Maj w PAL Zandka 2021

W miesiącu maju 2021 r. w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka, odbyły się warsztaty manualne, w dalszym ciągu z podziałem na grupy i z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczestnicy zajęć wykonali podczas tych spotkań broszki z filcu, bukiety z lizaków oraz osłonki na doniczki, w których umieszczali zakupione ze środków projektowych pelargonie. Własnoręcznie ozdobione doniczki i posadzone w nich kwiatki są jednym z działań PAL dla dzielnicy Zandka, podjęte w ramach akcji ukwiecania okien.

W środy w godzinach pozalekcyjnych, nadal kontynuowane były warsztaty z krawiectwa w ramach współpracy z Klubem Młodzieżowym.

Uczestnicy projektu mieli również indywidualne spotkania z psychologiem i trenerem pracy, a dodatkowo w poniedziałki odbywały się zajęcia warsztatowo-edukacyjne z psychologiem, które nabrały już cyklicznego charakteru. Z kolei z trenerem pracy odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach zajęć aktywizujących z cyklu „Aktywna mama”, które będą kontynuowane w miesiącu czerwcu.

W ramach podnoszenia kompetencji cyfrowych uczestników projektu, odbyło się indywidualne spotkanie w zakresie korzystania z profilu zaufanego, indywidualne konsultacje w zakresie ogólnego poradnictwa oraz odbywały się rozmowy rekrutacyjne.

We współpracy z Muzeum Miejskim w Zabrzu oraz Świetlicą Providentia, odbyła się gra miejska „Historia piaskiem pisana”, do której wykorzystaliśmy przestrzeń dzielnicy Zandka jako istotny element rozrywki o tematyce historycznej. Partnerami i sponsorami w grze była firma FCC, ZBM-TBS Sp. z.o.o, ZPEC , oraz proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego ks. Klaudiusz Szymroszczyk.

W grze wzięli także udział animatorzy, którzy byli odpowiedzialni za swój punkt, opowiadali o historii danego miejsca, przekazywali uczestnikom zadanie do wykonania jak również potwierdzali ich wykonanie na karcie wyzwań. Animatorów wspierały również skautki z organizacji harcerskiej.

Program Aktywności Lokalnej nadal korzysta z dostępnych narzędzi w formie strony internetowej oraz telefonu, w celu podtrzymywania kontaktu z uczestnikami projektu.

Na Facebooku systematycznie umieszczane były fotorelacje z zajęć i informacje z podejmowanych działań.

Zobacz również

Czerwiec w PAL Zandka 2023

W czerwiec wkroczyliśmy kontynuacją naszego cyklu spotkań grupowych z psychologiem. Jednym z poruszanych tematów były zniekształcenia poznawcze. W skrócie – omawialiśmy zagadnienie tego, w jaki sposób oszukuje nas mózg i czym są złudzenia optyczne. Kontynuowaliśmy także zajęcia…

Maj w PAL Zandka 2023

Maj rozpoczęliśmy od kontynuacji cyklicznych grupowych spotkań z psychologiem. Tematem, któremu poświęciliśmy uwagę było zagadnienie starości. Z uwagi na fakt starzenia się ludzkości temat ten jest jak najbardziej na czasie. Na kolejnych warsztatach grupowych skupiliśmy się na zagadnieniu…

Kwiecień w PAL Zandka 2023

Kwiecień rozpoczęliśmy od kontynuacji zajęć w ramach naszej kawiarenki internetowej. Regularne korzystanie z sali komputerowej niektórym uczestnikom weszło już w krew. Dodatkowo z naszych zasobów zaczęły korzystać również osoby przybyłe do Zabrza z terytorium Ukrainy. Obywatele tego…

PAL Zandka – Gra miejska „Idymy na plac”

W dniu 27 maja 2023 organizujemy grę miejską “Idymy na plac”. Na grę zapraszają organizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu – Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka, Rada Dzielnicy Zandka wraz z partnerami: Aquarius…

Marzec w PAL Zandka 2023

Pierwszym ważnym dla nas wydarzeniem w marcu był udziału projekcie ekologicznym pod nazwą: „Natural(nie) w Zabrzu” , którego adresatami są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia te odbyły się w naszej „warsztatowni”. Oprócz młodzieży uczestniczyli w nich również „PAL-owicze”.…

Luty w PAL Zandka 2023

Luty w Programie Aktywności Lokalnej rozpoczęliśmy zajęciami w warsztatowni. W związku ze sporym zainteresowaniem odbywają się one regularnie raz w tygodniu. Tym razem skupiliśmy się na wykonaniu drewnianych dekoracji w formie zwierząt oraz półek na przyprawy. W ramach działań kawiarenki…

Styczeń w PAL Zandka 2023

W styczniu zajęcia w ramach warsztatowni odbyły się trzykrotnie. Podczas naszych majsterkowych spotkań powstały karmniki dla ptaków a także zakładki do książek oraz podstawki pod pistolet do kleju. Te ostatnie wykonano specjalnie dla seniorów, w ramach współpracy z Klubem Seniora…

Grudzień w PAL Zandka 2022

Grudzień w „PAL-u dla dzielnicy Zandka” obfitował w wydarzenia związane z przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia. Już na początku miesiąca zorganizowano we współpracy z Radą Dzielnicy Zandka oraz Klubem Seniora pierwszy Jarmark Adwentowy. Można było na nim podziwiać i zakupić…

Listopad w PAL Zandka 2022

Działaniem rozpoczynającym listopad w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka, były zajęcia manualne z Panią Krystyną, na których królował decoupage. Zajęcia te odbyły się dwukrotnie. Trzy razy z kolei spotkaliśmy się na warsztaty manualne poświęconych tworzeniu…

Październik w PAL Zandka 2022

Pracownicy Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka swoje październikowe działania rozpoczęli od udziału w Skarbnikowych Godach, które nałożyły się na 100-lecie Urodzin Miasta. Przy zajmowanym stanowisku mieszkańcy Miasta zapoznawali się z naszą ofertą. Osoby…