Kwiecień w PAL Zandka

Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, zajęcia grupowe i spotkania indywidualne, od połowy marca do końca kwietnia zostały zawieszone. Kontakt z uczestnikami projektu i otoczeniem jest utrzymywany przez pracowników telefonicznie, za pośrednictwem mediów społecznościowych a także poprzez stronę internetową. Uczestnicy projektu informowani są o bieżącej sytuacji. Pracownicy Programu przeprowadzają rozmowy wspierające oraz udzielają informacji o możliwościach uzyskania wsparcia.

Na profilu społecznościowym Programu Aktywności Lokalnej Zandka zamieszczane są aktualne informacje związane z epidemią. Udostępniane są informacje o możliwościach uzyskania wsparcia psychologicznego, zmianach w funkcjonowaniu instytucji czy niezbędnych telefonach kontaktowych ważnych dla zaspokajania bieżących problemów. Z uwagi na brak możliwości bezpośredniego kontaktu z przychodniami lekarskimi, pracownicy „PAL Zandka” przygotowali dla osób zainteresowanych informację o możliwościach skorzystania z e-porady i e-recepty.

Oprócz informacji o charakterze czysto formalnym zamieszczane są również propozycje tworzenia ozdób do mieszkania, możliwości samodzielnego uszycia maseczek, tworzenie pojemników metodą decoupage czy stworzenie w domu mini ogródka.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja wpłynęła na włączenie się pracowników wszystkich zabrzańskich Programów Aktywności Lokalnej, przedstawicieli Grupy Wsparcia „Magnes” a także mieszkanek Domu Pokora prowadzonego w ramach Stowarzyszenia „Żyj i Daj Żyć” w akcję szycia maseczek wielorazowych. Uszyte maseczki trafiły do osób działających na rzecz lokalnej społeczności oraz tych, którzy sami nie są w stanie ich sobie zakupić. Stworzone maseczki trafiły między innymi do: uczestników Klubu Seniora, osób przebywających w mieszkaniach chronionych, przedstawicieli Obywatelskiego Ruchu Bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami z Grupy Wsparcia „Magnes”, mieszkańców zabrzańskiej Noclegowni i Ogrzewalni, uczestników wszystkich zabrzańskich Programów Aktywności Lokalnej, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, przedstawicieli Stowarzyszenia “Żyj i daj żyć” i przedstawicieli Organizacji Pożytku Publicznego w Zabrzu. W ramach „akcji maseczkowej” udało się również nawiązać współpracę z Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych. Pracownicy tej instytucji przekazali nam materiały z których uszyliśmy dla nich maseczki ochronne.

Szycie maseczek rozbudziło w nas chęć zgłębienia tajników kroju i szycia. Aktualnie trwają przygotowania do realizacji podstawowego kursu szycia, w którym uczestniczyć będą pracownicy współpracujący z lokalną społecznością. Efektem finalnym warsztatów będzie materiał instruktażowy, który udostępnimy na naszych portalach społecznościowych oraz stronie internetowej MOPR Zabrze.

Zbliżający się maj to czas obchodów Metropolitalnego Święta Rodziny. W związku z chęcią dołączenia do tego wydarzenia podjęliśmy decyzję o złożeniu stosownego wniosku do Urzędu Miasta Zabrze. W sytuacji gdy imprezy w zaplanowanym terminie nie będą mogły się odbyć, część zadań zostanie zrealizowana w formie online.

W związku z sytuacją wymuszonej izolacji rozpoczęliśmy rozmowy z animatorem Funduszu Rozwoju Edukacji Społecznej. Ich tematem są możliwości wsparcia zdalnego i prowadzenia zajęć online dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej Zandka.

