Zawiadomienie

  Zabrze, dnia 6.04.2021 r.                                                ADM.261.73.2021.JD                                                                                                 – WSZYSCY WYKONAWCY –   Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 130.000 złotych pod nazwą „Świadczenie usług transportowych…

Zawiadomienie o wynikach

Zabrze, dnia 2.04.2021 r. ADM.261.81.2021.AP   ZAWIADOMIENIE                 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu  informuje, iż w postępowaniu pn „Świadczenie usług ubezpieczeniowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rodzinie w Zabrzu, Klubów Seniora oraz dla uczestników projektów: „Centrum Wsparcia…

Odpowiedzi na pytania

Zabrze, dnia 02.04.2021 r. ADM.261.85.2021.BG   – WSZYSCY  WYKONAWCY –                   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu pn.:„zakup niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” do Zamawiającego wpłynęły w dniu 31.03.2021r.…

Zawiadomienie

ADM.261.63.2021.BG                                                                                                     Zabrze, dnia 01.04.2021r. Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego  na podstawie art. 2 ust.1  pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.…

Modyfikacja zapytania ofertowego

Zabrze, dnia 30.03.2021 r. ADM.261.85.2021.BG – WSZYSCY WYKONAWCY – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu pn.:„zakup niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” Zamawiający  działając na podstawie  pkt IX p pkt 1…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 26.03.2021 r. ADM.261.85.2021.BG  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia , którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy: 32…

Modyfikacja

Zabrze, dnia 26.03.2021 r. ADM.261.63.2021.BG – WSZYSCY  WYKONAWCY –                 Zamawiający działając na podstawie  pkt IX p pkt 1 zapytania ofertowego z dnia 18.03.2021 r. pn.: ”Dostawa tonerów i akcesoriów do drukarek, kserokopiarek na potrzeby MOPR oraz projektu Program…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 25.03.2021 r. ADM.261.75.2021.JD Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu: „Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektów: „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie miasta Zabrze”, „Program aktywności…

Zapytanie Ofertowe Superwizje

Zabrze, dnia 24.03.2021 r. ADM.261.76.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia , którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy: 32 277…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 24.03.2021 r. ADM.261.73.2021.JD  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277 78 68…