Wręczenie Orderu Kropla Tęczy 2023

W dniu 6.10.2023 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyło się uroczyste wręczenie Orderów Kropla Tęczy organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

To już 26 lat odkąd przyznajemy w Zabrzu niewielkie odznaki dla wielkich ludzi.

W tym roku to szczególne wyróżnienie trafiło do następujących osób:

1. Pani Anna Herman wolontariuszka Ośrodka Wsparcia dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. Św Brata Alberta w Zabrzu

2. Pani Joanna Trętowska sponsor pikników dla rodzin zastępczych organizowanych przez Zespół Pieczy Zastępczej MOPR w Zabrzu

3. Pani Aleksandra Tymków wolontariuszka Fundacji Piastun-Wyrównywanie Szans

4. Pani Gordana Michail wolontariuszka chrześcijańskiej świetlicy dla dzieci

przy ul. Buchenwaldczyków w Zabrzu

5. Pan dr Ahmad Farounidziałacz na rzecz dzieci w Zabrzu

O oprawę artystyczną zadbał zespół taneczny MAK pod kierownictwem Pani Agnieszki Gębek i Liliany Kowalskiej, a także dzieci ze świetlicy przy ul. Buchenwaldczyków w Zabrzu.