Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8 w Zaborzu

ul. Wolności 321
41-800 Zabrze

Godziny pracy DPPS:
poniedziałek  –  piątek: od 7.30 do 15.30

tel. 32 271 00 26, kom. 695 900 698

DPPS Zaborze – siedziba punktu znajduje się w Zabrzu przy ulicy Wolności 321. Obszarem działania obejmuje dzielnicę Zaborze Południe, Zaborze Północ, osiedle Jodłowa, ulicę Wolności od nr 287 do ul. Wolności na granicy z Rudą śląską

Zakres świadczonej pomocy zgodnie z Ustawą o pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004 :

  • przyznawanie świadczeń pieniężnych w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych;
  • przyznawanie pomocy niepieniężnej w formie dożywiania dzieci w placówkach edukacyjnych, gorącego posiłku dla osób dorosłych, przyznawanie schronienia dla osób bezdomnych, umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej, usług opiekuńczych dla osób starszych, wymagających pomocy osób drugich, kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych na schizofrenię, wydawanie skierowań dotyczących nieodpłatnego odbioru żywności, wydawanie skierowań po nieodpłatny odbiór drewna, wydawanie zaświadczeń, wspieranie i kierowanie osób z problemami uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych do specjalistów z zakresu terapii uzależnień; koordynowanie działań w zakresie przemocy w rodzinie
  • bez względu na dochód świadczenie pracy socjalnej dla mieszkańców dzielnicy.

Praca w punkcie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Pracownicy socjalni przyjmują klientów w godzinach 7.30 – 10.30 i 14.30 – 15.30.