naszej siedzibie przy Placu Krakowskim 4. Kolejna grupa uczestników naszego Projektu odwiedziła także Park Miliona Świateł w Zabrzu.

Lipiec 2021

Nadeszły upragnione wakacje! Wiedząc, że uczestnicy Projektu „Magnes” mają dzieci i wnuki, w zaplanowanych na ten miesiąc działaniach, znalazło się również wiele atrakcji skierowanych także do nich. W lipcu udaliśmy się do zabrzańskiego Multikina na seans filmowy, obejrzeliśmy galerię zdjęć wystawionych w Miejskim Ośrodku Kultury „Guido”, wspólnie bawiliśmy się w kręgielni szkoląc nasze sportowe umiejętności. Nie zabrakło też atrakcji wyjazdowych. Udało się nam odwiedzić „Kolejkowa” z miniaturami obiektów i miejsc ze Śląska, odwiedziliśmy Ogród Zoologiczny w Parku Śląskim. Uczestnicy Projektu skorzystali z jednej z największych obecnie atrakcji w naszym Mieście – spłynęli łodziami trasą wodną w Sztolni Królowa „Luiza”. Oprócz tych atrakcji w dalszym ciągu odbywały się zajęcia manualne, zaś we współpracy z pracownikami Klubu Integracji Społecznej przeprowadziliśmy kilka spotkań w Zakładzie Aktywności Zawodowej, gdzie mogą podjąć staże i pracę osoby z niepełnosprawnościami.

Sierpień 2021

W sierpniu w naszej siedzibie znajdującej się przy Placu Krakowskim na warsztatach manualnych wykonywaliśmy girlandy do okien. Girlandy tak się spodobały, że uczestnicy i pracownicy Klubu Seniora przy ulicy Żółkiewskiego zaprosili nas do siebie. W Klubie, pod okiem naszej instruktorki, wspólnie z seniorami kontynuowaliśmy wykonywanie tych ozdób.

W sierpniu, podobnie jak i w lipcu, kontynuowaliśmy nasz cykl spotkań z serii „Wakacje z Magnesem”. Płynęliśmy statkiem z „Mariny” przy ulicy Portowej, podziwiając Kanał Gliwicki, jechaliśmy kolejką wąskotorową z Bytomia nad jezioro Nakło – Chechło. Zwiedziliśmy zabytkową stację Bytom – Karb, przeszliśmy trasą górnika „na szychte” w nowo otwartej strefie „Carnall”. Była też okazja na wspólne spędzenie popołudnia przy grillu. Podczas gry terenowej zorganizowanej dla nas przy Szybie Maciej integrowaliśmy się i scalali jako grupa.

Pod koniec miesiąca wzięliśmy udział w jednodniowej wycieczce do Muzeum Pamięci Obozu Koncentracyjnego „Auschwitz” w Oświęcimiu. Był to wyjazd trudny, ale ważny. Zmuszający do refleksji. Zwiedzanie poprzedzone zostało prelekcją koordynatora grupy „Magnes” na temat akcji „T4” czyli nazistowskiego projektu „Życie niegodne życia” zakładającego wymordowanie osób z niepełnosprawnościami w III Rzeszy.

Wrzesień 2021

Już wrzesień a piękna pogoda nas nie opuszcza, przypominając o urokach mijającego lata. Korzystając z tego wybraliśmy się do malowniczych Ogrodów Kapias w Goczałkowicach, gdzie mieliśmy możliwość spacerowania po jednym z najpiękniejszych ogrodów naszego regionu. Nie była to jedyna wycieczka w minionym miesiącu. Zwiedziliśmy też Muzeum Chleba w Radzionkowie a także Mini ZOO w Zabrzu – Makoszowach, gdzie tym razem korzystaliśmy z dobroczynnego wpływu alpakoterapii. Po wielomiesięcznej przerwie powróciły tak przez nas lubiane warsztaty kulinarne. Tym razem jeszcze nie w kuchni w naszej siedzibie, ale w Studio kulinarnym „Przystanek 11”. Tam pod okiem Pani Agnieszki Jasińskiej, kucharki i uczestniczki programów „Masterchef” oraz „Hell’s Kitchen”, przygotowaliśmy 3 potrawy i deser, przy okazji świetnie się bawiąc. Na zakończenie Pani Agnieszka podarowała nam książkę swojego autorstwa z dedykacją dla naszej grupy. Będziemy z pewnością czerpać z niej pomysły na nasze kolejne warsztaty kulinarne. Regularnie odbywają się również warsztaty manualne oraz spotkania z zakresu doradztwa indywidualnego i grupowego. Raz w tygodniu wychodzimy na basen dbając o kondycję.
Jeżeli jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, mieszkasz w Zabrzu i posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności – zapraszamy Cię do dołączenia do naszej grupy.

