Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 20 do 26 lutego 2023 r. członkowie Izba Adwokackiej w Katowicach uczestniczą w organizacji Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Projekt koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości corocznie, w związku z obchodzonym dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W związku z tym adwokaci Izby zapraszają do korzystania z udzielanych nieodpłatnie porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach zaplanowanych dyżurów. Pomoc prawna będzie udzielana co do zasady za pomocą środków komunikowania się na odległość, z możliwością spotkania stacjonarnie w kancelarii wybranego adwokata po uprzednim ustaleniu z nim terminu. W projekcie corocznie biorą udział między innymi sądy, prokuratury, jednostki Policji, organizacje pozarządowe i przedstawiciele zawodów prawniczych. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną m.in. w sądach, zaś z ramienia Izby Adwokackiej zdalnie, kontaktując się z adwokatami, którzy podjęli się pomocy prawnej w ramach obchodów.

Celem organizacji obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W załączeniu lista adwokatów wraz z datami i godzinami pełnienia przez nich dyżurów.

Z poważaniem,

adw. Monika Michońska

Koordynator Akcji „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” z ramienia Izby Adwokackiej w Katowicach

pliki do pobrania:

Lista adwokatów udzielających porad
[Lista adwokatów udzielających porad w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - 2023 r. zdjęcie.png – Pobrano 501 razy – 283,84 KB]
Lista adwokatów udzielających porad
[Lista adwokatów udzielających porad w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - 2023 r..ods – Pobrano 490 razy – 29,62 KB]