Zawiadomienie

Zabrze, dnia 30.04.2021 r.

ADM.261.97.2021.BG

 Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień poniżej 130 000 zł pod nazwą „Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” z podziałem na 3 części

 

  1. Do zamawiającego w części I wpłynęła 1 oferta:

firmy CENTRUM PSR Tomasz Świtek ul. Rąbińska 130 88-100 Inowrocław ; oferta na kwotę 3.600 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100), doświadczenie : 1100 godzin przeprowadzonych superwizji.

2. Zamawiający wybrał ofertę firmy CENTRUM PSR Tomasz Świtek ul. Rąbińska 130, 88-110 Inowrocław

3. Oferta w/w wykonawcy była jedyna. Wykonawca spełnił wszystkie warunki zamawiającego.

4. Wykonawcy przyznano następującą liczbę punktów:

 

Nazwa firmy Wartość oferty Punkty przyznane za cenę Punkty przyznane za doświadczenie osoby Łączna ilość punktów przyznana ofercie
CENTRUM PSR Tomasz Świtek ul. Rąbińska 130, 88-110 Inowrocław

3.600 zł

60 pkt 40 pkt 100 pkt

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie Regulaminu udzielania zamówień poniżej 130 000 zł pod nazwą Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”  z podziałem na 3 części.

W zakresie części II i III zostaje unieważnione na podstawie pkt IX p pkt. 11a zapytania ofertowego z dnia 22.04.2021 r., ponieważ w terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

  1. w części II, w terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty;
  2. w części III , po terminie składania ofert, tj. w dniu 30.04.2021 r. godz. 13.05 wpłynęła 1 oferta firmy CENTRUM PSR Tomasz Świtek ul. Rąbińska 130 88-100 Inowrocław ;

 

Sprawę prowadzi:

Bożena Giecewicz – tel. 32 277 78 68

pliki do pobrania:

0505 SUPERWIZJE zawiadomienie cz.I
[0505 SUPERWIZJE zawiadomienie cz.I.pdf – Pobrano 227 razy – 436,08 KB]
0505 SUPERWIZJE zawiadomienie cz.II i III
[0505 SUPERWIZJE zawiadomienie cz.II i III.pdf – Pobrano 228 razy – 347,78 KB]