Kwiecień 2021

Kwiecień jest Światowym Miesiącem Świadomości Autyzmu, zaś 2 kwietnia został przez europejskie organizacje niosące pomoc osobom z autyzmem uznany, za Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Problem całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym autyzmu, dotyczy 1% całej populacji, niezależnie od rasy, miejsca zamieszkania, statusu ekonomicznego. Szacuje się, że w Europie żyje 5 mln osób borykających się z tym problemem, zaś schorzenie symbolizowane kolorem niebieskim dotyczy nawet 1 na 88 osób. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 tegoroczne obchody w ramach akcji „Niebieskie” Zabrze nie odbyły się. W zamian przygotowaliśmy dla uczestników grupy „Magnes” prelekcję na temat schorzeń ze spektrum autyzmu. Ponadto w kwietniu przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy prezentację multimedialną dotyczącą użycia nierzadko futurystycznych technologii we wspieraniu Osób z niepełnosprawnościami. W kwietniu nawiązaliśmy również współpracę z zabrzańskim Kołem Polskiego Związku Niewidomych. W trakcie spotkania zrelacjonowaliśmy osobom borykającym się z problemami wzroku, jakie działania podejmowane są w ramach Projektu „Magnes”. W kwietniu na bieżąco odbywały się zajęcia grupowe. W ramach warsztatów manualnych przygotowywaliśmy między innymi kotyliony z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Na zajęciach kulinarnych zaproponowaliśmy naszym uczestnikom przygotowanie śląskiego żuru.

Maj 2021

Początek maja to oczywiście Majówka, a jeśli Majówka to trzy uroczystości – Święto Pracy, Święto Flagi, oraz Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wejść w te święta pomogły nam kotyliony wykonane na zajęciach manualnych. Końcówka maja to z kolei Dzień Matki. Na warsztatach manualnych wykonaliśmy papierowe bukieciki. Piękna wiosenna pogoda i luzowanie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, to doskonała okazja, by wyruszyć poza mury naszej siedziby. W maju odwiedziliśmy znane nam już miejsca – Ogród Botaniczny, oraz Mini ZOO Animal World. Uśmiechy uczestników naszej grupy uzmysłowiły nam, jak bardzo Państwu brakuje naszych wspólnych spotkań w plenerze, bez ograniczeń co do ilości osób, bez podziału na grupy. Wszyscy razem!

Czerwiec 2021

Największą atrakcją mijającego miesiąca były dwa jednodniowe wyjazdy integracyjne. Pierwszy z nich odbył się do Międzybrodzia Żywieckiego na Górę Żar, drugi do Zamku w Pszczynie. Warunki pogodowe naszej górskiej wycieczki były wręcz wymarzone. Poranny deszczyk schłodził temperaturę na tyle, by na szczycie nie dokuczał nam skwar, a słońce które chwilę później wyszło zza chmur dopełniło nasze wyśmienite humory. Zresztą trzeba przyznać, że czerwcowa pogoda nas rozpieszczała. Upalne letnie popołudnia to wręcz wymarzone dni na wyprawy do gliwickiej tężni solankowej. Na wyśmienite lody zaprosiły nas z kolei siostry zakonne ze Zgromadzenia Szensztackiego, rezydujące w jednej z zabrzańskich dzielnic: Rokitnicy.

