Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej jako uczestników projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu…

Odpowiedź na zapytanie do SWIZ

Zabrze, dn. 4.01.2021 r. ADM.260.32.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY   W dniu 4.01.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu Miejski Ośrodek…

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru

Zabrze, dnia 17.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP       ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania…

Tydzień Mediacji

W dniach od 12 października 2020 roku do 16 października 2020 roku  obchodzony  jest „Tydzień Mediacji” oraz „Międzynarodowy Dzień Mediacji”, przypadający na dzień 15 października 2020 roku. Mieszkańcy Zabrza bezpłatnie z mediacji mogą skorzystać w Miejskim Ośrodku…

KROPLA TĘCZY

30 września 2020 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyło się uroczyste wręczenie Odznaczeń KROPLA TĘCZY. Po raz 24 przyznano niewielkie kropelki w kolorach tęczy dla najbardziej zasłużonych w pracy na rzecz dzieci. W tym roku…

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zabrze, dnia 23.09.2020 r.   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze   Znak postępowania: ADM.260.28.2020.KJK   WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca…

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zabrze, dnia 23.09.2020 r.   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze Znak postępowania: ADM.260.26.2020.KJK  WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca zamówienia publicznego…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 15.09.2020 r. ADM.260.24.2020.JD ZAWIADOMIENIE  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie kursu…

Projekt Wsparcie dzieci

Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Nazwa projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Data zawarcia umowy: 31.07.2020 r. Całkowita wartość projektu: 802 995,00 zł w tym:…

Usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3

Nowe miejsca, nowy start – usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3   Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Nowe miejsca, nowy start – usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3” w ramach Regionalnego Programu…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast