ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 27.04.2021 r.

ADM.261.79.2021.BG

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia , którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. pn.: „Świadczenie usługi transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w ramach projektu „Magnes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. Kontaktowy: 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.pl; www.mopr.zabrze.magistrat.pl ;

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w ramach projektu „Magnes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020” – szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 niniejszego zapytania

CPV : 60140000-1 – nieregularny transport osób (usługi, wykonanie) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1

cały plik do pobrania:

2704 zapytanie ofertowe ADM261792021BG
[2704 zapytanie ofertowe ADM261792021BG .zip – Pobrano 148 razy – 8,98 MB]
edytowalny formularz oferty zał2 ZO
[edytowalny formularz oferty zał2 ZO.docx – Pobrano 188 razy – 560,61 KB]