Przez cały czas uczestnicy naszej grupy mają możliwość korzystania ze wsparcia doradcy zawodowego oraz psychologa. Wspólnie z zatrudnionym w ramach projektu Magnes psychologiem – panią Elwirą, zaprosiliśmy grupę do zabrzańskiego Multikina na projekcję filmu animowanego pod tytułem „Co w duszy gra”. Po seansie odbyły się zajęcia z filmoterapii, podczas których wspólnie dyskutowaliśmy o obejrzanym filmie. W ramach zajęć manualnych tym razem wykonaliśmy smycze do kluczy. Czerwiec był również miesiącem w którym zainaugurowaliśmy cykliczne spotkania z uczestnikami Klubu Seniora – jednego z kilku projektów realizowanych równolegle w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

 

 

Styczeń 2021

Od stycznia 2021 roku realizujemy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie projekt pod nazwą „Magnes”. Jego beneficjentami są osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby długotrwale chore. Aktualnie trwa rekrutacja do projektu. Osoby zainteresowane wejściem do programu, prosimy o kontakt osobisty w naszej siedzibie w Zabrzu przy Placu Krakowskim 4, bądź telefoniczny pod numerem telefonu 32 275-30-44.

Uczestnicy którzy przystąpili do projektu „Magnes” w styczniu 2021 roku wzięli do tej pory udział w warsztatach prowadzonych z psychologiem. Tematem zajęć był trening odporności psychicznej. Przeprowadziliśmy również zajęcia manualne oraz kulinarne. Podczas tych ostatnich, przeprowadzonych online w Dniu Babci, zaproponowaliśmy przygotowanie ciasta „zebry” specjalnie z tej okazji.

Luty 2021

Luty bieżącego roku był kolejnym miesiącem w którym prowadziliśmy rekrutację do Projektu „Magnes” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby, które zdecydowały się przystąpić do naszej grupy uczestniczyły w minionym miesiącu w zajęciach doradztwa grupowego a także w pierwszych cyklicznych zajęciach manualnych. Przygotowaliśmy również propozycję dania obiadowego w ramach warsztatów kulinarnych online. I tak – w ramach doradztwa grupowego podsumowaliśmy działania przeprowadzone w ubiegłym roku, a także wysłuchaliśmy prezentacji przygotowanej w związku z obchodzonym 9 lutego Dniem Bezpiecznego Internetu. W ramach warsztatów manualnych zajęliśmy się kolorowaniem antystresowych kolorowanek, a w ramach zajęć kulinarnych poznaliśmy tajniki przygotowania fasolki po bretońsku. W Tłusty Czwartek każdy z uczestników zajęć został poczęstowany kawą i tradycyjnym pączkiem.

Nawiązaliśmy współpracę z Panią Kornelią Kleczką, właścicielką studia mody „Konstancja”, która hobbystycznie wykonuje zdjęcia osób niepełnosprawnych ubranych w przygotowane przez siebie kreacje. W działaniu tym chodzi o wzmocnienie poczucia własnej wartości u osób z niepełnosprawnościami. W lutym w takiej sesji fotograficznej uczestniczyła Pani Natalia z naszej grupy.

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zapraszamy do przystąpienia do Projektu i uczestnictwa w naszych zajęciach.

Marzec 2021

Z niepokojem nasłuchiwaliśmy medialnych doniesień dotyczących nowych obostrzeń i rosnącej liczby zachorowań. Mamy jednak dobre wieści dotyczące naszego projektu. Informujemy, że nasze zajęcia w małych grupach odbywają się bez przerwy, a w marcu 2021 udało się nam nawet opuścić mury naszej siedziby i wybrać do kina. Naszym celem była najstarsza tego placówka w naszym mieście i jednocześnie jedno z najstarszych kin na Śląsku – „Roma”. Film pt. „Sokół z masłem orzechowym” wpisywał się w tematykę naszej grupy. Jest to historia o spełnianiu swoich marzeń przez niepełnosprawnego chłopca. Fabuła tej opowieści była również tematem kolejnych zajęć grupowych, w których skupiliśmy się na wzmacnianiu poczucia własnej wartości i dążeniu do wyznaczonych celów. Z kolei na warsztatach manualnych przygotowywaliśmy ozdoby wiosenne i świąteczne. Powodem były zbliżające się Święta Wielkanocne. Na warsztatach kulinarnych, które wciąż odbywają się w wersji online zaproponowaliśmy naszym uczestnikom przygotowanie prostej i smacznej sałatki oraz placków ziemniaczanych.