ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 23.03.2021 r. ADM.261.81.2021.AP   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł   I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: tel. 32 277…

Modyfikacja załączników

Zabrze, dnia 19.03.2021 r. ADM.261.63.2021.BG – WSZYSCY  WYKONAWCY – Zamawiający  działając na podstawie  pkt IX p pkt 1 zapytania ofertowego z dnia 18.03.2021 r. pn.:”Dostawa tonerów i akcesoriów do drukarek, kserokopiarek na potrzeby MOPR oraz projektu Program Aktywności Lokalnej…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 18.03.2021 r. ADM.261.63.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia , którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy: 32…

Zapytanie ofertowe

Zabrze, dnia 16.03.2020 r. ADM.261.75.2021.JD     ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130.000   I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy:…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 15.03.2021 r. ADM.261.70.2021.JD                                                                                         Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 130.000 złotych pod nazwą „Przeprowadzenie superwzji dla pracowników Zespołu Świetlic Środowiskowych, Zespołub Asystentów Rodziny oraz Zespołu…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 05.03.2021 r. ADM.261.54.2021.BG – WSZYSCY  WYKONAWCY – Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych  pod nazwą: „Dostawa druków na potrzeby…

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

Zabrze, dn. 5.03.2021 r. ADM.260.32.2020.AP  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ODRZUCENIU OFERTY WYBRANEJ JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, PRZYSTĄPIENIU DO POWTÓRZENIA CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w toku postępowania…

Zapytanie

Zabrze, dnia  5.03.2021 r. ADM.261.70.2021.JD ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130.000 złotych  I ZAMAWIAJĄCY: Miasto Zabrze – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy:…

Sprostowanie

Zabrze, dnia 02.03.2021 r. ADM.261.53.2021.BG – Wszyscy Wykonawcy –  Zawiadomienie – sprostowanie  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 130.000 złotych  pod nazwą: „Świadczenie usługi telefonii…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 01.03.2021 r. ADM.261.52.2021.BG – WSZYSCY  WYKONAWCY –     Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych  pod nazwą: „Świadczenie usług sportowo…