Na zakończenie jako pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu pragniemy złożyć serdeczne podziękowania firmie „Schoeller Allibert” Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu za nieodpłatne przekazanie 70 sztuk pojemników do przechowywania i transportowania towarów. Pojemniki będą wykorzystywane do codziennych transportów żywności osobom przebywającym na kwarantannie a także dystrybucji materiałów i maseczek ochronnych szytych przez Programy Aktywności Lokalnej. Część przekazanych pojemników trafiła do zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej.

Zobacz również

Czerwiec w PAL Zandka 2023

W czerwiec wkroczyliśmy kontynuacją naszego cyklu spotkań grupowych z psychologiem. Jednym z poruszanych tematów były zniekształcenia poznawcze. W skrócie – omawialiśmy zagadnienie tego, w jaki sposób oszukuje nas mózg i czym są złudzenia optyczne. Kontynuowaliśmy także zajęcia…

Maj w PAL Zandka 2023

Maj rozpoczęliśmy od kontynuacji cyklicznych grupowych spotkań z psychologiem. Tematem, któremu poświęciliśmy uwagę było zagadnienie starości. Z uwagi na fakt starzenia się ludzkości temat ten jest jak najbardziej na czasie. Na kolejnych warsztatach grupowych skupiliśmy się na zagadnieniu…

Kwiecień w PAL Zandka 2023

Kwiecień rozpoczęliśmy od kontynuacji zajęć w ramach naszej kawiarenki internetowej. Regularne korzystanie z sali komputerowej niektórym uczestnikom weszło już w krew. Dodatkowo z naszych zasobów zaczęły korzystać również osoby przybyłe do Zabrza z terytorium Ukrainy. Obywatele tego…

PAL Zandka – Gra miejska „Idymy na plac”

W dniu 27 maja 2023 organizujemy grę miejską “Idymy na plac”. Na grę zapraszają organizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu – Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka, Rada Dzielnicy Zandka wraz z partnerami: Aquarius…

Marzec w PAL Zandka 2023

Pierwszym ważnym dla nas wydarzeniem w marcu był udziału projekcie ekologicznym pod nazwą: „Natural(nie) w Zabrzu” , którego adresatami są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia te odbyły się w naszej „warsztatowni”. Oprócz młodzieży uczestniczyli w nich również „PAL-owicze”.…

Luty w PAL Zandka 2023

Luty w Programie Aktywności Lokalnej rozpoczęliśmy zajęciami w warsztatowni. W związku ze sporym zainteresowaniem odbywają się one regularnie raz w tygodniu. Tym razem skupiliśmy się na wykonaniu drewnianych dekoracji w formie zwierząt oraz półek na przyprawy. W ramach działań kawiarenki…

Styczeń w PAL Zandka 2023

W styczniu zajęcia w ramach warsztatowni odbyły się trzykrotnie. Podczas naszych majsterkowych spotkań powstały karmniki dla ptaków a także zakładki do książek oraz podstawki pod pistolet do kleju. Te ostatnie wykonano specjalnie dla seniorów, w ramach współpracy z Klubem Seniora…

Grudzień w PAL Zandka 2022

Grudzień w „PAL-u dla dzielnicy Zandka” obfitował w wydarzenia związane z przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia. Już na początku miesiąca zorganizowano we współpracy z Radą Dzielnicy Zandka oraz Klubem Seniora pierwszy Jarmark Adwentowy. Można było na nim podziwiać i zakupić…

Listopad w PAL Zandka 2022

Działaniem rozpoczynającym listopad w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka, były zajęcia manualne z Panią Krystyną, na których królował decoupage. Zajęcia te odbyły się dwukrotnie. Trzy razy z kolei spotkaliśmy się na warsztaty manualne poświęconych tworzeniu…

Październik w PAL Zandka 2022

Pracownicy Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka swoje październikowe działania rozpoczęli od udziału w Skarbnikowych Godach, które nałożyły się na 100-lecie Urodzin Miasta. Przy zajmowanym stanowisku mieszkańcy Miasta zapoznawali się z naszą ofertą. Osoby…